"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2019 985
2018 12566


Cari il (2019) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 985