DÖVLƏT QULLUĞUNDA KARYERA BƏLƏDÇİSİ

    Cari inzibati vəzifə, təsnifatı və altqrupu:         
    Dövlət qulluğunda qulluq stajı:    
    Dövlət qulluğunda rəhbər vəzifələr üzrə qulluq stajı:      
    Ümumi iş stajı:    
    Rəhbər vəzifələr üzrə ümumi iş stajı:    
    Sertifikat növü:      
   
                                  
Diqqət! Cədvəldə 3-cü və 5-ci sütunlardakı staj eyni zamanda 0-dan böyük olarsa, ya 3-4-cü, ya da 5-6-cı sütunlar üzrə staj nəzərə alınmalıdır!
Ali təhsil üzrə ixtisas vəzifə tələblərinə uyğun olmalıdır!
1 2 3 4 5 6 7 8
Vəzifə altqrupu İnzibati vəzifələrin təsnifatı Dövlət qulluğunda qulluq stajı D.q.-da rəhbər vəzifə üzrə qulluq stajı Ümumi iş  stajı Rəhbər vəzifələr üzrə ümumi iş stajı Vəzifənin adı Vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının adı