Dövlət Statistika Komitəsi
Naftalan şəhər statistika idarəsi, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. Büdcə sistemi [1]
  • Mühasibat uçotu [2]
   • Dövlət (hökumət) xərcləri: dövlət xərclərinin tərkibi; büdcə kəsiri (defisiti); büdcə profisiti (artıqlığı) [3]
    • Mühasibat yazılışlarının verilməsi [3]
     • Xəstəlik vərəqələrinin və müavinətlərin hesablanması [4]
      • Ezamiyyə xərclərinin hesablanması [5]
       • Məzuniyyət haqlarının hesablanması [6]
        • Vergi və vergitutma: vergitutmanın prinsipləri; vergi sistemi və onun quruluşu (əmək haqqı vergiləri, sosial sığorta ödənişləri və s.) [7]

         Ədəbiyyat:

         1. “Büdcə sistemi haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ
         2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2004-cü il
         3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 09 fevral 2012-ci il Q-02 N-li əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibat uçotunun təşkili və aparılması barədə”
         4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”
         5. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı
         6. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
         7. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.