2019/2020-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyi və şəhər (rayon) təhsil şöbələrində fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarı əsasında Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən buraxılış imtahanlarından azad edilmiş şagirdlərin siyahısı

Sıra №RayonÜmumtəhsil müəssisəsinin adıSinifİş nömrəsiSoyadıAdıAta adıDoğum tarixi
1ABŞERON RAYONUMasazır kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Vahid adına) (əvvəlki Masazır kənd orta məktəbi - Ə.Vahid adına)9 FT19113306QULİYEVAXAVƏREMİN09/08/2004
2ABŞERON RAYONUMehdiabad qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi9 EVT19387473TARVERDİYEVKAMRANVALERİY18/09/2005
3ABŞERON RAYONUQobu qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Xalıqov adına)9 FT19129670ƏLİCANOVİLKİNQILMAN01/04/2003
4ABŞERON RAYONUQobu qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Xalıqov adına)9 FT19137994ORUCOVXƏYYAMXANLAR24/08/2004
5ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi11 C17485146ADİLOVHƏSƏNAĞAELŞAD15/01/2002
6ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi9 T19595159İSMAYILOVİMRANELXAN24/09/2004
7ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 2 nömrəli orta məktəbi)11 S17190928TAĞIYEVRƏSULƏLİZAMİN13/08/2003
8ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbi (M.Adıgözəlov adına) (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 4 nömrəli orta məktəbi)9 F18216451TAHİRLİYAQUTASƏF05/09/2005
9AĞCABƏDİ RAYONU12 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Alıyev adına)9 FT15415036AĞAYEVSAMİRÜLFƏT29/04/2004
10AĞCABƏDİ RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)9 FT18475849BAĞIROVANURAYİLYAS24/10/2004
11AĞCABƏDİ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki 6 nömrəli şəhər əsas məktəbi )9 FT19564705RÜSTƏMOVMƏHƏMMƏDƏVƏZ19/06/2004
12AĞCABƏDİ RAYONUHindarx qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (E.İsmayılov adına) (əvvəlki Hindarx kənd orta məktəbi)11 FT15508422QASIMOVÜLVİŞÜKÜR07/06/2003
13AĞCABƏDİ RAYONUQaradolaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (H.Məmmədov adına)9 FT19240901MƏMMƏDOVAZÜMRÜDKƏNAN10/04/2005
14AĞCABƏDİ RAYONUSalmanbəyli kənd tam orta məktəbi (Ə.Məmmədov adına)9 FT18492519MUSAYEVNƏCMƏDDİNTAİR13/10/2004
15AĞDAM RAYONU1 nömrəli tam orta məktəb9 FT18496788ALLAHVERDİYEVZAURZAHİR05/08/2005
16AĞDAM RAYONU12 nömrəli tam orta məktəb9 18408399TÜRBƏNDƏZADƏAMİNÇİNGİZ29/11/2004
17AĞDAM RAYONU125 nömrəli tam orta məktəb11 FT15483327QULİYEVATOVUSYAQUB02/04/2003
18AĞDAM RAYONU137 nömrəli tam orta məktəb9 19343754RÜSTƏMLİGÜLXASPOLAD07/10/2003
19AĞDAM RAYONU137 nömrəli tam orta məktəb9 19449085RÜSTƏMLİXEYRANSAPOLAD28/08/2002
20AĞDAM RAYONU146 nömrəli tam orta məktəb11 A16242486ƏSƏDLİAYTACELNAR08/04/2001
21AĞDAM RAYONU18 nömrəli tam orta məktəb11 FT15658850SƏFƏROVSAMİRNİYAMƏDDİN10/08/2003
22AĞDAM RAYONU3 nömrəli tam orta məktəb11 15175673ABDULLAYEVNAMİQELDƏNİZ08/08/2003
23AĞDAM RAYONU3 nömrəli tam orta məktəb11 15155451MƏMMƏDOVASEVİNCELXAN11/08/2002
24AĞDAM RAYONU32 nömrəli tam orta məktəb9 A18407039MUSAYEVASƏLİMƏVALEH12/08/2005
25AĞDAM RAYONU33 nömrəli tam orta məktəb9 FT19274493SADIQLIRİADKƏRƏM19/04/2005
26AĞDAM RAYONU38 nömrəli tam orta məktəb9 18547352KƏRİMOVİSLAMNÜSRƏT26/04/2004
27AĞDAM RAYONU42 nömrəli tam orta məktəb9 19479763ƏHMƏDOVAVÜSALƏTALEH13/04/2004
28AĞDAM RAYONU49 nömrəli tam orta məktəb9 FT18301701KULİMOVAAYTƏNAZAD12/05/2003
29AĞDAM RAYONU50 nömrəli tam orta məktəb9 FT18664782MƏMMƏDLİELVİNXANPOLAD14/11/2004
30AĞDAM RAYONU51 nömrəli tam orta məktəb9 FT17208908ABBASOVAFƏRİDƏŞAHİN09/07/2004
31AĞDAM RAYONU67 nömrəli tam orta məktəb11 FT15628273HƏSƏNOVSAMİRELMİR03/09/2003
32AĞDAM RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 18633060İBRAHİMLİADİLİBRAHİM23/12/2003
33AĞDAM RAYONU73 nömrəli tam orta məktəb9 FT17238881İSMAYILOVMƏHƏMMƏDRƏHMAN22/04/2005
34AĞDAM RAYONU73 nömrəli tam orta məktəb9 FT17262490SƏFƏROVELNURNAMİQ17/06/2005
35AĞDAM RAYONU88 nömrəli tam orta məktəb9 FT15324662HACIYEVKƏNANƏLİ17/06/2005
36AĞDAM RAYONU96 nömrəli tam orta məktəb11 17479986ƏSGƏRLİƏLİRÖVŞƏN22/07/2003
37AĞDAM RAYONUDördyol qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT18316464NƏCƏFQULUYEVVÜSALTAHİR01/07/2003
38AĞDAM RAYONUEvoğlu kənd tam orta məktəbi9 FT18349580SƏFƏROVCAVİDANİSGƏNDƏR02/12/2004
39AĞDAM RAYONUII Baharlı qəsəbə tam orta məktəbi11 15251179TALIBOVAZEYNƏBƏFLATUN24/03/2002
40AĞDAM RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi9 FT18528673ƏLİZADƏEMİLYUSİF10/01/2005
41AĞDAŞ RAYONU5 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 FT19464084MEHDİYEVKƏNANQURBAN02/05/2005
42AĞDAŞ RAYONU9 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 F19643657QULİYEVAFİDANFAİQ12/01/2005
43AĞSTAFA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Hüseynov adına)11 FT15210673HEYDƏRLİDİLBƏRFƏRHAD03/07/2001
44AĞSTAFA RAYONUEynallı kənd tam orta məktəbi (X.İsmayılov adına)11 F15306167QƏRİBOVNURLANKƏNAN04/02/2003
45AĞSTAFA RAYONUHəsənsu kənd tam orta məktəbi (A. Mustafayev adına)11 F15177710HÜSEYNZADƏKAMİLPOLAD17/11/2001
46AĞSTAFA RAYONUYenigün kənd tam orta məktəbi (E.Mustafayev adına)9 B17396891NƏSİBOVAYTACASİF24/04/2004
47AĞSTAFA RAYONUYenigün kənd tam orta məktəbi (E.Mustafayev adına)9 F19608196TANIRVERDİYEVELVİNELNUR30/10/2005
48AĞSU RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A17557147KƏRİMLİORXANNATİQ02/12/2004
49AĞSU RAYONUÇaparlı kənd tam orta məktəbi9 F19527505RÜSTƏMOVARƏNARƏŞİD27/08/2005
50AĞSU RAYONUƏrəbuşağı kənd tam orta məktəbi9 FT18661965NURALİYEVAZEYNƏBDAĞISTAN02/03/2005
51AĞSU RAYONUQarabağlı kənd ümumi orta məktəbi9 F18403583XALIQOVCAMALXANXALIQ13/02/2002
52ASTARA RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ş.Qasımov adına)9 18560601QULİYEVARÜQAYƏFİZULİ02/02/2005
53ASTARA RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (F.Əliyarov adına) (əvvəlki 31 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)9 19123413MİRZƏYEVHÜSEYNELNUR07/12/2004
54ASTARA RAYONUƏrçivan qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi (N.Kərimov adına)9 B19333597HƏMİDZADƏSAÇLIMAHİR13/04/2005
55ASTARA RAYONUOvala kənd ümumi orta məktəbi9 18469086RƏHMƏTOVATÜRKANƏƏDALƏT16/09/2005
56ASTARA RAYONURudəkənar kənd ümumi orta məktəbi (Ş.Əliyev adına)9 FT18578171ƏZİMOVAHUMAYƏƏZİM03/06/2005
57ASTARA RAYONUSuparibağ kənd tam orta məktəbi (Aqşin Hüseynov adına)9 19577897MƏMMƏDOVRƏHMANARZUMAN05/06/2004
58BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU182 nömrəli tam orta məktəb9 Ə19201548ZEYNALOVARƏQSANƏİNTİZAM03/04/2005
59BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb11 ET15266922NƏCƏFOVŞÜKÜRRƏHMAN07/12/2002
60BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb9 ETF18448018QARAZADƏAZƏRFƏRMAN28/10/2005
61BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb11 FT17433538MƏHƏRRƏMOVMURADMƏHYƏDDİN30/04/2003
62BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT18277837ƏSƏDLİNİYAZƏLİBAYRAM29/05/2004
63BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT19408433KƏRİMOVAYAZRÖVŞƏN09/11/2005
64BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT17633084SƏFƏROVƏLİƏLABBAS12/07/2005
65BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT19553660TEYMUROVMƏHƏMMƏDCAVİD13/11/2004
66BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 A19613421MƏMMƏDOVİSMAYILAZƏR07/11/2004
67BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 E19284180POLADŞÜKRANELÇİN29/10/2005
68BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU178 nömrəli tam orta məktəb9 C17534775İSMAYILOVEMİNSİYAVUŞ20/02/2005
69BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU202 nömrəli tam orta məktəb9 FT19524988İSMAYILZADƏMƏHƏMMƏDVƏLİ09/09/2003
70BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU304 nömrəli məktəb-lisey9 FT17274519İBRAHİMLİEMİNVÜQAR29/08/2005
71BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU304 nömrəli məktəb-lisey9 FT16571850İBRAHİMZADƏDƏNİZELNUR12/04/2005
72BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU34 nömrəli tam orta məktəb9 A17288269ŞİRİNOVMEHDİƏYYUB12/08/2005
73BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 F|T17179270ASLANÜMÜDİSMAYIL30/06/2005
74BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 F|T19458125AXUNDOVMURADFAİQ18/10/2004
75BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU45 nömrəli tam orta məktəb11 C17115291RƏCƏBOVAFATİMƏMÜBARİZ21/06/2002
76BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONUMəktəb-Lisey Kompleksi (əvvəlki 200 nömrəli bağça-məktəb lisey kompleksi)9 L19221212MUSTAFAYEVAYXANORXAN08/11/2004
77BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU23 nömrəli tam orta məktəb9 C19444121ABBASOVƏLİRASİM29/11/2004
78BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU201 nömrəli tam orta məktəb9 A17449744BAYRAMOVHÜSEYNNƏRİMAN09/10/2005
79BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU210 nömrəli tam orta məktəb11 Ç17266623CİLQAMLIELDARSERQEYEVİÇ24/12/2002
80BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU220 nömrəli məktəb-lisey9 C18328421İSMAYILOVAƏFSANƏHAFİZ22/06/2004
81BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU227 nömrəli tam orta məktəb9 D19180886MAHMUDSAHİBSAHİB31/01/2002
82BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU238 nömrəli tam orta məktəb9 E17202703CAMALZADƏKƏNANELÇİN02/08/2005
83BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU242 nömrəli tam orta məktəb9 C19104135ƏMİRXANOVNİZAMİƏMİR07/04/2005
84BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU272 nömrəli tam orta məktəb9 D18240567HƏSƏNOVAAYDANCEYHUN22/07/2001
85BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 A19345780ƏLİYEVAAFAQYALÇIN22/03/2005
86BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B18419875MUSAYEVAMARALRAMİN21/08/2004
87BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B16464732NƏZƏROVABUZƏRMUBARİZ11/05/2005
88BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 C17477111RÜSTƏMOVƏLİƏKBƏRRÜSTƏM15/12/2004
89BAKI ŞƏHƏRİ PİRALLAHI RAYONU186 nömrəli tam orta məktəb11 C17238109QARAXANOVARSİMALİKOVİÇ11/08/2002
90BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU106 nömrəli tam orta məktəb9 A17279697ADIGÖZƏLOVAMƏDİNƏFUAD18/05/2003
91BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU139 nömrəli tam orta məktəb11 FT17572456SƏFƏROVİLKİNVİDADİ13/08/2001
92BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb11 FT16361428ABDURRƏHMANOVFƏRİDZAUR07/05/2003
93BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb11 FT17108873SADIQOVELGÜNXASİ07/08/2001
94BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb11 FT17342822YUSİFOVAAYGÜNVAQİF03/01/2001
95BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb9 FT19164635OSMANLINİHADMÜBARİZ08/05/2004
96BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT15339763BEHBUDOVANURAYRAMİZ20/07/2004
97BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19551329CƏNNƏTƏLİYEVALUMUALLAHVERDİ01/03/2004
98BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19657027ƏLİZADƏSƏBİNƏABİL01/03/2003
99BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19208972HACIYEVCƏSURAKİF01/07/2002
100BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19530488MƏMMƏDOVELÇİNRAMİL15/09/2002
101BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19600752MITSYEKATERİNADMİTRİYEVNA21/02/2005
102BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19684533MÜTƏLLİMOVƏLƏSKƏRELŞƏN11/10/2003
103BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19297288QUSEVİQORVADİM01/01/2004
104BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19481704SƏFƏROVAZƏRRAFİQ05/10/2004
105BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT15581703TƏHMƏZOVHƏSƏNTURAL02/02/2005
106BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19195164ABBASOVAİLHAMƏİLHAM07/11/2005
107BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19542679ADIGÖZƏLOVAİLAHƏƏLİBALA02/11/2001
108BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19193584AĞAYEVELMƏDDİNNİYAMƏDDİN09/07/2004
109BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19339677DADAŞOVİLHAMNATİQ03/08/2004
110BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19289871ƏMRAHOVYUSİFELBURUS03/09/2001
111BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19209688HÜSEYNLİTURANMƏRDAN28/08/2003
112BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19133540KƏRİMOVSALEHNAZİM22/07/2004
113BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19410714LƏTİFOVEMİNİLQAR12/06/2003
114BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19555876MƏMMƏDLİMURADMÜŞFİQ04/12/2004
115BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19526635MƏMMƏDZADƏƏKRƏMVAHİD13/10/2003
116BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19319881NƏZƏRLİELDARAKİF11/05/2004
117BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19235737QAFAROVŞAMİLSURXAY28/12/2003
118BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19319540SULTANOVCAVİDMEHMAN23/06/2004
119BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K19509685VƏLİZADƏELŞADYUSİF11/01/2004
120BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb11 A17546061ABDULLAYEVİLHAMETİBAR18/09/2001
121BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb11 A15324083MƏHƏROVEMİNELŞAD13/06/2003
122BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb11 A15220053MƏMMƏDOVİSİRÜSTƏM03/06/2003
123BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 B19503287TALIBOVAJALƏELDƏNİZ20/10/2004
124BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C19634274BABAYEVNATİQMUSA22/10/2005
125BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C18349640HƏSƏNLİMƏRUZƏƏDALƏT08/03/2003
126BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C18169120HÜSEYNOVAĞARƏHİMAFƏT23/09/2005
127BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C19390515MƏHƏRRƏMOVAGÜNELMƏHƏRRƏM10/10/2004
128BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C19406757QULİYEVAAYTACELMAR30/06/2004
129BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C18645116SÜLEYMANOVAZƏRİFƏTALEH19/10/2005
130BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C17600433VƏLİZADƏORUCİLHAM06/12/2004
131BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU310 nömrəli tam orta məktəb11 C15565420HƏSƏNOVNİCATSƏFƏRƏLİ18/04/2003
132BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU67 nömrəli tam orta məktəb11 E17586111DƏMİRÇİZADƏMƏHƏMMƏDNAZİM04/08/2002
133BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU68 nömrəli tam orta məktəb11 B15450953ƏLİYEVEMİLMUSAXAN23/02/2002
134BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU96 nömrəli tam orta məktəb11 A15405728İSMAYILZADƏİSMAYILBAYRAM15/03/2002
135BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17107458AKBULUTSİBELÜMİT18/08/2002
136BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17580312ƏLİYEVAAYSELRAFİQ08/01/2003
137BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17451516ƏLİYEVARƏHİLƏKAMİL18/11/2001
138BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17142942İMANOVAFATİMƏŞAHİN11/10/2002
139BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17270072İSMAYILOVMURADHAFİZ23/05/2002
140BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17664580MAHMUDOVAROZAVÜQAR30/04/2002
141BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17383508QULİYEVELGÜNASƏF10/09/2002
142BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17216251QULİYEVAELNURƏELNUR30/11/2002
143BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17417683QURBANOVMURADEMİL16/10/2003
144BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A15225562QURBANOVMURADŞAHİN09/02/2002
145BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17412137ABDULLAZADƏANARŞAHİN27/10/2002
146BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17369940ARANOVİÇARİNASERGEYEVNA10/12/2002
147BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15399601ƏLƏKBƏRLİSƏİDEMİN27/11/2002
148BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15606850ƏLİYEVMURADRÖVŞƏN01/08/2003
149BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15168109FƏRZƏLİYEVTEYMURZAUR07/08/2002
150BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15531109HÜSEYNOVALEYLATALEH26/04/2002
151BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15418885MƏMMƏDOVAFƏRİDƏEHTİBAR27/05/2002
152BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17444068SULTANOVAEVİLİNAELDAR02/07/2002
153BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17668543XƏLİLOVTAMERLANMAHMUD19/05/2001
154BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A18229633AĞAYEVSULTANMÜŞVİQ10/06/2005
155BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19436846DADAŞLIMİRƏMRƏMİRHÜSEYN25/05/2003
156BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A18100662ƏLİYEVADİLBƏRNİZAMİ28/11/2004
157BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A17428342MƏHƏRRƏMOVAARZUELDƏNİZ17/01/2000
158BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19258678MƏMMƏDLİZƏHRAANAR14/03/2005
159BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19683318MƏMMƏDOVMUSALAÇIN23/06/2005
160BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19196412MƏMMƏDOVAZEYNƏBTOFİQ07/06/2005
161BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19113511MİKAYILZADƏRƏNACEYHUN15/10/2004
162BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19414781NƏSİRLİPÜNHANSAHİB17/12/2003
163BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19483459NOVRUZOVYUSİFRAQİF26/09/2003
164BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19120887SƏMƏDOVAFƏRİDƏFİZULİ02/07/2005
165BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19367571ZEYNALOVELŞƏNELÇİN26/01/2005
166BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19166251ABBASOVRİADETİBAR08/12/2005
167BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B18242849ABDULLAYEVMƏTİNANAR07/03/2004
168BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17655624BAYRAMOVARƏNARƏSUL06/11/2004
169BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17665377GƏRAYZADƏNİGARFUAD20/12/2005
170BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17362576HACIƏLİBƏYOVCAHANGİRRÜFƏT27/05/2005
171BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B15597671HÜSEYNLİFİDANANAR13/06/2004
172BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19415029HÜSEYNOVASƏİDƏFƏRİD31/01/2005
173BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19213709İSBƏNDİYARZADƏAMİNRÜFƏT01/03/2005
174BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19480841MƏHƏRƏMOVAKƏMALƏELŞƏN26/07/2005
175BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19359376MƏMMƏDLİELMİRƏHMƏDAĞA27/11/2004
176BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B15506389MƏMMƏDOVİSMAYILRAFAEL02/07/2005
177BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B18433809MƏNSİMLİFUADANAR22/07/2005
178BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17641371NƏBİZADƏÜLVİYYƏANAR06/07/2005
179BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19408028SADIQOVSABİRRƏHİM11/04/2005
180BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19439491SƏFƏROVRƏVANASİF12/09/2004
181BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19689900SULTANLICAVİDCAMAL26/11/2004
182BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B15280341XƏLİLOVAMİRKAMRAN20/03/2005
183BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17231253XUDİYEVASƏMAXUDADAD05/02/2005
184BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU196 nömrəli tam orta məktəb9 F18476420MAHMUDZADƏYAQUBADİL20/11/2004
185BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb11 B15559423NƏBİYEVELŞƏNALİM01/02/2000
186BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 A18180695ABBASZADƏŞAHBAZQORXMAZ10/04/2005
187BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 A17513955QƏNİZADƏƏSMASƏBUHİ29/04/2005
188BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 A19571833QUŞİYEVAAYSELARZUMAN25/10/2003
189BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 B19690262İSMAYILOVƏHMƏDRAMİZ15/04/2005
190BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 C19686553HACIYEVAAYTƏNADİL28/11/2004
191BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU116 nömrəli tam orta məktəb9 C18436704NOVRUZOVMİRPAŞAOQTAY21/03/2005
192BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU116 nömrəli tam orta məktəb9 C18575485SULTANZADƏKAMİLRÖVŞƏN09/10/2005
193BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT17461701ƏLƏSGƏROVDAVUDETİBAR26/08/2005
194BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT19451546FƏRMANOVELVİNELMAN29/04/2005
195BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT19217309HADILIAMMARFUAD24/09/2005
196BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT18359658QƏDİRLİƏLƏKBƏRMƏLİK25/11/2005
197BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU29 nömrəli tam orta məktəb11 C15439447KAZIMOVMAHMUDEMİN11/07/2003
198BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb11 B15608936RÜSTƏMLİAYŞƏNELÇİN20/07/2002
199BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU55 nömrəli tam orta məktəb9 A18141249SAVALANKAMALİLKİN22/01/2004
200BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU55 nömrəli tam orta məktəb9 B16390756HACIYEVHACIBABAETİBAR03/11/2005
201BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU63 nömrəli tam orta məktəb11 B16447263MƏMMƏDOVXƏYYAMZAUR21/01/2003
202BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 FT19322974AĞAKİŞİYEVSƏİDNƏSİMİ15/10/2005
203BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 FT19653414NƏCƏFOVCEYHUNYUSİF16/05/2004
204BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU181 nömrəli tam orta məktəb9 A19602757İBRAHİMOVATEYRANTƏRLAN24/05/2005
205BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU183 nömrəli tam orta məktəb9 B17418129SÜLEYMANOVAKÖNÜLVİDADİ11/10/2004
206BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU206 nömrəli tam orta məktəb9 B19643808NAMAZOVYƏHYATARİYEL27/04/2005
207BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU26 nömrəli tam orta məktəb9 F18604717QULİYEVAFATİMƏMƏMMƏD03/11/2004
208BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUGindes adına uşaq sanatoriyası nəzdindəki orta məktəb9 17188360GÜNƏŞZADƏNİCATRÖVŞƏN12/05/2005
209BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19105144AĞAYEVTƏBRİZNURALI10/05/2004
210BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15689508ƏLİYEVƏLƏSGƏRƏLƏKBƏR05/04/2005
211BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19187146HƏMƏTİYEVANURAYSAMİR13/09/2005
212BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19302420HÜSEYNOVELCANRƏŞİD09/04/2004
213BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15100579HÜSEYNOVRƏFAİLZÜLFİQAR22/02/2004
214BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15371241KAZIMOVŞAİRŞAKİR01/07/2002
215BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19234522NAMAZOVSİRACSAHİB08/08/2003
216BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15147154QULİYEVAZEYNƏBRÖVŞƏN22/01/2005
217BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15255260RAMAZANZADƏRƏVANRİZVAN20/06/2005
218BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19176767SƏFƏROVASƏMARÖVŞƏN20/07/2005
219BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19171350ABAYEVQUVANCRƏCƏB01/01/2004
220BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19437446ABBASOVŞAMİLBƏHRUZ27/02/2004
221BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15684315ABDURAHMANZADƏİNTİQAMİLYAS26/02/1997
222BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15481748BƏDƏLOVASƏBİNƏMAİL02/10/2000
223BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15523475ƏLİYEVFƏQAN 02/10/2004
224BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15662500ƏMİNOVEMİNƏMRULLA07/10/2004
225BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15375525HÜMBƏTOVYUSİFƏLZAMAN18/01/2005
226BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15387963İSMAYILOVRÜFƏT 09/07/2003
227BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 18236905KƏRİMOVAFATİMƏNAMİQ25/03/2002
228BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15694490MƏCİDLİAYGÜLRÖVŞƏN28/03/2002
229BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15462675MƏMMƏDOVAYAMƏN 15/11/2003
230BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19424368MƏSİMOVHÜSEYNZAUR01/01/2004
231BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 18509052MURADOVAQƏMƏRANDREY06/03/2002
232BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19143533PİRMƏMMƏDOVAZƏRTELMAN03/07/2004
233BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15370227QİYASOVTALEHSƏMƏNDƏR14/03/2003
234BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19605859TEYMUROVVASİFELSEVƏR03/08/2000
235BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb11 R15459542HÜSEYNLİSƏMƏDRƏŞAD21/12/2002
236BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 P19491095ŞAXNOVSKAYADARYAVLADİMİROVNA17/06/2004
237BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R18597248DADAŞOVKAMRANFƏRİD12/04/2005
238BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R18112467SƏLİMOVAŞÜKRANDİRƏXŞAN22/03/2005
239BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU31 nömrəli tam orta məktəb11 15183811HÜSEYNOVMİRABBASBƏHRƏM20/04/2003
240BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU31 nömrəli tam orta məktəb9 A19649249HÜSEYNOVAMƏRYƏMRİZVAN17/11/2004
241BALAKƏN RAYONUGərəkli kənd tam orta məktəbi11 15344132ABDULLAYEVŞAMİLMÜHİDDİN27/10/2003
242BALAKƏN RAYONUGərəkli kənd tam orta məktəbi11 15185544ABDULLAYEVSEYMURSABİR06/08/2002
243BALAKƏN RAYONUQazbinə kənd tam orta məktəbi9 17666410TİNAYEVMƏHƏMMƏDMEHDİ15/06/2005
244BALAKƏN RAYONUQazbölük kənd tam orta məktəbi9 18333082TAŞRAYEVPAŞAŞAMİL19/03/2005
245BALAKƏN RAYONUŞəhər 1 saylı tam orta məktəbi (Nizami adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nizami adına))11 A15416457YETİMOVRƏŞADRƏŞİD15/05/2003
246BALAKƏN RAYONUŞəhər 1 saylı tam orta məktəbi (Nizami adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nizami adına))9 B17687906CANİYEVZAURFƏRHAD27/01/2005
247BALAKƏN RAYONUŞəhər 2 saylı tam orta məktəbi (Nəsimi adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nəsimi adına))11 A15235834BAYRAMOVANƏRMİNMAHİR26/02/2002
248BALAKƏN RAYONUTalalar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi11 15304607ƏSGƏROVAŞƏFAŞAHİN17/08/2003
249BALAKƏN RAYONUTalalar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi11 15471921ŞAHVERDİYEVMƏHƏMMƏDŞAHİN28/05/2003
250BƏRDƏ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Milli Qəhrəman S.Behbudov adına)9 F18123850SƏFİYAROVFƏRİDFAİQ20/07/2003
251BƏRDƏ RAYONUCumalar kənd tam orta məktəbi (İ.Məmmədov adına)9 F|T18387383MƏMMƏDOVAAYTƏNŞAHLAR24/03/2004
252BƏRDƏ RAYONUHacallı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Novruzov adına)9 FT18282639NURUYEVRƏVANİBADƏT10/05/2005
253BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))11 F16407214MƏMMƏDLİSƏFAŞƏRİF09/05/2002
254BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16323896AĞAYEVAAYŞƏNMƏNSUR30/05/2005
255BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16231954ATAYEVƏLİELŞƏN13/01/2005
256BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16103460BƏDƏLOVRƏHİMRAFİQ13/10/2004
257BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16689274BƏYLƏROVAYXANETİBAR10/12/2004
258BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F17544627ƏLİZADƏLƏMANVALEH01/01/2001
259BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16137472HÜSEYNOVAAYTƏNRÖVŞƏN25/10/2005
260BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16569174NURİYEVAAYSUVAZİQ16/07/2004
261BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16123300QURBANOVƏMRAHYASİN01/01/2003
262BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16319960QURBANOVASƏKİNƏTEHRAN03/09/2002
263BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16651979VƏLİYEVƏLİHÜSEYNKAZIM31/03/2005
264BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16117551VƏLİZADƏƏLİ-ƏKBƏRABUZƏR30/03/2004
265BƏRDƏ RAYONUTürkmən kənd tam orta məktəbi (E.Əsədov adına)9 FT16214742AĞAYEVABAHARMƏNSUR15/03/2004
266BƏRDƏ RAYONUTürkmən kənd tam orta məktəbi (E.Əsədov adına)9 FT16289218ƏMRAHLIHEYDƏRFƏXRƏDDİN10/05/2005
267BƏRDƏ RAYONUYeni Əyricə kənd tam orta məktəbi (B.Əjdəroğlu adına)9 FT17505842NAMAZOVAELNARƏRÖVŞƏN06/09/2003
268BEYLƏQAN RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (R.Abbasov adına)11 FT15542166NİYAZOVVASİFELNUR21/08/2003
269BEYLƏQAN RAYONUAraz qəsəbə tam orta məktəbi (F.Miriyev adına)9 FT17109915QASIMZADƏELTUNQİYAS03/10/2004
270BEYLƏQAN RAYONUI Şahsevən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Rüstəmov adına)9 B15373873KƏRİMLİAYNURİMAMƏDDİN16/03/2005
271BEYLƏQAN RAYONUI Şahsevən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Rüstəmov adına)9 FT15274434CƏFƏRLİRƏQSANƏFAİQ26/06/2005
272BEYLƏQAN RAYONUI Şahsevən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Rüstəmov adına)9 FT15104920ƏKBƏRLİDUYĞUANAR12/04/2005
273BEYLƏQAN RAYONUII Aşıqlı kənd tam orta məktəbi (İ.Qurbanov adına)9 FT17436560ABBASOVKƏNANİNTİQAM20/03/2005
274BEYLƏQAN RAYONUII Şahsevən kənd tam orta məktəbi (D.Əliyev adına)9 FT18428172HÜSEYİNOVTELMANFARİZ04/09/2004
275BEYLƏQAN RAYONUQarallar kənd tam orta məktəbi11 FT15114002QULUYEVKƏNANTOFİQ12/10/2002
276BİLƏSUVAR RAYONUAğalıkənd kənd tam orta məktəbi9 B19373780ABASOVAAYSUNNİYAMƏDDİN12/08/2004
277BİLƏSUVAR RAYONUAğalıkənd kənd tam orta məktəbi9 FERDİ19252392SƏDİYEVANİGARMUSA18/07/2004
278BİLƏSUVAR RAYONUÇaylı kənd tam orta məktəbi (Ə.Hüseynov adına) (əvvəlki Fioletovka kənd orta məktəbi)9 18415159ƏLİYEVSADİQRAFİQ12/12/2004
