Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Xaçmaz ərazi şöbəsi, Şabran(Dəvəçi)rayonu, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi [1]
  • İcarə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [2]
   • icarənin anlayışı, icarəçilər, icarəyəverənlər; - icarə müqaviləsi; icarə haqqı; - icarəyə götürülən əmlakın satın alınması;- icarə müqaviləsinin dəyişdirilməsi, pozulması, xitamı və uzadılması.
  • İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirlər  [4]
   • Daşınmaz əmlakın müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi, icarə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri [7]
    • Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi [8]
     • İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi [6]
      • Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi. [3]
       • Dövlət əmlakından səmərəli istifadəyə nəzarətin həyata keçirilməsi [4,10]
        • Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi. [5]
         • Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə Dövlət nəzarəti haqqında [9]
          • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (244-250-ci və 251.2-ci maddələr) [11]
           • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi (9, 34, 38, 44, 45, 46, 47, 110, 111- ci maddələr) (12)
            •  Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi (13)
             • “Torpaqların münbitliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6-9-cu maddələr) (14)
              • Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı  torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi qaydaları (15)

               Ədəbiyyat:

               1. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 may 2000-ci il  878-IQ
               2. İcarə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 aprel 1992-ci il № 114.
               3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.03.1996-cı il tarixli 451 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”.
               4.  “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 sentyabr 1997-ci il № 629.
               5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.12.2000-ci il tarixli  432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi Qaydaları”.
               6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.12.2000-ci il tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”.
               7. “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2010-cu il tarixli 284 nömrəli Fərmanı.
               8. “Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29 noyabr 2007-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı.
               9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2000-ci il 28 noyabr tarixli, 421 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamə” 
               10. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06.06.2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fərmanım ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”
               11. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
               12. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 
               13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 yanvar tarixli, 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”;  
               14. “Torpaqların münbitliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6-9-cu maddələr);
               15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı  torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi Qaydaları”