Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Aparat, Strateji təhlil və planlaşdırma sektoru, sektor müdiri


Əlaqə məlumatları
 • Mərkəz üzrə: Dövlət İmtahan Mərkəzi
 • Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi üzrə: Az1022, Bakı şəhəri, Nizami r-nu, H.Əliyev pr-ti152, Çinar Plaza
Dövlət orqanı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Struktur bölmə Aparat, Strateji təhlil və planlaşdırma sektoru
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı sektor müdiri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 5
Aylıq vəzifə maaşı 960
Qulluq funksiyaları
 • Qida təhlükəsizliyinə dair dövlət siyasətinin hazırlanmasında iştirak etmək, dövlətin qida təhlükəsizliyi siyasətinin prioritetlərinin formalaşdırılması üzrə təkliflər vermək, qida təhlükəsizliyi sisteminin əhatə dairəsi və səmərəliliyi ilə bağlı məlumatları təhlil etmək və qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud qanunvericiliyin yerinə yetirilməsinə dair təşkilati-metodik rəhbərliyi həyata keçirmək;
 • Agentliyin inkişaf strategiyasının hazırlanmasını təmin etmək və onun strukturuna daxil olan və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların fəaliyyətləri üzrə strateji planların hazırlanmasında, vahid inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasında Agentlik rəhbərliyinin tapşırıqlarını yerinə yetirmək;
 • Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə strateji araşdırma və təhlil aparmaq, planlaşdırmanı həyata keçirmək, habelə qida təhlükəsizliyi sisteminin davamlı inkişafı üçün tədbirlər görülməsi ilə bağlı təkliflər vermək;
 • Qida təhlükəsizliyi sisteminin cari vəziyyətini təhlil etməklə inkişaf perspektivlərini, strateji prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmək və bununla bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin əlaqələndirilməsində və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Agentlikdə həyata keçirilən tədbirlər, proqram və layihələr üzrə strateji təhlil aparmaqla planlaşdırmanı həyata keçirmək və müvafiq icra tədbirlərini müəyyənləşdirmək;
 • Agentliyin fəaliyyətinin gözlənilən nəticələrə və strategiyaya uyğunluq səviyyəsini qiymətləndirməklə müvafiq inkişaf proqramlarının hazırlanmasını təmin etmək və qida təhlükəsizliyi sahəsində idarəçilik sisteminin davamlı inkişafına dəstək vermək məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirmək;
 • Qida təhlükəsizliyi sistemində optimal idarəetmə modelinin, hesabatvermə və qərarların verilməsi sisteminin yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək və tətbiqinə dair təşkilati-metodik rəhbərliyi həyata keçirmək;
 • Agentliyin strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar tərəfindən qida təhlükəsizliyi siyasətinin icrası vəziyyətinin monitorinqini və qiymətləndirilməsini aparmaq, nəticələri təhlil etmək, müvafiq təkliflər hazırlamaq və hesabatlılığı təmin etmək;
 • Qida təhlükəsizliyi üzrə statistik məlumatları təhlil etmək və Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edən məsələlərə dair statistik məlumat bazasının formalaşdırılmasında və yenilənməsi ilə bağlı işlərə rəhbərlik etmək;
 • Üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsində Agentliyin struktur bölmələri, ayrı-ayrı təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq qurumlarla və özəl sektorun nümayəndələri də daxil olmaqla digər maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq etmək;
 • Qida təhlükəsizliyinə dair prioritet sahələrin inkişafı üzrə konsepsiyaların və dövlət proqramlarının hazırlanmasını əlaqələndirmək; 
 • Qida təhlükəsizliyi siyasətinə uyğun Agentliyin vahid inkişaf strategiyasının hazırlanmasını təmin etmək;
 • Agentliyin struktur bölmələrinin inkişaf planlarının qida təhlükəsizliyi siyasətinə, habelə vahid inkişaf strategiyasına uyğunluğunun təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər görmək;
 • Dövlət proqramlarında və strateji yol xəritələrində Agentliyin icraçı qurum kimi müəyyənləşdirilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsini əlaqələndirmək, tədbirlərin icra vəziyyətinin monitorinqini aparmaq və görülmüş işlərin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək; 
 • Qida təhlükəsizliyi sahəsində qlobal meyilləri araşdırmaq, təhlil etmək, qabaqcıl təcrübələr haqqında hesabatların hazırlanmasını təmin etmək;
 • Qida təhlükəsizliyi sisteminin cari vəziyyətinin, dinamikasının, sahə üzrə daxili və xarici faktorların təhlilinin aparılmasını həyata keçirmək;
 • Strateji təhlil və planlaşdırmanın müasir metodlarından istifadə etməklə qida təhlükəsizliyi sahəsində idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlamaq;
 • Agentlikdə və digər dövlət qurumlarında yaradılmış komissiyalarda, işçi qruplarda müvafiq sahə üzrə iştirak etmək;
 • Təşkilati və institusional çatışmazlıqları təhlil etmək və onların həlli istiqamətində təkliflər və tövsiyələr vermək;
 • Strateji təhlil, planlaşdırma və hesabatvermə sisteminin öyrənilməsi üçün müvafiq treninq proqramları hazırlamaq və Agentliyin əməkdaşlarına təlimlər keçmək;  
 • Qida təhlükəsizliyi sisteminin mövcud normativ-hüquqi bazasının təhlilini aparmaq və beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər vermək, müvafiq sahədə normativ hüquqi bazanın yaradılmasında iştirak etmək, normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasını təmin etmək;  
 • Dövlətin qida təhlükəsizliyi siyasətindən, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı normativ hüquqi aktlardan irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Agentliyin müvafiq struktur bölmələrinə və onun tabeçiliyində olan qurumlara təşkilati-metodik kömək göstərmək;
 • Aidiyyəti qurumlarla birlikdə ölkədə qida təhlükəsizliyi sahəsində statistik məlumatları toplamaq, onları ümumiləşdirmək və aylıq, rüblük, yarımillik, illik əsasda statistik hesabatların hazırlanmasını təmin etmək;
 • Aidiyyəti struktur bölmələrin iştirakı ilə Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair statistik məlumat bazasını formalaşdırmaq, məlumatları təhlil etmək və nəticələr əsasında hesabatlar hazırlayaraq Agentliyin rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Sektorun əməkdaşları barəsində həvəsləndirici və intizam tənbehi tədbirləri görülməsi üçün rəhbərliyə təqdimatlar hazırlamaq;
 • Sektorun əməkdaşları tərəfindən xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən onlara məlum olan xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını qanunvericiliyə uyğun olaraq təmin etmək;
 • Sektora daxil olan ərizə, şikayət və təkliflərə baxmaq və müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: ümumi iqtisadiyyat, mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə, inzibati idarəetmə ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: 4 il ümumi iş stajı
 • Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS Windows, MS Offıce, Internet və s. yüksək səviyyədə
 • Xarici dil bilikləri: Rus dili-B2;İngilis dili-C1;
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat AB3
Müsahibə elanının tarixi 17.09.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 17.10.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 17 sentyabr 2019-cu il tarixdən 17 oktyabr 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir