Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti, Qoruqların idarə olunmasına və istifadəsinə nəzarət sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini
Cəfərova Könül
Əlaqə vasitələri:
Email: kenul-e@mail.ru
Telefon: [012] 493-01-97

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. Tarix və mədəniyyət abidələrinin anlayışı və təsnifatı [1, 2, 12]
  • Abidələrin əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü [12]
   • Azərbaycan Respublikasının tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması üzrə qanunvericiliyi və dövlətin apardığı siyasət [1, 2, 14]
    • Abidələrin qorunması, öyrənilməsi, konservasiyasının, bərpası və istifadəsi üzrə anlayış [1, 2, 18]
     • Abidələrin mühafizəsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər [1, 15, 16, 17, 19]
      • Mədəni irsin qorunması, abidələrin mühafizəsi üzrə beynəlxalq konvensiyalar [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
       • Azərbaycan tarix-mədəniyyət qoruqları və ərazisində yerləşən abidələr haqqında ümumi anlayış [1,13, 21]
        • Tarix-mədəniyyət qoruqlarının yaradılması, hüquq və məqsədləri[1,13]
         • Qoruqların fəaliyyətinin təşkili, xüsusi mühafizə rejiminin xüsusiyyətləri, ərazisində yerləşən abidələrin istifadə qaydaları [1, 13, 14, 15, 16, 18]
          • Qoruqların fəaliyyətini təmzimləyən qanun və normativ-hüquqi sənədlər [1,2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
           • Memarlıq abidələri haqqında [20,21].
            • Arxeoloji abidələr barəsində ümumi anlayış [1.2,12].
             • İşğal altında qalmış mədəni irs [12,21]
              • Mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri. Mədəniyyət sahəsində fəaliyyət istiqamətləri [2]
               • Mədəniyyət, mədəniyyət sahəsi ilə bağlı məlumatlar [mct.gov.az]

                Ədəbiyyat:

                1. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 aprel 1998-ci il tarixli 470 İQ №-li Fərman ilə təsdiq edilmişdir
                2. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu- 21 dekabr 2012-ci il tarixli 506-IVQ nömrəli Fərman ilə təsdiq edilmişdir
                3. İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt 19 dekabr 1966-cı il, 21 iyun 1991-ci il
                4. Silahlı münaqişələr zamanı mədəni irsin qorunması haqqında YUNESKO Konvensiyası və Protokolu 14 may 1954-cü il, 21 aprel 1993-cü il
                5. Ümumdünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında YUNESKO Konvensiyası 16 noyabr 1972-ci il, 6 dekabr 1993-cü il
                6. Mədəniyyət haqqında Avropa Konvensiyası 19 dekabr 1954-cü il , 1997-ci il
                7. Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa Konvensiyası 6 may 1969-cu il yenidən baxılmış variant 16 yanvar 1992-ci il , 20 oktyabr 1999-cu il
                8. Mədəni dəyərlərin qeyri-qanuni gətirilməsi, aparılması və mülkiyyət hüququnun dəyişdirilməsinin qadağan edilməsinə və qabaqcadan ödənilməsinə yönəldilən tədbirlər haqqında YUNESKO Konvensiyası 1970-ci il, 30 sentyabr 1997-ci il
                9. YUNİDRUA-nın oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəni dəyərlər haqqında Konvensiyası İyun 1995-ci il , 2 mart 2000-ci il
                10. Qeyri maddi irsin mühafizəsi haqqında YUNESKO Konvensiyası 17 oktyabr 2003-cü il, 18 yanvar 2007-ci il
                11. Memarlıq İrsin Qorunması haqqında Avropa Konvensiyası. 3 oktyabr 1985-ci il
                12. Azərbaycan Respublikası ərazisində Dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü. [Azərbaycan SSR Nazirlə Sovetinin 2 aprel 1968-ci il tarixli 140 №-li qərarı, Azərbaycan SSR Nazirlə Sovetinin 14 may 1981-ci il tarixli 225 №-li qərarı, Azərbaycan SSR Nazirlə Sovetinin 27 aprel 1988-ci il tarixli 145 №-li qərarı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2001-ci il tarixli 132 №-li qərarı]
                13. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “Abidə qoruqlarının nümunəvi Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 74 nömrəli 18 mart 2008-ci il tarixli Qərarı
                14. “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2013-cü il tarixli 195 nömrəli Sərəncamı.
                15. Azərbaycan Respublikası ərazisində Arxeoloji qazıntıların aparılması qaydaları.
                16. Mədəni sərvətlərə mühafizə dərəcəsinin tətbiqi Qaydası. Bakı şəhəri, 26 may 2015-ci il №204
                17. Mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına və mədəni sərvətlərin mühafizə siyahısına daxil edilməsi Qaydası. Bakı şəhəri, 27 may 2016-cı il №208
                18. Azərbaycan Respublikasında mədəni irs nümunələrinin qorunması, bərpası və istifadəsi Qaydası. Bakı şəhəri, 14 iyul 2015-ci il №266
                19. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası. Bakı şəhəri, 01 may 2015-ci il №128
                20. M.Hüseynov.L.Britanitskiy, Ə.Salamzadə Azərbaycan memarlığı tarixi, M-1963.
                21. Qarabağ – irsimizin əbədi yaddaşı. B-2008-ci il