279BİLƏSUVAR RAYONUGünəşli (əvvəlki Kirovka) kənd ümumi orta məktəbi (F.Hökməliyev adına)9 FT16489129HÖKÜMƏLİYEVRAHİLQƏDİR29/04/2005
280BİLƏSUVAR RAYONUZəhmətabad kənd tam orta məktəbi (Ə.Rəhmətov adına)11 B16657590CƏFƏRLİAYSELELNUR10/01/2002
281CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 FT15631865ƏLİZADƏFƏRİDHÜSEYN27/01/2003
282CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 FT15169176QULİYEVTACİRTARİYEL26/01/2003
283CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb9 FT19128412QULİYEVAMƏNZURƏMƏHƏMMƏD24/09/2005
284CƏBRAYIL RAYONUBöyük Mərcanlı kənd tam orta məktəbi (İ.Quliyev adına)9 FT18392074BAYRAMOVAFƏRQANƏNƏBİ05/07/2005
285CƏBRAYIL RAYONUMinbaşı kənd tam orta məktəbi (R.Xudiyev adına)11 FT17101683ƏLİYEVƏMRAHNƏSİB29/10/2002
286CƏBRAYIL RAYONUSirik kənd tam orta məktəbi (Ə.Veysəlov adına)11 FT17413023QULİYEVAGÜNAYRAMİL31/03/2003
287CƏBRAYIL RAYONUSirik kənd tam orta məktəbi (Ə.Veysəlov adına)9 FT19456522QULİYEVELGÜNVÜQAR28/09/2003
288CƏLİLABAD RAYONU 3 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 D19641051NƏSİRLİŞƏBNƏMŞAHMİRZƏ24/12/2003
289CƏLİLABAD RAYONU Alar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Heydər Əliyev adına)9 B19654527ƏZİZOVBƏHRUZXALİD12/08/2004
290CƏLİLABAD RAYONU Alar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 B19541741ƏSGƏRLİAYTƏNPƏRVİZ04/04/2004
291CƏLİLABAD RAYONU Burovar kənd tam orta məktəbi11 16140484BABAŞOVAŞQINŞƏMSİ04/01/2003
292CƏLİLABAD RAYONU Cəfərxanlı kənd ümumi orta məktəbi9 A18694085PAŞAYEVŞAHÜSEYNMÜBARİZ02/07/2005
293CƏLİLABAD RAYONU Göytəpə 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 E17382101ADİYEVİBRAHİMHÜSEYNƏLİ21/01/2005
294CƏLİLABAD RAYONU Göytəpə 2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 B17695975XƏLİLOVKƏNANİLKİN31/07/2002
295CƏLİLABAD RAYONU Soyuqbulaq kənd tam orta məktəbi(Əvvəlki Kövüzbulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi)11 15671269İSMAYILOVALAMİYƏRAFİQ25/05/2000
296CƏLİLABAD RAYONU Soyuqbulaq kənd tam orta məktəbi(Əvvəlki Kövüzbulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi)9 18558208MƏMMƏDOVŞƏHRİYARFARİZ22/04/2004
297CƏLİLABAD RAYONU Uzuntəpə kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Novoqolovka kənd 1 nömrəli orta məktəbi)9 Ç19440175AĞAYEVYUSİFELNUR12/03/2005
298DAŞKƏSƏN RAYONUAlaxançallı kənd tam orta məktəbi11 FT15489051ALIYEVRUSLANMURAD02/10/2002
299DAŞKƏSƏN RAYONUAlunitdağ qəsəbə tam orta məktəbi (R.Qafarov adına)9 FT15198153QASIMOVAAYŞƏNDƏMİR16/02/2004
300DAŞKƏSƏN RAYONUDaşkəsən qəsəbə ümumi orta məktəbi9 FT18674069KƏRİMOVAELNURƏMÜSLÜM24/03/2004
301DAŞKƏSƏN RAYONUQuşçu kənd tam orta məktəbi (Ə.İsmayılov adına)9 FT18215155HƏSƏNLİELSUNİLHAM02/01/2002
302DAŞKƏSƏN RAYONUŞəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi (Anar Mürsəlov adına)11 FT14221937TAĞIYEVFƏXRƏDDİNZAUR11/07/2003
303DAŞKƏSƏN RAYONUYuxarı Daşkəsən qəsəbə tam orta məktəbi (Z.Bağırov adına)11 FT14617817BABAYEVBAKİRRÖVŞƏN10/02/2003
304FÜZULİ RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb11 F15177614MƏMMƏDOVCƏFƏRVASİF09/12/2001
305FÜZULİ RAYONU4 nömrəli tam orta məktəb9 F17108652ALLAHVERDİYEVRAZİLFAZİL19/06/2005
306FÜZULİ RAYONU45 nömrəli tam orta məktəb9 F17302314MİRSƏLİYEVANƏRGİZƏBİLFƏT02/03/2003
307FÜZULİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb11 F15187481RZAYEVƏŞRƏFYOLÇU03/06/2003
308FÜZULİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb9 F17379938RZAYEVBAYANDURYOLÇU06/09/2005
309FÜZULİ RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 F15482283YAQUBOVQİYASAYAZ30/10/2002
310FÜZULİ RAYONUBabı kənd tam orta məktəbi11 F17151581MƏMMƏDOVRİŞADZAHİD01/06/2003
311FÜZULİ RAYONUBöyük Bəhmənli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 F18153295HÜSEYNOVAƏZİZİSMAYIL27/02/2005
312FÜZULİ RAYONUƏhmədalılar kənd tam orta məktəbi9 18190606MAHMUDOVƏLİRAMİL24/09/2005
313FÜZULİ RAYONUHoradiz qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi9 F17687709ƏLİYEVANİGARVAQİF20/05/2005
314FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi9 F17121463CAMALOVHÜSEYNCAHİD05/03/2005
315FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 8 nömrəli tam orta məktəbi11 F15428721ƏLİZADƏELHUNƏMİRAĞA17/01/2003
316FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 8 nömrəli tam orta məktəbi9 F18630203BÖYÜKKİŞİLİELNURƏLİ15/03/2005
317FÜZULİ RAYONUŞükürbəyli kənd tam orta məktəbi9 F19326812BABAŞOVMURADELDƏNİZ20/04/2004
318GƏDƏBƏY RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (İ.Əliyev adına)9 E19111786MİRİYEVVİLAYƏTRƏŞAD05/06/2005
319GƏDƏBƏY RAYONU3 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 F19336167RÜSTƏMLİCANPOLADHAFİZ15/05/2004
320GƏDƏBƏY RAYONUArısu kənd ümumi orta məktəbi9 F19628567ƏLİYEVAQŞİNVÜQAR14/05/2004
321GƏDƏBƏY RAYONUÇaldaş kənd tam orta məktəbi (X.Haqverdiyev adına)11 F17599574ƏMİRLİZƏKARAFİK22/10/2003
322GƏDƏBƏY RAYONUQarıkənd kənd ümumi orta məktəbi9 FT19394647HÜSEYNOVYUSİFNADİR19/02/2005
