"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2019 33422
2018 12566


Cari il (2019) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 2088
fevral 3178
mart 3480
aprel 2569
may 3791
iyun 1868
iyul 2926
avqust 5158
sentyabr 2293
oktyabr 2522
noyabr 2748
dekabr 801