Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Lənkəran regional bölmə, Rəhbərlik, yerli bölmənin rəhbəri


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Struktur bölmə Lənkəran regional bölmə, Rəhbərlik
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı yerli bölmənin rəhbəri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 5
Aylıq vəzifə maaşı 855
Qulluq funksiyaları
 • Regional bölmənin fəaliyyətinə rəhbərlik etmək, Agentliyin kollegiya qərarlarının, Agentlik sədrinin əmr, qərar və göstərişlərinin icrasını, habelə bölməyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək; 
 • Qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini regional bölmənin əhatə dairəsində təşkil etmək;
 • Regional bölmənin əhatə dairəsində baytarlıq və fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə səlahiyyətləri daxilində qərarlar qəbul etmək;
 • Regional bölmənin əhatə dairəsi üzrə qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması ilə bağlı Agentlik tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək və bu sahədə Agentliyə əsaslandırılmış təkliflər vermək;
 • Qida təhlükəsizliyi sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşmasında və bu siyasətin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Qida təhlükəsizliyi sahəsinin inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı Agentlik rəhbərliyinə təkliflər vermək
 • Qida təhlükəsizliyi sahəsində normayaratma fəaliyyətindən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək; 
 • Dövlət proqramlarının və inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsində regional bölməyə aid vəzifələri öz səlahiyyətləri daxilində həll etmək;
 • Digər icra hakimiyyəti orqanlarının aidiyyəti struktur bölmələrinin qida təhlükəsizliyi ilə bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində iştirak etmək;
 • Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada  icazə və ya digər hüquqmüəyyənedici sənədlərin verilməsini təmin etmək; Regional bölmənin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək;
 • Regional bölmənin  fəaliyyəti  haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təmin etmək;
 • Bölmə rəisinin müavinləri və bölmədə çalışan işçilər arasında vəzifə bölgüsü aparmaq, onların fəaliyyətini əlaqələndirmək, barələrində intizam və həvəsləndirmə tədbirlərinin görülməsi üçün Agentlik sədrinə təqdimatlar vermək;
 • Regional bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanmasını təmin etmək;
 • Regional bölmənin əməkdaşları tərəfindən xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən onlara məlum olan xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını qanunvericiliyə uyğun olaraq təmin etmək;
 • Regional bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərin baxılmasını təmin etmək və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: inzibati idarəetmə, tibbi profilaktika, qida məhsullarının texnologiyası, standartlaşdırma və sertifikasiya, istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası (sahələr üzrə), ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı, aqronomluq, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, baytarlıq, balıqçılıq ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: 4 il dövlət qulluğu stajı və yaxud 6 il ümumi iş stajı
 • Kompyuter tələbləri: MS Windows, MS Offıce, Internet və s. yüksək səviyyədə
 • Xarici dil bilikləri: İngilis dili-B1;Rus dili-B2;
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat AC1
Müsahibə elanının tarixi 05.02.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 07.03.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 5 fevral 2019-cu il tarixdən 7 mart 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir