Ümumi müsahibə elanları


13 yanvar 2020-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 3 fevral 2020-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 18.02.2020, bitmə tarixi - 05.03.2020 (MÜSAHİBƏLƏR DAVAM EDİR)

5 noyabr 2019-cu il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 25 noyabr 2019-cu il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 09.12.2019, bitmə tarixi - 14.01.2020 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

17 sentyabr 2019-cu il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 17 oktyabr 2019-cu il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 30.10.2019, bitmə tarixi - 30.01.2020 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

2 avqust 2019-cu il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 2 sentyabr 2019-cu il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 23.09.2019, bitmə tarixi - 15.11.2019 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

12 iyun 2019-cu il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 12 iyul 2019-cu il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 29.07.2019, bitmə tarixi - 02.08.2019 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

16 may 2019-cu il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 14 iyun 2019-cu il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 01.07.2019, bitmə tarixi - 09.09.2019 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)