24 iyul 2017-ci il tarixdə elan edilmiş
ümumi müsahibə elanında
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(19.09.2020)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru sektor müdiri 1 1 1.00
2 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru böyük məsləhətçi 1 2 2.00
3 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 1 1.00
4 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru böyük məsləhətçi 1 1 1.00
5 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru aparıcı məsləhətçi 1 1 1.00
6 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru məsləhətçi 1 1 1.00
7 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 1 1.00
8 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru böyük məsləhətçi 1 2 2.00
9 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru aparıcı məsləhətçi 1 1 1.00
10 Qanunverici metrologiya şöbəsi, Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektoru baş məsləhətçi 2 3 1.50
11 Qanunverici metrologiya şöbəsi, Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektoru böyük məsləhətçi 1 2 2.00
12 Qanunverici metrologiya şöbəsi, Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektoru aparıcı məsləhətçi 2 2 1.00