Ümumi müsahibə elanları


2 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 2 dekabr 2018-ci il tarixinədək davam edəcəkdir.

1 oktyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 1 noyabr 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 12.11.2018, bitmə tarixi - 20.11.2018 (MÜSAHİBƏLƏR DAVAM EDİR)

5 sentyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 5 oktyabr 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 24.10.2018, bitmə tarixi - 24.10.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

27 avqust 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 27 sentyabr 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 10.10.2018, bitmə tarixi - 24.10.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

30 iyul 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 30 avqust 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 10.09.2018, bitmə tarixi - 17.09.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

5 iyul 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 5 avqust 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 31.08.2018, bitmə tarixi - 18.09.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

22 may 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 22 iyun 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 09.07.2018, bitmə tarixi - 20.07.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

14 mart 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 16 aprel 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 18.05.2018, bitmə tarixi - 25.05.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 fevral 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 4 mart 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 13.04.2018, bitmə tarixi - 21.05.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

15 dekabr 2017-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 4 yanvar 2018-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 01.02.2018, bitmə tarixi - 02.04.2018 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

25 avqust 2017-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 14 sentyabr 2017-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 02.10.2017, bitmə tarixi - 20.10.2017 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

24 iyul 2017-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 14 avqust 2017-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 06.09.2017, bitmə tarixi - 20.10.2017 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)