Müsabiqə şərtləri

Magistratura üzrə ixtisaslar qrupunun (ixtisasın) adı/span>

I mərhələnin nəticəsinə qoyulan minimal tələblər***

II mərhələnin nəticəsinə qoyulan minimal tələblər

Ümumi bala qoyulan minimal tələblər

Fənlər üzrə minimal tələb

I mərhələ üzrə minimal bal

Dövlət sifarişli yerlər üçün

Ödənişli yerlər üçün

Dövlət sifarişli yerlər üçün

Ödənişli yerlər üçün

Fənnin adı

Minimal bal

Təhsil ixtisasları qrupu

Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu

Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu (Bədən tərbiyəsi və idman ixtisasından başqa)

Ümumi intellektin (məntiqi təfəkkürün) inkişaf səviyyəsi

15

40 bal

25 bal

20 bal

65 bal

60 bal

İnformatika

5

Xarici dil

5

Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu

 

Ümumi intellektin (məntiqi təfəkkürün) inkişaf səviyyəsi

15

50 bal

25 bal

20 bal

75 bal

70 bal

İnformatika

5

Xarici dil

5

Təbiət ixtisasları qrupu

İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

Ümumi intellektin (məntiqi təfəkkürün) inkişaf səviyyəsi

15

45 bal

25 bal

20 bal

70 bal

65 bal

İnformatika

5

Xarici dil

5

Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu

Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu

Xüsusi təyinatlı ixtisaslar qrupu

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası

Ümumi intellektin (məntiqi təfəkkürün) inkişaf səviyyəsi

10

30 bal

20 bal

15 bal

50 bal

45 bal

İnformatika

5

Xarici dil

5

 

***Tədrisi ingilis (alman) dilində olan ixtisaslaşmaların dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerlərini seçmək üçün bakalavrın imtahanın birinci mərhələsində ingilis (alman) dilindən topladığı bal 20-dən, ödənişli yerlərini seçmək üçün isə ─ 15-dən az olmamalıdır.