5 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(26.02.2020)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru baş məsləhətçi 1 3 3.00
2 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru böyük məsləhətçi 1 3 3.00
3 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru aparıcı məsləhətçi 2 18 9.00
4 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru məsləhətçi 3 18 6.00
5 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Sertifikatlaşdırma sektoru böyük məsləhətçi 2 0 0
6 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Sertifikatlaşdırma sektoru aparıcı məsləhətçi 2 12 6.00
7 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Risklərin və böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi sektoru böyük məsləhətçi 2 2 1.00
8 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Risklərin və böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi sektoru aparıcı məsləhətçi 1 13 13.00
9 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, Qida məhsullarının idxalına nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
10 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, Qida məhsullarının idxalına nəzarət sektoru məsləhətçi 2 5 2.50
11 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, İxrac məsələləri üzrə iş sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
12 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, İxrac məsələləri üzrə iş sektoru aparıcı məsləhətçi 1 2 2.00
13 Aparat, Daxili nəzarət və regional bölmələrlə iş şöbəsi, Regional bölmələr və tabeli qurumlarla iş sektoru baş məsləhətçi 1 1 1.00
14 Aparat, Daxili nəzarət və regional bölmələrlə iş şöbəsi, Regional bölmələr və tabeli qurumlarla iş sektoru böyük məsləhətçi 2 1 0.50
15 Aparat, Daxili nəzarət və regional bölmələrlə iş şöbəsi, Daxili nəzarət sektoru məsləhətçi 1 11 11.00
16 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Qeydiyyat sektoru baş məsləhətçi 1 2 2.00
17 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Qeydiyyat sektoru məsləhətçi 1 12 12.00
18 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Sahibkarlarla iş sektoru böyük məsləhətçi 1 1 1.00
19 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Sahibkarlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi 1 12 12.00
20 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Dövlət qulluğu və kadr məsələləri sektoru məsləhətçi 1 44 44.00
21 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Xüsusi təhlükəli və zoonoz xəstəliklərə epidemioloji nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
22 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Xüsusi təhlükəli və zoonoz xəstəliklərə epidemioloji nəzarət sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0
23 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin tənzimlənməsi sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
24 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 2 0 0
25 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Heyvanların identifikasiyası sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
26 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
27 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sektoru aparıcı məsləhətçi 2 0 0
28 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 2 0 0
29 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin monitorinqi sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
30 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin monitorinqi sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0
31 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin monitorinqi sektoru məsləhətçi 1 0 0
32 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Bitki mühafizəsi vasitələri, gübrələr və pestisidlərin tənzimlənməsi sektoru aparıcı məsləhətçi 1 3 3.00
33 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Bitki mühafizəsi vasitələri, gübrələr və pestisidlərin tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 2 4 2.00