11 yanvar 2018-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(01.03.2021)

# Vəzifənin kodu Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti Vəzifəyə uyğun
bilinənlərin sayı
1 120313 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
2 120314 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
3 120315 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
4 120316 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
5 120317 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
6 120318 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
7 120319 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
8 120320 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
9 120321 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
10 120322 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
11 120323 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
12 120324 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
13 120325 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
14 120326 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
15 120327 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- mühasib 1 0 0 0
16 120328 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
17 120329 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
18 120330 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
19 120331 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
20 120332 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
21 120333 Ağstafa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
22 120334 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
23 120335 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
24 120336 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
25 120337 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
26 120338 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
27 120339 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
28 120340 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
29 120341 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
30 120342 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
31 120343 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
32 120344 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
33 120345 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
34 120346 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
35 120347 Astara Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
36 120348 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
37 120349 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
38 120350 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
39 120351 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
40 120352 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
41 120353 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
42 120354 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
43 120355 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
44 120356 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
45 120357 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
46 120358 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
47 120359 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
48 120360 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
49 120361 Ağdam Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
50 120362 Balakən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 1 1.00 0
51 120363 Balakən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
52 120364 Balakən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
53 120365 Balakən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
54 120366 Balakən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
55 120367 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
56 120368 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
57 120369 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
58 120370 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
59 120371 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
60 120372 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
61 120373 Biləsuvar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
62 120374 Biləsuvar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
63 120375 Biləsuvar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
64 120376 Biləsuvar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
65 120377 Biləsuvar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
66 120378 Biləsuvar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
67 120379 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
68 120380 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
69 120381 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
70 120382 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
71 120383 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
72 120384 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
73 120385 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
74 120386 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
75 120387 Cəbrayıl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
76 120388 Cəbrayıl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
77 120389 Cəbrayıl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (Aqronom) 1 0 0 0
78 120390 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
79 120391 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
80 120392 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
81 120393 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
82 120394 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
83 120395 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
84 120396 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
85 120397 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
86 120398 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
87 120399 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
88 120400 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
89 120401 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
90 120402 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
91 120403 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
92 120404 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
93 120405 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
94 120406 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
95 120407 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
96 120408 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
97 120409 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
98 120410 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
99 120411 Füzuli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
100 120412 Gədəbəy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- mühasib 1 0 0 0
101 120413 Gədəbəy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
102 120414 Gədəbəy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
103 120415 Gədəbəy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 1 1.00 1
104 120416 Gədəbəy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
105 120417 Gədəbəy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
106 120418 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
107 120419 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
108 120420 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
109 120421 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
110 120422 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
111 120423 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
112 120424 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
113 120425 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
114 120426 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
115 120427 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
116 120428 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
117 120429 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
118 120430 Göygöl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
119 120431 Göygöl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
120 120432 Göygöl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
121 120433 Göygöl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
122 120434 Göygöl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
123 120435 Göygöl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
124 120436 Hacıqabul Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
125 120437 Hacıqabul Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
126 120438 Hacıqabul Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
127 120439 Hacıqabul Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
128 120440 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
