Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Yevlax Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" [1]
  • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     • "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
      • "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
       • "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili" [7]
        • "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri" [8, 9, 10]
         • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə: [11]
          • təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət
          • kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi
          • göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin razılaşdırılması və viza
          • sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, sənədlərin təsdiq edilməsi, sənədlərə möhür vurulması
          • təşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı
          • sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma
          • qərarın, əmrin, protokolun, arayışın, aktın, məktubun mətni və hissələri
          • sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, sənədin icraçıları
          • sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili, sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən olunması

         Ədəbiyyat:

         1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il
         2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
         3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ
         4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
         5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il, № 1308-IVQ
         6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
         7. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
         8. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ
         9. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1511-VQ
         10. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1512-VQ
         11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
         12. www.dim.gov.az
         13. www.e-qanun.az