Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Aparat, İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları və innovativ həllər sektoru, sektor müdiri


Əlaqə məlumatları
 • Mərkəz üzrə: Dövlət İmtahan Mərkəzi
 • Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi üzrə: Az1022, Bakı şəhəri, Nizami r-nu, H.Əliyev pr-ti152, Çinar Plaza
Dövlət orqanı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Struktur bölmə Aparat, İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları və innovativ həllər sektoru
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı sektor müdiri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 5
Aylıq vəzifə maaşı 825
Qulluq funksiyaları
 • İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması prosseslərinin və tədbirlərinin nəticəliliyi və səmərəliliyi meyarlarının işlənib hazırlanmasını təmin etmək və bu sahədə şöbə müdirinin tapşırıqlarını yerinə yetirmək;
 • İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması prosseslərinin və tədbirlərinin monitorinqinin keçirilməsinə nəzarət etmək;
 • İnformasiya texnologiyaları və innovativ həllər sahəsində qanunvericilik aktlarının və təşkilati sərəncamverici aktların layihələrinin hazırlanmasında  iştirak etmək; 
 • Agentlik tərəfindən təşkil edilən tədbirlərdə zəruri informasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin etmək; 
 • Agentliyin rəsmi internet saytı və sosial şəbəkələrdəki səhifələri üçün hazırlanmış son məlumatların saytlarda yerləşdirməsini təmin etmək, Agentliyin müvafiq qurumlarının rəsmi internet saytının fəaliyyətinin monitorinqini həyata keçirmək və bu sahədə onların fəaliyyətinə əməli və metodoloji köməklik göstərmək; 
 • İnformasiya texnologiyaları və innovativ həllər sahəsində səmərəliliyin artırılmasına, bu sahədə mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair mütəmadi olaraq şöbə müdirinə təkliflər vermək;
 • Agentliyin fəaliyyətinə dair çap, video və fotomaterialların arxivi işinin təşkilinə nəzarət etmək; 
 • İnformasiya texnologiyaları sahəsində KİV-dən, dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə və sorğulara qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılması prossesində iştirak etmək;asiya texnologiyaları sahəsində KİV-dən, dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə və sorğulara qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılması prossesində iştirak etmək;
 • Səlahiyyətləri çərçivəsində Agentliyin inkişaf konsepsiyasının (strateji planının) həyata keçirilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin etmək və bu sahədə innovativ təkliflər paketini şöbə müdirinə təqdim etmək;
 • Agentlik sistemində göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün proqram təminatı ilə bağlı şöbə müdirinə təkliflər vermək;
 • Elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirmələrin aparılmasında və onların nəticəsi barədə arayışların (hesabatların) hazırlanmasını təmin etmək;
 • Elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə texniki normaların, standartların və tələblərin müəyyənləşdirilməsi barədə təkliflərin hazırlanmasını təmin etmək;
 • Elektron xidmətlər reyestrinin yaradılmasında iştirak etmək, elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə struktur bölmələrə metodiki və əməli köməklik göstərilməsi işini təşkil etmək;
 • Agentliyin şəbəkə avadanlıqlarına, kompüter texnikasına və serverlərinə texniki xidmət göstərilməsi, onların texniki hissələrinin təmir edilməsi və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görmək; 
 • Agentliyin korporativ və lokal şəbəkələrinin, serverlərin və əməliyyat sistemlərinin daim işlək vəziyyətdə olması və idarə edilməsi üçün tədbirlər görmək;
 • Proqram təminatının yenilənməsi və lisenziyaların alınması, şəbəkə infrastrukturunun təkmiləşdirilməsi və yeni avadanlıqlarla təchizatı, informasiya sistemlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;
 • Agentlik aparatında və onun regional bölmələrində kompüterlərin daim işlək vəziyyətdə olması üçün müvafiq tədbirlər görmək; 
 • Müasir informasiya texnologiyalarının ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasında, informasiya təhlükəsizliyinin qorunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək;
 • Sektorun iş planının, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatlarının dövrlər üzrə hazırlanmasını təmin etmək; 
 • Sektor əməkdaşları tərəfindən fəaliyyət prossesində qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını təmin etmək; 
 • Sektorun əməkdaşları barəsində həvəsləndirici və intizam tənbehi tədbirləri görülməsi üçün şöbə müdirinə təqdimatlar hazırlamaq;
 • Sektora daxil olan ərizə, şikayət və təkliflərə baxmaq və müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: riyaziyyat, informasiya sistemləri, informatika və hesablama texnikası, tətbiqi riyaziyyat, riyaziyyat və informatika, kompyuter riyaziyyatı, mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma, texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika, texnoloji maşınlar və avadanlıqlar, elektrotexnika və elektromexanika, elektron texnikası, radiotexnika, telekommunikasiya, avtomatika və idarəetmə ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: 4 il ümumi iş stajı
 • Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS Windows, MS Offıce, Internet və s. yüksək səviyyədə
 • Xarici dil bilikləri: İngilis dili-A2;Rus dili-A2;
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat AB3
Müsahibə elanının tarixi 17.09.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 17.10.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 17 sentyabr 2019-cu il tarixdən 17 oktyabr 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir