Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
6 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi, Uçot sektoru, baş məsləhətçi - mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1.   Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən mühasibat uçotu standartları. [1, 2]
  • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [3]-Vergilərin müəyyən edilməsi və tutulmasının əsasları -Fiziki şəxslərin gəlir vergisi  -Gəlir vergisindən azadolma və güzəştlər  -Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi  -Əlavə dəyər vergisi  -Vergi hesabatlarının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası.
   • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [4] -Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları -Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi  -Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri -Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri -Sosial məzuniyyətlər  -Ödənişsiz məzuniyyətlər  -Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları  -Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar
    • Əsas fondların, qeyri maddi aktivlərin və ehtiyatların uçotu. Əsas fondların amortizasiyası. [5]
     • Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları. [5]
      • Dövlət rüsumunun hesablanması və ödənilməsi qaydaları. [6]
       • Ezamiyyə xərclərinin normaları. [7]
        • Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Qərar [8]
         • Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [ 9]  -Dövlət qulluqçuları üçün təminatlar  -Dövlət məvacibi  -Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması  -Dövlət qulluqçusunun məsuliyyəti -Dövlət qulluğunun şərtləri
          • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə [10]

           Ədəbiyyat:

           1.  Mühasibat Uçotu Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
           2. Milli Mühasibat Uçotu Standartları (Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları)
           3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
           4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
           5. Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiya qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
           6. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin işçilərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi haqqında mexanizmi” və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin xüsusi hesabına dövlət rüsumları hesabına daxil olan vəsaitin istifadə olunması Qaydaları”.
           7. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.01.2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı.
           8. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18.07.2011-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı.
           9. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
           10. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli Fərmanı