Hesablama Palatası
İqtisadi sahələrin auditi şöbəsi, Aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələrinin auditi sektoru, böyük məsləhətçi


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Hesablama Palatası
Struktur bölmə İqtisadi sahələrin auditi şöbəsi, Aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələrinin auditi sektoru
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı böyük məsləhətçi (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 4
Aylıq vəzifə maaşı 870
Qulluq funksiyaları
 • sektorun fəaliyyət istiqamətləri üzrə qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və təşkilatların məktub və sorğularına, habelə vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə müvafiq qaydada baxılması, icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsinin təmin edilməsində iştirak edilməsi; 
 • təsdiq edilmiş proqramlara uyğun olaraq aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələri üzrə nəzarət tədbirlərinin, o cümlədən ekspert-analitik və audit tədbirlərinin icrasında, həmçinin aidiyyəti struktur bölmələri ilə birlikdə kompleks nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak edilməsi;
 • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələri üzrə beynəlxalq müqavilələrin maliyyə ekspertizasının keçirilməsində və müvafiq qanun layihələrinə aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələrinin maliyyəsi üzrə rəy verilməsinin həyata keçirilməsində iştirak edilməsi;
 • şöbənin Aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələrinin auditi sektorunun fəaliyyəti ilə bağlı olan qanunvericilik və normativ-metodiki sənədlərin bazasının yaradılması və yenilənməsi işinin həyata keçirilməsi;
 • dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatı üzrə “Yanacaq və enerji”, “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölmələrindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və icrasına dair təhlillərin aparılmasında, rəylərin hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • büdcə xərclərinin funksional təsnifatı üzrə yanacaq və enerji, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi xərclərindən maliyyələşən qurumlar üzrə xərclərin inzibati və iqtisadi təsnifatı üzrə icra vəziyyətini daxil olan hesabat məlumatları əsasında hər ayın, rübün və ilin yekunları üzrə təhlil edilməsində iştirak edilməsi; 
 • aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələrində fəaliyyət göstərən qurumlardan daxil olan hesabatların elektron sistemə daxil edilməsi, həmçinin müvafiq hesabatların təhlil edilməsində, düzgünlüyünə rəyin verilməsində və arayışların hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 •  qanunvericiliyə və rəhbərliyin tapşırığına əsasən səlahiyyətləri daxilində Palatanın dövlət orqanları, idarə, müəssisə və təşkilatlar, hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətdə təmsil edilməsi; 
 • rəhbərlik tərəfindən verilmiş tapşırıqların vaxtında və tələb olunan səviyyədə icrasının təmin edilməsi;
 • şöbənin fəaliyyəti barədə illik hesabatın tərkib hissəsinin hazırlanmasında iştirak edilməsi; 
 • fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş və Palatanın rəhbərliyi tərəfindən verilmiş digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi.  
 • aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələri üzrə maliyyə-büdcə təhlilinin aparılmasında iştirak edilməsi
 • dövlət büdcəsi ilə bağlı növbəti büdcə ili üzrə layihəyə, ötən ilin dövlət büdcəsinin icrasına,   büdcə ili ərzində dürüstləşməyə dair Palataya təqdim edilən qanun layihələrinə aqrar, ekologiya və yanacaq-enerji sahələrinin maliyyəsi üzrə aidiyyəti sənədlərin, büdcə layihələri göstəricilərinin, hesablamaların, habelə digər məlumatların təhlil edilərək Palatanın rəyinin layihəsinin tərkib hissəsinin hazırlanmasında iştirak edilməsi;      
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: mühasibat ucotu və audit, aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi, iqtisadiyyat və idarəetmə, ümumi iqtisadiyyat ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: 3 il ümumi iş stajı
 • Kompyuter tələbləri: (MS WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET və s.) – orta səviyyədə
 • Xarici dil bilikləri: Rus dili-B1;İngilis dili-B1;
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat BA1
Müsahibə elanının tarixi 28.02.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 30.03.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 28 fevral 2019-cu il tarixdən 30 mart 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir