Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Rəhbərlik, aparatın rəhbəri


Əlaqə məlumatları
 • Mərkəz üzrə: Dövlət İmtahan Mərkəzi
 • Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi üzrə: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları küçəsi 124
Dövlət orqanı Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Struktur bölmə Rəhbərlik
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı aparatın rəhbəri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 3
Aylıq vəzifə maaşı 1010
Qulluq funksiyaları
 • Aparat rəhbərləri müavinlərinin fəaliyyətinə nəzarət etmək, onların arasında iş bölgüsünü müəyyən etmək;
 •  Aparatın struktur bölmələrinin fəaliyətinə nəzarət etmək, onlar tərəfindən əmək və icra intizamına nəzarət vəziyyətinin öyrənilməsi;   
 • Komitənin kollegiyasının iclaslarında iştirak etmək, iclaslarda qaldırılmış məsələlərə münasibət bildirmək və səs vermədə iştirak etmək;
 • Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinə baxıb rəy və təkiflərini vermək;
 • Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə aid qüvvədə olan qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış etmək;
 • Aparatda ümumilikdə əmək və icra inzitamına nəzarəti həyata keçirtmək, əmək və icra intizamını pozan şəxslərə qarşı intizam tənbeh tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı Komitə rəhbərliyinə təqdimat vermək;  
 •  Dövlət proqramlarında və Strateji Yol Xəritələrində Komitəyə həvalə edilmiş tapşırıqların düzgün, vaxtında və məsuliyyətlə yerinə yetirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirləri həyata keçirtmək;
 •  İcraatına daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərin baxılmasını, onlara qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada cavablandırılmasını təmin etmək;
 •  Komitənin fəaliyyət sahəsinə aid olan beynəlxalq və ya ölkədaxili tədbirlərin   keçirilməsi işinin təşkil edilməsində iştirak etmək;
 •  Təsdiq olunmuş cədvələ  uyğun olaraq  vətəndaşların və sahibkarların qəbulunu  həyata keçirmək;
 •  Aparat rəhbərinin müavinlərinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək;
 •  Komitənin struktur bölmələri və təsis etdiyi publik hüquqi şəxsləri ilə əlaqələndirmə işini həyata keçirmək;
 •  Komitənin fəaliyyəti istiqaməti ilə bağlı şəffaflığın və hesabatlığın təmin edilməsi və bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əməli tədbirlər görmək;
 • Səlahiyyətləri çərçivəsində rəhbərliyin digər tapşırıqlarını yerinə yetirmək.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsil tələbləri: ali təhsil
 • Staj tələbi: dövlət qulluğunda rəhbər vəzifələr üzrə 3 ildən az olmamaqla 6 il ümumi iş stajı
 • Kompyuter tələbləri: MS WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET və s. (C1)
 • Xarici dil bilikləri: Rus dili-C1;İngilis dili-C1;
Müsahibə elanının tarixi 14.03.2018 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 16.04.2018 18:00

Ümumi müsahibədə iştirak etmək üçün sənədlərin qəbulu 14 mart 2018-ci il tarixdən 16 aprel 2018-ci il tarixi saat 18:00-dək Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması vasitəsilə Mərkəzə təqdim edilməlidir.

Ümumi müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak edə bilərlər:

Vakant vəzifəni təqdim etmiş dövlət orqanında və ya digər dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə çalışan dövlət qulluqçuları (qeyd edilən şəxslərin inzibati vəzifələrə uyğun ixtisas dərəcəsi olmalıdır)

Bu şəxslər ümumi müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • ərizə
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
 • kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
 • ali təhsil haqqında sənədin surəti
 • əmək kitabçasının surəti
 • ixtisas dərəcəsini təsdiq edən sənədin surəti
 • rəngli fotoşəkil 2 ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Azı 5 il dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrdə çalışmış şəxslər

Bu şəxslər ümumi müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • ərizə
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
 • kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
 • ali təhsil haqqında sənədin surəti
 • əmək kitabçasının surəti
 • sağlamlıq haqqında arayış
 • ixtisas dərəcəsini təsdiq edən sənədin surəti (olduğu təqdirdə)
 • rəngli fotoşəkil 2 ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Qeydlər:

 • Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları, habelə ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçmiş şəxslər iştirak edə bilərlər.
 • Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti notarial qaydada, ali təhsil haqqında sənədin surəti notarial qaydada və ya bu sənədi təqdim edən ali təhsil müəssisəsi tərəfindən, əmək kitabçasının surəti notarial qaydada və ya şəxs işlədiyi halda şəxsin hazırda işlədiyi təşkilat tərəfindən, ixtisas dərəcəsini təsdiq edən sənədin (olduğu təqdirdə) surəti isə dövlət orqanı tərəfindən təsdiq edilməlidir.
 • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar. Dövlət qulluqçuları barələrində intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməməsi ilə bağlı qulluq keçdikləri dövlət orqanının kadr qurumunun arayışını təqdim etməlidirlər.
 • 1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
 • Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq haqqında arayış qəbul edilir.
 • Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.
 • Fotoşəkillərin hamısı eyni olmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.
 • Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir.
 • Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir

Müsahibə namizədin bilik səviyyəsini, peşə hazırlığını, ümumi dünyagörüşünü və vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlərini yoxlamaqla vəzifəyə uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Müsahibədə hər bir meyar üzrə namizədə minimum 2, maksimum 5 bal verilir. Müsahibənin yekun nəticələri üzrə namizəd maksimum 20 bal toplaya bilər. Keçid balı 16-dır. Müsahibədə namizədin ixtisas dərəcəsi, vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçməsi və ixtisasının artırılması da nəzərə alınacaq.

Namizədlər müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları sənəd qəbulu başa çatdıqdan sonra Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilməsi qrafikindən əldə etməlidirlər.

Müsahibəyə və qulluq funksiyalarına dair ətraflı məlumat almaq üçün Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalına müraciət edilə bilər.

Əlaqə telefonları: Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Dövlət qulluğu məsələləri və insan resurslari şöbəsi, Dövlət qulluğu məsələləri üzrə sektor (012) 465 87 93/94/97 (daxili: 119, 123, 130)