"Dövlət qulluğu stajının hesablanması"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 14
2018 35
2019 103


Cari il (2019) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 9
fevral 7
mart 2
aprel 8
may 12
iyun 3
iyul 9
avqust 6
sentyabr 17
oktyabr 9
noyabr 12
dekabr 9