Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Nazirliyin yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti, Rayon (şəhər) məşğulluq mərkəzləri, Naftalan şəhər Məşğulluq Mərkəzi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbəri - direktor

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Bayramova Nərmin Ernest
Əlaqə vasitələri:
Email: narmin.bayramova@mlspp.gov.az
Telefon: (012) 594 30 43

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • 2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası [2]
   • Vergiləri, işsizlikdən sığorta və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma və  İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulması [3]
    • İşsizlikdən sığorta haqqında [4]
     • “İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında [5]
      • İşsizlikdən sığorta vəsaitlərinin uçotunun aparılması və hesabatın təqdim olunması Qaydası  [6]
       • Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası  [8]
        • Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi Qaydası  [7]
         • Sığortaolunanların əməkhaqlarının maliyyələşdirilməsi Qaydası [9]
          • "İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanılan və həmin orqanın hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası [10]
           • Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydaları [11]
            • "Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi Qaydası"nın və "Kvota şamil edilməyən müəssisələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında [12]
             • İşaxtaran və işsiz şəxslərin işədüzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən iş üçün müraciət edən və işlə təmin olunan şəxslərin sayı haqqında məlumatların təqdim edilməsi qaydasının və formasının təsdiq edilməsi haqqında [13]
              • “Məşğulluğa kömək göstərən əlaqələndirmə komitələrinin Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Məşğulluğa kömək göstərən əlaqələndirmə komitələrinin səlahiyyəti və vəzifələrinin müəyyən edilməsi haqqında [14]
               • Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında; [15]
                • “Əmək qanunvericiliyinin və “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanan və həmin orqanın hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə [16]
                 • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu” [17]
                  • “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında [18]
                   • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [19]
                    • Əsas müddəalar;
                    • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar;
                    • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası;
                    • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları;
                    • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları;
                    • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları;
                    • İstirahət vaxtı;
                    • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi;
                    • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri;
                    • Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri;
                    • Sosial məzuniyyətlər;
                    • Ödənişsiz məzuniyyətlər;
                    • Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları;
                    • Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları;
                    • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları;
                    • Əmək və icra intizamı;
                    • İşçilərin sosial sığortası;
                    • İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları
                   • İşaxtaran və işsiz şəxslərin qeydiyyata alınması Qaydası [20]
                    • “İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında  [21]

                     Ədəbiyyat:

                     1. Məşğulluq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU, 29 iyun 2018-ci il, 1196-VQ
                     2. 2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 oktyabr tarixli Sərəncamı
                     3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
                     4. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 30 iyun 2017-ci il. № 765-VQ
                     5. “İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 7 iyun tarixli 261 nömrəli Qərarı 
                     6. “İşsizlikdən sığorta vəsaitlərinin uçotunun aparılması və hesabatın təqdim olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 29 dekabr 2017-ci il № 621 http://e-qanun.az/framework/37571
                     7. “Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 29 dekabr 2017-ci il № 619 http://e-qanun.az/framework/37573
                     8. “Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 29 dekabr 2017-ci il № 620 http://e-qanun.az/framework/37575
                     9. “Sığortaolunanların əməkhaqlarının maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 29 dekabr 2017-ci il № 616 http://e-qanun.az/framework/37569
                     10. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanılan və həmin orqanın hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 28 dekabr 2017-ci il № 609 http://e-qanun.az/framework/37524
                     11. “Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin Qərarı. 24 may 2002-ci il, № 84 http://e-qanun.az/framework/1731
                     12. "Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi Qaydası"nın və "Kvota şamil edilməyən müəssisələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213 nömrəli qərarı 
                     13. İşaxtaran və işsiz şəxslərin işədüzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən iş üçün müraciət edən və işlə təmin olunan şəxslərin sayı haqqında məlumatların təqdim edilməsi qaydasının və formasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 5 aprel 2019-cu il tarixli 1905000016 nömrəli qərarı
                     14. “Məşğulluğa kömək göstərən əlaqələndirmə komitələrinin Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Məşğulluğa kömək göstərən əlaqələndirmə komitələrinin səlahiyyəti və vəzifələrinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 5 mart tarixli 40 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 9 iyul tarixli 293 nömrəli Qərarı 
                     15. “Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 29 may tarixli 251 nömrəli Qərarı 
                     16. “Əmək qanunvericiliyinin və “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanan və həmin orqanın hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 iyun tarixli 224 nömrəli qərarı
                     17. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 sentyabr 2004-cü il, 733 IIQ
                     18. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 23 iyun 2016-cı il tarixli, №950 
                     19. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi 
                     20. “İşaxtaran və işsiz şəxslərin qeydiyyata alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “İşsizlərin qeydiyyata alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 25 iyul tarixli 327 nömrəli Qərarı
                     21. “İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 7 iyun tarixli 261 nömrəli Qərarı