129 120441 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
130 120442 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
131 120443 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
132 120444 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
133 120445 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
134 120446 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
135 120447 İsmayıllı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
136 120448 İsmayıllı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
137 120449 İsmayıllı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
138 120450 İsmayıllı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
139 120451 İsmayıllı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
140 120452 Kəlbəcər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 2 2.00 0
141 120453 Kəlbəcər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi (aqronomluq) 1 0 0 0
142 120454 Kəlbəcər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
143 120455 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
144 120456 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
145 120457 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
146 120458 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
147 120459 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
148 120460 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
149 120461 Kürdəmir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
150 120462 Laçın Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
151 120463 Laçın Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
152 120464 Laçın Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
153 120465 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
154 120466 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
155 120467 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
156 120468 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
157 120469 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
158 120470 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
159 120471 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
160 120472 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
161 120473 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
162 120474 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
163 120475 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
164 120476 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
165 120477 Lənkəran Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
166 120478 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
167 120479 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 1 1.00 0
168 120480 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
169 120481 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
170 120482 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
171 120483 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
172 120484 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
173 120485 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
174 120486 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
175 120487 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
176 120488 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
177 120489 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
178 120490 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
179 120491 Neftçala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
180 120492 Oğuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
181 120493 Oğuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
182 120494 Oğuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
183 120495 Oğuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
184 120496 Oğuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
185 120497 Oğuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
186 120498 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
187 120499 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 1 1.00 1
188 120500 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
189 120501 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
190 120502 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
191 120503 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
192 120504 Qax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
193 120505 Qazax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
194 120506 Qazax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
195 120507 Qazax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
196 120508 Qazax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
197 120509 Qazax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
198 120510 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
199 120511 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
200 120512 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
201 120513 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
202 120514 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
203 120515 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
204 120516 Qobustan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
205 120517 Qobustan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 2 0 0 0
206 120518 Qobustan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
207 120519 Qobustan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
208 120520 Qobustan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
209 120521 Qobustan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
210 120522 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
211 120523 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
212 120524 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
213 120525 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
214 120526 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
215 120527 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
216 120528 Qubadlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
217 120529 Qubadlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronomluq) 1 0 0 0
218 120530 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
219 120531 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
220 120532 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
221 120533 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
222 120534 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
223 120535 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
224 120536 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
225 120537 Qusar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
226 120538 Saatlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
227 120539 Saatlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
228 120540 Saatlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
229 120541 Saatlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
230 120542 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
231 120543 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
232 120544 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
233 120545 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
234 120546 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
235 120547 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
236 120548 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
237 120549 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
238 120550 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
239 120551 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
240 120552 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
241 120553 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
242 120554 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
243 120555 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
244 120556 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
245 120557 Samux Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
246 120558 Samux Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
247 120559 Samux Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
248 120560 Samux Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
249 120561 Samux Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
250 120562 Samux Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
251 120563 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
252 120564 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
253 120565 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
254 120566 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
255 120567 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
256 120568 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
257 120569 Siyəzən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
