"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2019 35059
2020 1787
2018 12566


Cari il (2020) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 1787