Şəki Apellyasiya Məhkəməsi
məsləhətçi - tərcüməçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi. Keçid müddəaları
 2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [2]
  • Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə. 
 3.  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [3]
  • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. Şəxslər. 

Ədəbiyyat:

 1.  “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
 2.  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il
 3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 28 dekabr 1999-cu il