Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Dövlət Dəniz Agentliyi, Gəmi qeydiyyatı və standartlarına nəzarət şöbəsi, Gəmi standartlarına və təsnifat cəmiyyətlərinə nəzarət sektoru, şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Struktur bölmə Dövlət Dəniz Agentliyi, Gəmi qeydiyyatı və standartlarına nəzarət şöbəsi, Gəmi standartlarına və təsnifat cəmiyyətlərinə nəzarət sektoru
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 5
Aylıq vəzifə maaşı 595
Qulluq funksiyaları
 • inşa edilməkdə olan gəmilərin inşa prosesinə nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • gəmilərin yanğın və təhlükəsizlik avadanlıqları üzrə sənədlərinin yoxlanılması və təsdiq edilməsi;
 • gəmilərin təsnifat sənədlərinin və tərsanə təmiri üzrə müddətlərinin nəzərdən keçirilməsi;
 • gəmilərin və gəmiçilik şirkətlərinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə” üzrə yoxlamalarında iştirak edilməsi və müvafiq Şəhadətnamələrin verilməsi;
 • gəmiçilik şirkətlərinin ““Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə” üzrə planlarının yoxlanılması və təsdiq edilməsi;
 • gəmilərin üzmə müddətlərinin artırılması ilə əlaqədar müraciətlərə baxılması;
 • gəmilərin dəniz nəqliyyatı sahəsində beynəlxalq və milli qanunvericiliyin tələblərindən kənara çıxma hallarının nəzərdən keçirilməsi;
 • gəmi quruluşu standartlarına nəzarətin təşkil edilməsi;
 • gəmilərin yük nişanına nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • gəmilərə konstruktiv dəyişikliklərin edilməsi məsələsinin nəzərdən keçirilməsi;
 • Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Təsnifat Cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə nəzarət edilməsi və mütəmadi yoxlamaların aparılması;
 • "Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olaraq gəmilərin və dəniz limanlarının yoxlanılması, onlara şəhadətnamələrin verilməsi və nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • gəmilərin konstruksiyasından asılı olaraq, sərnişin və yükgötürmə üzrə, mühərriklərin maksimal gücü və sayı, yelkənli gəmilər üçün yol verilən sahə, üzmə rayonu, gəminin üzə biləcəyi dalğa hündürlüyü, xilasetmə və yanğından mühafizə vasitələri, siqnal işıqları, naviqasiya, radionaviqasiya, radio və digər avadanlıqlarla təchizatı üzrə şərt və texniki tələblərə dair təkliflərin verilməsi;
 • gəmilərin konstruksiyalarının, avadanlıq və mexanizmlərinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onların nöqsanlarının aradan qaldırılmasına dair təkliflərin verilməsi;
 • gəmi agenti kursları üzrə proqramların hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • gəmi agenti kurslarını bitirmiş şəxslərin müvafiq biliyə malik olmasının yoxlanılmasında iştirak edilməsi;
 • fiziki və hüquqi şəxslərə “Gəmi agenti sertifikatı”nın verilməsi işininin təşkil edilməsində iştirak edilməsi;
 • qanunvericiliklə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş hallarda və qaydada dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların araşdırılmasında iştirak edilməsi;
 • fəaliyyət sahəsi üzrə müvafiq hesabatların, arayışların hazırlanmasının təmin edilməsi; 
 • şöbənin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində təkliflərin verilməsi;
 • sektorun fəaliyyətinin təşkil edilməsi və ona ümumi nəzarət edilməsi;
 • sektorun əməkdaşları arasında iş bölgüsünün aparılması, onların fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsi və əlaqələndirilməsi, əmək, icra və xidmət intizamına riayət edilməsinə nəzarət edilməsi;
 • sektora daxil olan müraciətlərin araşdırılması və cavablandırılması və s.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (nəqliyyat növləri üzrə), dəniz texnikası və gəmiçilik ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: vəzifə üzrə müəyyən edilmiş ixtisas üzrə dövlət qulluğunda 3 il iş stajı və yaxud vəzifə üzrə müəyyən edilmiş ixtisası üzrə 5 il iş stajı
 • Kompyuter tələbləri: MS WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET və s. (yüksək səviyyədə)
 • Xarici dil bilikləri: Rus dili-B1;İngilis dili-B1;
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat AB4
Müsahibə elanının tarixi 02.08.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 02.09.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 2 avqust 2019-cu il tarixdən 2 sentyabr 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir