12 aprel 2018-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
Maliyyə Nazirliyi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(31.05.2020)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Büdcə şöbəsi, Yerli xərclərin icmallaşdırılması sektoru aparıcı məsləhətçi 1 29 29.00
2 Vergi siyasəti və gəlirlər şöbəsi, Vergi və gömrük siyasəti sektoru məsləhətçi 1 24 24.00
3 Sosial sahələrin maliyyəsi şöbəsi, Sosial sahələrdə büdcədənkənar fondların maliyyəsi sektoru məsləhətçi 1 33 33.00
4 Müasir texnologiyalar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri şöbəsi, Xəzinədarlığın avtomatlaşdırılmış elektron sistemlərinin təminatı sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
5 Müasir texnologiyalar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri şöbəsi, İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektoru aparıcı məsləhətçi 1 1 1.00
6 Maliyyə xidmətləri üzrə siyasət şöbəsi, Maliyyə təsisatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakının tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 1 25 25.00
7 Büdcə siyasəti və makroiqtisadi təhlil şöbəsi, Maliyyə-iqtisadi tədqiqatlar sektoru məsləhətçi 1 27 27.00
8 Bakı Şəhəri üzrə Baş Maliyyə İdarəsi, Büdcə sektoru böyük məsləhətçi 1 48 48.00
9 Bakı Şəhəri üzrə Baş Maliyyə İdarəsi, Xəzinə əməliyyatlarının uçotu sektoru böyük məsləhətçi - mühasib ekspert 1 36 36.00
10 Büdcə siyasəti və makroiqtisadi təhlil şöbəsi, Statistika və təhlil sektoru məsləhətçi 2 25 12.50
11 Hüquq şöbəsi, Normativ hüquqi təminat sektoru məsləhətçi 1 5 5.00