Dövlət Statistika Komitəsi
Naftalan şəhər statistika idarəsi, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. Rəsmi Statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
  • Ümumi Müddəalar: Əsas anlayışlar. Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın məqsədi. Rəsmi statistika sistemi. Rəsmi statistika haqqında qanunvericilik.
  • Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri və hüquqları: Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri. Dövlət statistika orqanlarının hüquqları və səlahiyyətləri.
  • Rəsmi statistikanın prinsipləri və müstəqilliyi: Prinsiplər. Rəsmi statistikanın müstəqilliyi.
  • Rəsmi statistikanın inzibati statistika ilə əlaqələri: Statistika müşahidələri.
  • İlkin statistik məlumatlar və onların məxfiliyi: İlkin statistik məlumatlar və onlardan istifadə edilməsi. 
  • Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər və onların sosial müdafiəsi: Dövlət statistika orqanlarının maliyyələşdirilməsi. Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər
  • Statistika haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət: Dövlət statistika orqanları işçilərinin məsuliyyəti.
 2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə:
  • Ümumi müddəalar. Dövlətstatkomun fəaliyyət istiqamətləri. Dövlətstatkomun vəzifələri. Dövlətstatkomun hüquqları. Dövlətstatkomun fəaliyyətinin təşkili.

Ədəbiyyat:

 1. “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18 fevral 1994-cü il, № 789
 2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 24 iyun 2009-cu il, № 115  
 3. http://www.azstat.org/
 4. www.e-qanun.az