27 dekabr 2017-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(26.05.2020)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Hüquq, kadr, kargüzarlıq və informasiya şöbəsi şöbə müdiri 1 0 0
2 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Hüquq, kadr, kargüzarlıq və informasiya şöbəsi , Kadrlar, hüquq və kargüzarlıq sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
3 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi şöbə müdiri 1 0 0
4 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Bitki sortlarının qeydiyyatı sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
5 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Toxum nəzarəti sektoru Sektor müdiri 1 0 0
6 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Maliyyə və mühasibat uçotu sektoru sektor müdiri-baş mühasib 1 0 0
7 Bitkiçilik şöbəsi , Çoxillik əkmələr üzrə iş sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
8 Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi , Damazlığın təşkili sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
9 Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi , Beynəlxalq layihələrlə iş üzrə sektor sektor müdiri 1 0 0
10 Ümumi şöbə , Sənədlərin qəbulu, qeydiyyatı və icraya nəzarət sektoru sektor müdiri 1 0 0
11 İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi , İnformasiya texnologiyaları sektoru sektor müdiri 1 0 0
12 Elm və təhsil şöbəsi , Təhsil sektoru sektor müdiri 1 0 0
13 İstehsal müəssisələri ilə iş şöbəsi , Toxumçuluq və tingçilik müəssisələri ilə iş sektoru sektor müdiri 1 0 0
14 Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi , Torpaqların identifikasiyası və coğrafi məlumatlar sektoru sektor müdiri 1 0 0
15 Investisiya şöbəsi , Əsaslı tikinti sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
16 Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi şöbəsi , Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafı üzrə iş sektoru Sektor müdiri 1 0 0
17 İcmallaşdırma və statistik təhlil şöbəsi , Marketinq sektoru Sektor müdiri 1 0 0
18 Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi , Beynəlxalq təşkilatlarla iş, iqtisadi əlaqələr və protokol sektoru Sektor müdiri 1 0 0
19 Hüquq, kadr və yerli orqanlarla iş şöbəsi , Hüquq sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
20 İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi , Proqram təminatı və elektron xidmətlərin təşkili sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
21 Elm və təhsil şöbəsi , Elmi tədqiqatlar sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
22 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti , Hüquq, kadr, kargüzarlıq və informasiya şöbəsi , İnformasiya və beynəlxalq əlaqələr sektoru Sektor müdiri 1 0 0
23 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti , Kredit və monitorinq şöbəsi şöbə müdiri 1 0 0
24 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti , Kredit və monitorinq şöbəsi , Monitorinq və risklərin təhlili sektoru Sektor müdiri 1 0 0
25 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti , Kənd təsərrüfatı layihələri ilə iş şöbəsi , Layihələrin idarə edilməsi sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0
26 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti , Kənd təsərrüfatı layihələri ilə iş şöbəsi , Beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlarla əlaqə sektoru Sektor müdiri 1 0 0
27 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti , İnformasiya-məsləhət xidməti və aqrar sektora texniki dəstək şöbəsi , Aqrar sektora texniki dəstək sektoru şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri 1 0 0