Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
6 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi, Uçot sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. İnformasiya:İnformasiya anlayışı. İnformasiyanın növləri, təqdim olunma formaları. İnformasiyanın emalı. İnformasiyanın ölçü vahidləri. İnformasiya texnologiyaları və onların növləri, informasiya sistemləri, İnformasiyanın saxlanılması metod və formaları. [10,11]
  • Fərdi kompüterlər:Fərdi kompüterin növləri, quruluşu və iş prinsipi. Əsas qurğuları və onların təyinatı. Yaddaş qurğuları. Periferiya qurğuları (printer, skaner, proyektor və s.), onların təyinatı. Mərkəzi prosessorların növləri. [5,6]
   • Kompüter və serverlərin daxili və periferiya qurğuları:İnformasiya sistemləri ilə işləyən müxtəlif qurğuların növləri. Fərdi kompüterlərin və serverlərin daxili qurğularının növləri, funksiyaları, iş prinsipləri. [5,6]
    • Əməliyyat sistemləri:Windows Server (XX), MacOS, Android, Linux (RedHat və digər), Unix əməliyyat sistemlərinin iş prinsipləri, fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər. Sistemlərin müsbət və mənfi cəhətləri. DNS, Active Directory, DHCP, TCP/IP, VPN, routing (marşrutlama) iş prinsipləri. VMware, vSphere (Virtual super-kompyuterlərin yaradılması) əhəmiyyəti. Microsoft Windows Server 2008 və Linux əməliyyat sistemlərində şəbəkə infrastrukturunun köklənməsi, idarə və müşayiət edilməsi, şəbəkə xidmətləri (domenin, mail və proksi serverlərin qurulması, müşayiət olunması). Microsoft Windows XX reystrlə iş, təhlükəsizlik məsələləri. Windows və Linux serverlərinin inzibatçılığı. [1,2,4]
     • Şəbəkə texnologiyaları:Şəbəkə texnologiyalarının iş prinsipləri. Lokal-kompüter şəbəkələrinin qurulması, inkişaf etdirilməsi və istismarı məsələləri. Şəbəkə sistemləri inzibatçısının vəzifə və funksiyaları. Kommunikasiya sistemlərinin idarə olunması. DNS, Active Directory, DHCP, TCP/IP, VPN və s. avadanlıq və proqram uzərində qurulması yolları və metodları. [4]
      • İnformasiya təhlükəsizliyi:Korporativ şəbəkələrin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Sistem və proqram təminatlarının informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Şəbəkələrarası ekranlar və virtual şəbəkələr. Təhlükəsizlik proqramları və qurğularınin tətbiq edilməsi. Təhlükəsizliklə bağlı zəruri qurmaların system reyestri vasitəsilə yerinə yetirilməsi. “Hardware” və “Software” təhlükəsizlik həlləri. [7,8,9]
       • Serverlərin proqram təminatı:Verilənlər bazaları, mail serverlər, veb serverlər, Proxy serverlər, firewall, təhlükəsizlik serverləri və proqramları, antiviruslar, sharepoint qurulması və istismarı. [4]
        • Verilənlər bazaları:Oracle, MS SQL, My SQL, PostgreSQL, Microsoft Access və s. verilənlər bazalarının təyinatı, iş prinsipləri. Verilənlər bazalarının VMware, vSphere, Microsoft Windows Server (XX) və Linux üzərində quraşdırılması, idarə və müşayiət edilməsi. [3]
         • Fərdi kompüterlərin proqram təminatı:Sistem və tətbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatının elementləri: əməliyyat sistemləri, xidməti proqramlar, arxivatorlar, antiviruslar və s. Tətbiqi proqram təminatının elementləri: mətn prosessorları, cədvəl prosessorları, elektron təqdimat proqramları, verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri, şəbəkə proqramları və s.[4]
          • Tətbiqi proqramlar:Tətbiqi kompüter proqramları, onların mahiyyəti və iş prinsipləri. Müxtəlif əməliyyat sistemləri üzrə tərtib edilmiş Ofis proqramlarının əhəmiyyəti və iş prinsipləri. Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Photoshop, CorelDraw proqramlarının spesifik xüsusiyyətləri, makrosların iş prinsipləri və tətbiqi. Müxtəlif internet bələdçilərinin iş prinsipləri və qurulması. [4]
           • İnformasiya cəmiyyəti:İnformasiya cəmiyyəti anlayışı. Sosial şəbəkələr və onların mahiyyəti. İnformasiya cəmiyyətinə aid əsas beynəlxalq sənədlər. Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqamətində dövlət siyasəti, bu sahədə həyata keçirilən dövlət proqramları. İnformasiya cəmiyyətinin inkişafının qiymətləndirilməsi üsulları, indikatorlar. İnformasiya fəzaları. İnformasiya resursları. İnformasiya inqilabları. İnformasiya mədəniyyəti. [12, 13, 15]
            • Elektron dövlət:Elektron dövlət anlayışı. Elektron dövlətin elementləri. Elektron dövlətin qurulması istiqamətində beynəlxalq təcrübə. Azərbaycan Respublikasında elektron dövlətin qurulması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasəti. Elektron Azərbaycan. Elektron imza və elektron sənəd. [15]
             • Elektron xidmət:E-xidmət anlayısı. Elektron xidmət nümunələri, digər dövlətlərdə tətbiq olunmuş e-xidmət sistemləri haqqında məlumatlar. E-xidmətin iş prinsipləri və növləri.  [14]

              Ədəbiyyat:

              1. Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, M.Ə.Salmanova “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Bakı 2006
              2. A.Y. Əliyev “İnformatika və proqramlaşdırma”, Bakı, 2008, səh.404.
              3. Ə.Ə.Əliyev, A.Y.Əliyev, C.K.Kazımov “İnformatikanın əsasları”, Bakı, 2008, səh.298.
              4. T.İbrahim-zadə, Y.Sərdarov “Kompüter şəbəkələrinin əsasları və proqram təminatı”, Bakı, 2008
              5. İ.C.Calallı “Kompüter. Bunu öyrənməyə nə var ki!”, Bakı, 2008, 384 səh.
              6. O.Gündüz, Q.Əfəndiyev, N.Rüstəmov “Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları”, Bakı, 2006, səh.304.
              7. R.M.Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev “Rəqəm imzası texnologiyası”, Bakı, 2003, səh.132.
              8. А.Г.Федоров, “JavaScript для всех”, Москва, 1998, 384 с.
              9. Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri – Bakı, 2008, “İnformasiya texnologiyaları”, 32 s.
              10. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti, formalaşdırılması problemləri və həlli yolları. – Bakı, 2008, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1. s.137-145.
              11. Уэбстер Ф. “Теории информационного общества”, Москва, 2004, 400 с.
              12. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı, 2008
              13. Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)
              14. Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiya (2003-2012-ci illər)
              15. Окинавская Хартия глобального информационного общества