258 120570 Şirvan Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
259 120571 Şirvan Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
260 120572 Şirvan Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
261 120573 Şirvan Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
262 120574 Şabran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
263 120575 Şabran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
264 120576 Şabran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
265 120577 Şabran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
266 120578 Şabran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
267 120579 Şabran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
268 120580 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
269 120581 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
270 120582 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
271 120583 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
272 120584 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
273 120585 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
274 120586 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
275 120587 Şəmkir Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
276 120588 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
277 120589 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
278 120590 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
279 120591 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
280 120592 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
281 120593 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
282 120594 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
283 120595 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 1 1.00 1
284 120596 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
285 120597 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
286 120598 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
287 120599 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
288 120600 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
289 120601 Şəki Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
290 120602 Şuşa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
291 120603 Şuşa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
292 120604 Şuşa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
293 120605 Şuşa Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
294 120606 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
295 120607 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
296 120608 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
297 120609 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
298 120610 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
299 120611 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
300 120612 Tovuz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
301 120613 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
302 120614 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
303 120615 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
304 120616 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
305 120617 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
306 120618 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
307 120619 Tərtər Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
308 120620 Ucar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
309 120621 Ucar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
310 120622 Ucar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
311 120623 Ucar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
312 120624 Ucar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
313 120625 Ucar Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
314 120626 Xaçmaz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
315 120627 Xaçmaz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
316 120628 Xaçmaz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 1 1.00 1
317 120629 Xaçmaz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
318 120630 Xaçmaz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
319 120631 Xocalı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
320 120632 Xocalı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
321 120633 Xocalı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
322 120634 Xocalı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
323 120635 Xızı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 1 1.00 0
324 120636 Xızı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
325 120637 Xızı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
326 120638 Xızı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
327 120639 Xızı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru böyük məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
328 120640 Xızı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
329 120641 Xocavənd Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 1 1.00 1
330 120642 Xocavənd Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
331 120643 Yardımlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
332 120644 Yardımlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
333 120645 Yardımlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
334 120646 Yardımlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
335 120647 Yardımlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
336 120648 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
337 120649 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
338 120650 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
339 120651 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
340 120652 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
341 120653 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
342 120654 Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
343 120655 Zaqatala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
344 120656 Zaqatala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
345 120657 Zaqatala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
346 120658 Zaqatala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
347 120659 Zaqatala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
348 120660 Zəngilan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 0 0 0
349 120661 Zəngilan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
350 120662 Zəngilan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
351 120663 Zəngilan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (aqronom) 1 0 0 0
352 120664 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) 1 0 0 0
353 120665 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-mühasib 1 1 1.00 0
354 120666 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
355 120667 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
356 120668 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
357 120669 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0 0
358 120670 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
359 120671 Zərdab Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Heyvandarlıq sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
360 120674 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- hüquqşünas 1 0 0 0
361 120675 Abşeron Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru böyük məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
362 120676 Ağcabədi Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
363 120677 Ağsu Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
364 120678 Bərdə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
365 120679 Beyləqan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
366 120680 Cəbrayıl Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
367 120681 Cəlilabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
368 120682 Daşkəsən Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
369 120683 Goranboy Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
370 120684 Göyçay Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
371 120685 İmişli Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
372 120686 İsmayıllı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
373 120687 Lənkəran Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
374 120688 Lerik Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
375 120689 Masallı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
376 120690 Qazax Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
377 120691 Qəbələ Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 1 1.00 1
378 120692 Quba Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
379 120693 Qubadlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
