Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Heyvandarlığın təşkili və monitorinqi şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri


Əlaqə məlumatları
 • Mərkəz üzrə: Dövlət İmtahan Mərkəzi
 • Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə: Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 40, Hökümət Evi
Dövlət orqanı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Struktur bölmə Heyvandarlığın təşkili və monitorinqi şöbəsi
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 4
Aylıq vəzifə maaşı 980
Qulluq funksiyaları
 • Şöbənin işini təşkil etmək, işçilərin işə davamiyyətinə və əmək intizamına nəzarəti təmin etmək;
 • Heyvandarlığın bütün sahələri üzrə Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Elmi  nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübəni heyvandarlıqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin təsərrüfatlarında tətbiq etməklə mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və məhsuldarlığın artırılması yönümündə tədbirlər görmək, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, heyvandarlıq məhsulları istehsalçıları ilə istehlakçılar arasında əlaqələri təkmilləşdirmək;
 • Bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, tədarükü, emalı, idxalı və ixracı ilə bağlı proqramların və proqnoz məlumatlar hazırlamaq, respublikada mövcud olan qiymətli yerli heyvan cinslərinin genefondunun qorunub saxlanması və daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər görmək;
 •  Özəl damazlıq təsərrüfatlarının yaradılması işlərini təşkil etmək;
 • Heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılmasına və emal sahələrinin inkişafına yönəldilmiş xüsusi proqram və layihələr hazırlamaq;
 • Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə yeni texnologiyaların tətbiq olunmasında heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlara qısamüddətli treninqlərin keçirilməsini, maldarlıq, qoyunçuluq, donuzçuluq, quşçuluq, atçılıq, arıçılıq və heyvandarlıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkalarını təşkil etmək;
 • Heyvandarlıq sahəsində beynəlxalq, elmi-texniki və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərində iştirak etmək;
 • Yay və qış otlaqlarının səmərəliliyini artırmaq, məhsuldarlığını yüksəltmək, ot örtüyünün botaniki tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün Milli Proqramların  hazırlanmasında iştirak edir və həyata keçirilməsində yaxından köməklik göstərmək, sahibkarların ortaq problemlərini həll etmək məqsədilə heyvandarlıq cəmiyyətlərinin yaradılmasını təşkil etmək və onların işini əlaqələndirmək;
 • Ölkədə heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və emalı istehsalçılarına zəruri xidmətlərin göstərilməsi, emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı proqramlar hazırlayaraq icrasını təmin etmək;
 • Heyvandarlıq məhsullarının istehsalının artırılması, onların emalının genişləndirilməsi, itkilərin qarşısının alınması və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə texniki, texnoloji, təşkilatı və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Yem ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması üzrə tədbirlər həyata keçirir və tövsiyələr hazırlamaq;
 • Müəyyən olunmuş qaydada istifadəyə və icarəyə verilən yay və qış otlaqlarının təyinatı üzrə istifadəsi barədə təkliflər vermək, həmçinin yay və qış otlaqlarından istifadənin səmərəliyini artırmaq, ot örtüyünün botaniki tərkibini yaxşılaşdırmaq və heyvandarlığın yem bazasını möhkəmləndirmək  üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Heyvandarlıq sahəsində sərgilərin, aksuonların, yarmarkaların təşkili yolu ilə istehsalçılarla istehlakçılar arasında əlaqələrin yaradılmasına köməklik etmək;
 • Heyvandarlıq məhsullarının istehsalının və idxalının tənzimlənməsində ərzaq məhsulları    ehtiyyatlarının yaradılmasında və daxili bazarın qorunmasında səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək;
 • Aqrar bölməyə investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün məqsədyönlü iş aparmaq;
 • Heyvandarlıqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə informasiya məsləhət xidmətləri göstərmək;
 • Şöbənin işçiləri arasında vəzifə bölgüsü aparmaq, şöbəyə daxil olan müraciətlərin və digər sənədlərin işçilər arasında bölüşdürülməsini, onlara baxılmasını, cavablandırılmasını və digər müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək;
 • Sahə üzrə normativ hüquqi aktların, əmr, sərəncam və qərar layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmək və bu barədə təkliflər vermək;
 • Şöbənin fəaliyyəti üzrə sənədlərin müəyyən olunmuş qaydada aidiyyəti üzrə və ya arxivə təhvil verilməsinə nəzarət etmək;
 • Nazirliyin rəhbərliyinin digər xidməti tapşırıqlarını yerinə yetirmək və aidiyyəti məsələlərlə bağlı vətəndaşların qəbulunu həyata keçirmək.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: zootexniklik, baytarlıq, balıqçılıq, balıqçılıq, biologiya ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: 5 il dövlət qulluğu stajı və yaxud 7 il ümumi iş stajı
 • Kompyuter tələbləri: MS Windows. MS Office. Internet və s. (yüksək səviyyədə)
 • Xarici dil bilikləri: Rus dili-B1;İngilis dili-B1;
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat AB1
Müsahibə elanının tarixi 02.08.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 02.09.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 2 avqust 2019-cu il tarixdən 2 sentyabr 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir