Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya təminatı şöbəsi, Çağrı mərkəzi sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1.  İnformasiya. İnformasiyanın növləri. İnformasiya sahibləri. İnformasiya sahibinin vəzifələri [1, 4].
  •  İnformasiya əldə olunmasının prinsipləri. İnformasiya əldə etmənin formaları [1].
   •  İnformasiya sorğusunun təqdim edilmə üsulu. İnformasiya sorğusunun icra olunma üsulları [1].
    • İnformasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxsin funksiyaları [1].
     •  Kütləvi informasiya azadlığı. Əsas anlayışlar [2].
      • İnformasiyanın yayılmasına, informasiya mənbəyinin açıqlanmasına yol verilməyən xüsusi hallar [2].
       • Məlumat azadlığının həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri. Məlumat mənbələri. Məlumatın əldə edilməsi. Açıq məlumatlar. Alınması məhdudlaşdırılan məlumatlar. [3].
        •  İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas konseptual məsələləri [5].
         • Müraciət etmək hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı münasibətlər və vəzifəli şəxslərin müraciətlərə baxması. Vətəndaşların müraciətlərinə dair tələblər.  Vətəndaşların yazılı müraciətlərinin qəbulu, qeydiyyatı və onlara baxılması qaydası. Müraciətin baxılmamış saxlanılması. Vətəndaşlarının müraciət etmək hüququnun həyata keçirilməsi [6]

          Ədəbiyyat:

          1. “İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2005-ci il, № 1024-IIQ.
          2. “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 dekabr 1999-cu il, № 769-IQ.
          3. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ.
          4.  Vaqif Qasımov. İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri. Bakı-2015. 
          5. Vaqif Qasımov “İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları”. Bakı-2009. 
          6. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunu.