Maliyyə Nazirliyi
Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması mərkəzi, Rəhbərlik, direktor müavini


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Maliyyə Nazirliyi
Struktur bölmə Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması mərkəzi, Rəhbərlik
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı direktor müavini (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 4
Aylıq vəzifə maaşı 1270
Qulluq funksiyaları
 • Mərkəzin direktoru işdə olmadığı dövrdə onun səlahiyyətlərini icra etmək;
 • Dövlətin ortamüddətli büdcə siyasətinin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində,  habelə icmal və dövlət büdcəsinin strateji planlaşdırılmasında səlahiyyətləri daxilində iştirak edilməsi;
 • Ortamüddətli xərclər çərçivəsi (OMXÇ) ilə bağlı hüquqi-normativ bazanın, o cümlədən  icmal və dövlət büdcəsinin OMXÇ-yə uyğun şəkildə tərtibi metodologiyasının və büdcə tərtibi prosesinin OMXÇ mərhələsi ilə bağlı digər təlimatların işlənib hazırlanması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsinin təmin edilməsi; 
 • OMXÇ sənədinin layihəsinin hazırlanması, bu sahədə təlimatlandırma, əlaqələndirmə və icmallaşdırmanın təmin olunması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsinin təşkil edilməsi;
 • Sektorlar üzrə məqsədli proqram və layihələrin büdcələrinin, o cümlədən yeni siyasət təşəbbüslərinin (YST) və dövlət investisiyalarının, habelə büdcə təşkilatlarının baza xərclərinin ortamüddətli resurs zərfinə əsasən müəyyən edilmiş yuxarı hədlərə, orta müddətli büdcə siyasətinə əsasən müəyyən edilmiş hədəflərə, eləcə də milli xərc prioritetləri və inkişaf məqsədlərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi;
 • İcmal və dövlət büdcəsinin icrasının monitorinqi və qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi;
 • Büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarına və ortamüddətli resurs zərfinə əsasən büdcə xərclərinə və YST-lərə dair sifarişlərə uyğun olaraq ortamüddətli dövr üçün icmal büdcə və dövlət büdcəsi ilə əlaqədar məlumatların hazırlanmasının təmin edilməsi; 
 • OMXÇ-nin, eləcə də sektor strateji planlarının hazırlanması, habelə dövlət xərclərinin səmərəliliyinin və effektivliyinin təhlilinin aparılmasının maksimum dərəcədə avtomatlaşdırılması məqsədilə bu sahədə tətbiq olunan müvafiq metodologiyalara əsaslanan informasiya texnologiyalarının həllərinin tətbiqinin təmin edilməsi;
 • Mərkəzin işçiləri tərəfindən nizam-intizam qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Dövlət orqanlarının qərarlarının, sərəncamlarının və normativ sənədlərinin icra edilməsini daim nəzarətdə saxlanılması;
 • Vəzifəsi üzrə mərkəzin direktoru tərəfindən verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
 • Staj tələbi: 5 il dövlət qulluğu stajı və yaxud 7 il ümumi iş stajı
 • Kompyuter tələbləri: MS Office proqramları, ofis texnikası, internet (orta səviyyədə)
 • Xarici dil bilikləri: İngilis dili-B1;Rus dili-B1;
Xüsusi tələblər Problemi həll etmək səriştəsi , qərarvermə qabiliyyəti , ünsiyyət qabiliyyəti olan şəxslərə üstünlük veriləcək
Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat AB2
Müsahibə elanının tarixi 05.11.2019 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 25.11.2019 18:00

Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına daxil etdiyi məlumatlarda və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və 5 noyabr 2019-cu il tarixdən 25 noyabr 2019-cu il tarixədək (30 gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində portal vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat verilir.

Qeydlər:
 1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.
 4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytından tanış olmaq olar.
 5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə edə bilərlər.
 6. Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir