"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2019 35059
2020 17796
2018 12566


Cari il (2020) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 2794
fevral 2762
mart 2502
aprel 1598
may 1934
iyun 2324
iyul 2952
avqust 930