Təhsil Nazirliyi
Gəncə şəhər Təhsil İdarəsi, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Maliyyə şöbəsinin müdir müavini-Maliyyə sektorunun müdiri
Əsgərov Vüqar Niyazi oğlu
Əlaqə vasitələri:
Email: v.asgarov@edu.gov.az
Telefon: 599-11-55 (5181)

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri və insan resursları şöbəsinin Dövlət qulluğu məsələləri üzrə sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,138


 1. Təhsil Nazirliyinin Əsasnaməsi (1)
  • Təhsil Nazirliyinin strukturu (2)
   •   Təhsil Nazirliyinin beynəlxalq əlaqələri (4)
    •  “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (3)
     • Təhsil sahəsində həyata keçirilən dövlət proqramları, onların mahiyyəti (4,6)
      •  Təhsil İnstitutunun vəzifə və funksiyaları (5)
       • “2018-2024-cü illərdəAzərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın məqsədi, qarşıya qoyulmuş vəzifələr və gölənilən nəticələr. (7)
        • “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (8,9)
         • Müəllimlərin etik davranış qaydaları(10)

          Ədəbiyyat:

          1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 mart 2005-ci il tarixli 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”
          2.  “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2010-cu il tarixli 1251 nömrəli Sərəncamı
          3.  “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, № 833
          4.  www.edu.gov.az –Beynəlxalq əməkdaşlıq
          5.  www.arti.edu.az
          6. https://president.az/
          7. “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-cü il 14 dekabr tarixli 3498 Sərəncamı
          8.  “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı
          9.  “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli Sərəncamı  
          10. "Müəllimlərin etik davranış qaydaları" Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 may 2014-cü il tarixli 600 nömrəli əmri