Hesablama Palatası
Hüquq və kadr məsələləri şöbəsi, Hüquqi təminat sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [4]
     • "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
      • İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə [6] 
       •  İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər)
       •  İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti
       •  İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
       •  İqtisadi fəaliyyət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
       • Ticarət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
      • İnzibati Prosessual Məcəllə [7]
       • Mülki Məcəllə [8] 
        • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik
        • Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. 
        • Şəxslər. 
        • Əmlak və əşya hüququ. 
        • Əqdlər
        •  Müddətlər
       • Mülki Prosessual Məcəllə [9]    
        • Əsas qaydalar. 
        • Məhkəmənin tərkibi.
        • Etirazlar. Aiddiyyat. 
        • Məhkəmə aidiyyatı.
        • İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları. 
        • Məhkəmədə nümayəndəlik.
        • Sübutlar.
        • Məhkəmə xərcləri.
        • Məhkəmə cərimələri. 
        • Prosessual müddətlər. 
        • Məhkəmə rəsmi sənədlərinin göndərilməsi, bildirişlər və çağırışlar. 
        • İddia icraatı.
       • Əmək Məcəlləsi [10] 
        • Əsas müddəalar. 
        • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar.
        • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası.
        • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. 
        • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. 
        • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları.
        • İstirahət vaxtı. 
        • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.
       • Cinayət Məcəlləsi [11] · 
        • (Ümumi hissə): Azərbaycan Respublikası Cinayət Qanununun vəzifələri və prinsipləri, Cinayət Qanunun qüvvəsi, Cinayət anlayışı və cinayətlərin təsnifatı, Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli olan şəxslər, Təqsir, Başa çatmayan cinayət, Cinayətdə iştirakçılıq, Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar, Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri, Cəzanın təyin edilməsi, Cinayət məsuliyyətindən azad etmə, Cəzadan azad etmə, Amnistiya, əfvetmə və məhkumluq, Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzanın xüsusiyyətləri, Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər, Xüsusi müsadirə, Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər.     
        • (Xüsusi hissə): İqtisadi sahədə cinayətlər (Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər, İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər), Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər (Dövlətin konstitusiya qurluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər, Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər, Korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər, İdarəetmə əleyhinə olan cinayətlər). 
       • "Hesablama Palatası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
        • "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili" [13]
         • "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri" [14]
          • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə: [15]
           • təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət;
           • kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi;
           • göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin razılaşdırılması və viza;
           • sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, sənədlərin təsdiq edilməsi, sənədlərə möhür vurulması;
           • əşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı;sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma;
           • sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, sənədin icraçıları;
           • qərarın, əmrin, protokolun, arayışın, aktın, məktubun mətni və hissələri;
           • Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili Sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən olunması[

          Ədəbiyyat:

          1. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
          2. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          3. Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu           
          4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
          5. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
          6. İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə 
          7. İnzibati Prosessual Məcəllə
          8. Mülki Məcəllə
          9. Mülki Prosessual Məcəllə
          10.  Əmək Məcəlləsi 
          11. Cinayət Məcəlləsi
          12. "Hesablama Palatası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          13. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
          14. "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri"
          15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”