Mədəniyyət Nazirliyi
Maliyyə və uçot şöbəsi, Mühasibat sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Maliyyə və uçot şöbəsi, Daxili audit sektorunun müdiri
Mahmudov Mirzaağa
Əlaqə vasitələri:
Email:
Telefon: (012) 598-37-40

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. Vergi və vergitutma: [2]
  • Vergitutmanın prinsipləri. Vergi sistemi və onun quruluşu (əmək haqqı ) vergiləri,   sosial sığorta ödənişləri və s.).
  • Büdcə kəsiri (defisiti). büdcə profisiti (artıqlığı)
 2. Əhali gəlirləri: [1-12]
  • Əmək haqqı. Yoxsulluq. Məşğulluq
 3. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajina görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları: [14]
  • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və Qaydaları: [1]
   • Vergi Məcəlləsi üzrə: [2-10]
    • Gəlir vergisinin dərəcəsi
    • Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər 
    • Əlavə dəyər vergisi anlayışı
    • Sadələşdirilmiş vergi
    • Əmək haqqından tutulan gəlir vergisinin öyrənilməsi
   • Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları: [2-10]
    • Elektron vergi bəyannamələrinin öyrənilməsi: [2-8-10]
     • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [12]
      • Əmək haqqı
      • Əmək haqqının minimum məbləği
      • Əməyin ödənilməsi və onun dərəcələrinin müəyyən edilməsi
      • Əsas və əlavə əmək haqqının və məzuniyyətlərin hesablanması qaydalarının öyrənilməsi
     • Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında: [9]
      • “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibat uçotunun təşkili və aparılması: [3]
       • Mühasibat Uçotunun hesablar planının öyrənilməsi:[3]
        • Mühasibat Uçotunun hesablar planı üzrə müxabirləşməsi qaydalarının və   tətbiqinin öyrənilməsi:[3]
         • Azərbaycan Respublikasının Vahid büdcə təsnifatı: [4]
          • “Milli Mühasibat Uçotunun Standartları, Hesabat formaları və Uçotu Haqqında” [5]
           • Kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının    Konseptual Əsasları: [6]
            • “Dövlət Satınalmaları Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [7]
             • Tender və Kotirovka prosedurasının öyrənilməsi
            • Dünyada iqtisadi böhranın vəziyyəti: [13]
             • Azərbaycan Respublikasında iqtisadi şərait : [13]

              Ədəbiyyat:

              1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
              2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 11 iyul 2000-ci il, № 905-İQ
              3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 09 fevral 2012-ci il tarixli Q-02 nömrəli Qərari ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 19 fevral 2012-ci il tarixdə 15201202090002 qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət reyestrinə daxil edilmiş “Dövlət Büdcəsindən Maliyyələşən Təşkilatlarda Büdcə Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına Uyğun Olaraq Mühasibat Uçotunun Təşkili və Aparılmasına Dair” Təlimat
              4. “Azərbaycan Respublikasının Vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 6 oktyabr 2004-cü il, № 149
              5. “Milli Mühasibat Uçotunun Standartları, Hesabat formaları və Uçotu Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 1-05 nömrəli 2009-cu il 13 yanvar tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikası Qanunu
              6. Kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Konseptual Əsasları. (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli İ-130 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir)
              7. “Dövlət Satınalmaları Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245-IIQ
              8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”
              9. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi
              10. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi
              11. www.e-qanun.az
              12. Əmək məcəlləsi    
              13. Televiziya, mətbuat
              14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 yanvar 2002-ci il tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları