"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2019 35059
2020 7883
2018 12566


Cari il (2020) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 2794
fevral 2762
mart 2327