380 120694 Saatlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
381 120695 Sabirabad Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
382 120696 Salyan Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
383 120697 Şamaxı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
384 120698 Şəki şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
385 120699 Tovuz şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
386 120700 Ucar şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
387 120701 Xaçmaz şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
388 120702 Yardımlı Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi (baytar, zootexnik) 1 0 0 0
389 120703 Yevlax şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
390 120704 Zaqatala şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
391 120705 Ağdaş Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi- mühasib 1 0 0 0
392 120706 Gədəbəy şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi (kompüter və proqram təminatı məsələləri üzrə) 1 0 0 0
393 120707 Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi , Daxili audit sektoru baş məsləhətçi 2 0 0 0
394 120708 Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi , Daxili audit sektoru böyük məsləhətçi 2 0 0 0
395 120709 Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi , Maliyyə sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
396 120710 İnvestisiya şöbəsi , Əsaslı tikinti sektoru aparıcı məsləhətçi 1 1 1.00 0
397 120711 Bitkiçilik şöbəsi , Bitkiçilik məhsulları üzrə iş sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
398 120712 Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi , Damazlığın təşkili sektoru məsləhətçi 1 0 0 0
399 120713 Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi , Heyvandarlıq məhsulları istehsalının təşkili sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
400 120714 İstehsal müəssisələri ilə iş şöbəsi , Toxumçuluq və tingçilik müəssisələri ilə iş sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
401 120715 Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi , Beynəlxalq taşkilatlarla iş, iqtisadi əlaqələr və protokol sektoru məsləhətçi 1 3 3.00 1
402 120716 Hüquq, kadr və yerli orqanlarla iş şöbəsi , Hüquq sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
403 120717 İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi , Proqram təminatı və elektron xidmətlərin təşkili sektoru baş məsləhətçi 2 0 0 0
404 120718 İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi , İnformasiya texnologiyaları sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
405 120719 İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi , İnformasiya texnologiyaları sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0 0
406 120720 Elm və təhsil şöbəsi , Elmi tədqiqatlar sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
407 120721 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Hüquq, kadr, kargüzarlıq və informasiya şöbəsi , Kadrlar, hüquq və kargüzarlıq sektoru Böyük məsləhətçi 1 1 1.00 0
408 120722 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Hüquq, kadr, kargüzarlıq və informasiya şöbəsi , İnformasiya və beynəlxalq əlaqələr sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
409 120723 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Bitki sortlarının qeydiyyatı sektoru Baş məsləhətçi 2 0 0 0
410 120724 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Bitki sortlarının qeydiyyatı sektoru Böyük məsləhətçi 2 0 0 0
411 120725 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Hüquq, kadr, kargüzarlıq və informasiya şöbəsi , İnformasiya və beynəlxalq əlaqələr sektoru Aparıcı məsləhətçi 1 3 3.00 1
412 120726 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Toxum nəzarəti sektoru Baş məsləhətçi 2 0 0 0
413 120727 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Toxum nəzarəti sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
414 120728 Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətində , Toxum nəzarəti və bitki sortlarının qeydiyyatı şöbəsi , Maliyyə və mühasibat uçotu sektoru Baş məsləhətçi 2 0 0 0
415 120729 Elm və təhsil şöbəsi , Təhsil sektoru Böyük məsləhətçi 1 1 1.00 0
416 120730 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Kredit və Monitorinq şöbəsi , Kreditlərin idarə edilməsi sektoru Məsləhətçi 1 1 1.00 0
417 120731 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Kredit və Monitorinq şöbəsi , Monitorinq və risklərin təhlili sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
418 120732 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Kredit və Monitorinq şöbəsi , Monitorinq və risklərin təhlili sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
419 120733 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkiki şöbəsi , Kadrlarla is və hüquq sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
420 120734 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkiki şöbəsi , Kargüzarlıq sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
421 120735 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkiki şöbəsi , Kadrlarla is və hüquq sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
422 120736 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Kənd təsərrüfatı layihələri ilə iş şöbəsi , Layihələrin idarə edilməsi sektoru Aparıcı məsləhətçi 1 7 7.00 3
423 120737 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Kənd təsərrüfatı layihələri ilə iş şöbəsi , Beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlarla əlaqə sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
424 120738 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , İnformasiya-məsləhət xidməti və aqrar sektora texniki dəstək şöbəsi , İnformasiya-məsləhət xidməti sektoru Məsləhətçi 1 7 7.00 1
425 120739 Investisiya şöbəsi , Layihələrin hazırlanması və ekspertizası sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
426 120740 Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi şöbəsi , Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafı üzrə iş sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
427 120741 Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi , Damazlığın təşkili sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
428 120742 Şərabçılıq məhsulları, baytarlıq preparatları, tütütn məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi , Şərabçılıq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
429 120743 Şərabçılıq məhsulları, baytarlıq preparatları, tütütn məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi , Baytarlıq preparatları, tütün məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
430 120744 Hüquq, kadr və yerli orqanlarla iş şöbəsi , Kadr və yerli orqanlarla iş sektoru baş məsləhətçi 1 0 0 0
431 120745 Hüquq, kadr və yerli orqanlarla iş şöbəsi , Kadr və yerli orqanlarla iş sektoru Aparıcı məsləhətçi 1 13 13.00 7
432 120746 Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilmıəsi üzrə Dövlət Xidməti , Kənd təsərrüfatı layihələri ilə iş şöbəsi , Beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlarla əlaqə sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
433 120747 Xaçmaz Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi , Maliyyə-Təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi-iqtisadçı 1 0 0 0
434 123009 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili sektoru Baş məsləhətçi 1 1 1.00 0
435 123010 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili sektoru Böyük məsləhətçi-hüquqşünas 1 0 0 0
436 123011 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Epidemoloji nəzarət və profilaktika sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
437 123012 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Epidemoloji nəzarət və profilaktika sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
438 123013 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Baytarlıq nəzarəti şöbəsi , Heyvandarlıq məhsullarına və yüklərə nəzarət sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
439 123014 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Baytarlıq nəzarəti şöbəsi , Baytarlıq müfəttişliyi sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
440 123014 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti,Baytarlıq nəzarəti şöbəsi , Baytarlıq müfəttişliyi sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
441 123015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Baytarlıq nəzarəti şöbəsi , Baytarlıq müfəttişliyi sektoru Böyük məsləhətçi 1 0 0 0
442 123016 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, İdentifikasiya və təsərrüfatların qeydiyyatı sektoru Baş məsləhətçi 1 0 0 0
443 123017 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, Maliyyə və mühasibat uçotu sektoru Aparıcı məsləhətçi 1 1 1.00 0