323GƏDƏBƏY RAYONUSarıhəsənli kənd tam orta məktəbi9 F19448819ABUZƏROVAAYTƏKİNNOVRUZ17/11/2003
324GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU13 nömrəli şəhər orta məktəbi (Ş.İ.Xətai adına)9 F17131754MƏHƏRRƏMOVYUSİFXALİD07/08/2005
325GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU15 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT15427892ABDULLAYEVAJALƏNAMİQ03/09/2004
326GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU15 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT16264320MƏMMƏDOVMƏHƏMMƏDLÜTFİYAR07/08/2004
327GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU25 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına)9 A18234545RÜSTƏMLİRAMİLVÜSAL21/02/2004
328GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU26 nömrəli məktəb-lisey kompleksi (əvvəlki 17 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)11 FT15484759ƏHMƏDOVFƏRHADVÜQAR30/05/2002
329GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT17271986QULİYEVANURANƏNAİL08/05/2004
330GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU34 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Seymur Vəliyev adına)11 FT15616191ABDULLAYEVAKAMİLƏELXAN29/08/2003
331GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU36 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Aşıq Ələsgər adına)9 B19552993HƏSRƏTOVAMƏRYAMİSMAYIL22/03/2005
332GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU36 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Aşıq Ələsgər adına)9 B16200410RƏSULZADƏELNARƏŞAHİN24/06/2003
333GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 FT15437426BAYRAMOVAQİLİLQAR20/06/2003
334GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU12 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (V.Əliyev adına)11 FT15690668QASIMOVMƏHƏMMƏDRAFƏT30/04/2002
335GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT16550289ALIYEVAFATİMƏRAMİL01/05/2004
336GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT16510692HAQVERDİYEVAƏMİNƏİLQAR22/08/2002
337GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT16231071MƏMMƏDLİSÜBHANYUSİF16/08/2005
338GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Cavad adına)9 B16556149BAYRAMOVANURCANYUNİS26/08/2003
339GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Cavad adına)9 C17269763MƏMMƏDZADƏMİRDAVUDÇİNGİZ10/10/2005
340GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Cavad adına)9 Ç18107584PAŞAYEVRƏVANAYAZ21/11/2004
341GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU23 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Qasımov adına)11 FT15378905TAĞIYEVANURCANRAMİZ23/07/2003
342GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Ə.Sabir adına)9 C17519870İSMAYILOVFƏXRƏDDİNZAUR11/02/2005
343GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Ə.Sabir adına)9 FT17238714ŞİRİNOVAAYSUKƏNAN15/01/2005
344GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17139508ABBASOVAAYTƏNCABİR11/12/2001
345GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17286936ALIYEVELŞADİLQAR03/01/2004
346GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17243502CƏFƏROVQAMƏTBƏHMAN06/08/2000
347GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17313486ƏLİYEVAHİCRANALİK02/01/2003
348GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17133195ƏLİYEVAŞƏHANƏİLQAR04/02/2003
349GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17253591HƏSƏNOVFERUZƏLİASDAN02/09/2003
350GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17137100HEYDƏROVATÜKƏZBANARİF13/01/2004
351GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A18170571HÜSEYNOVAZƏRİLHAM02/04/2002
352GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A19599582MUSTAFAYEVMİRXƏLİLVÜQAR29/07/2002
353GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17581650NAMAZOVELŞƏNRÖVŞƏN13/12/2004
354GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A18386817NƏSİBOVAAYTACAKİF26/07/2000
355GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17104897NOVRUZOVPİRXANGƏRAY15/05/1999
356GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17637980ŞİRİNOVƏLİRASİM12/09/2004
357GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17566352ŞÜKÜRZADƏHƏSƏNALXAN18/07/2004
358GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B16165246ABBASOVANARMALİK30/09/2005
359GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17512604CƏFƏROVSƏRXANCEYHUN29/10/2004
360GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17116926QASIMOVKƏNANİLHAM12/03/2004
361GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B18156276QULİYEVAMƏDİNƏMAARİF21/01/2004
362GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17202328QURBANOVASƏBİNƏRÖVŞƏN03/10/2000
363GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B18556262RZAYEVXƏYALFİRUZ03/10/2003
364GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17552988TAĞIYEVİSLAMADİL21/02/2003
365GORANBOY RAYONUMuzdurlar kənd tam orta məktəbi (Hafiz Əliyev adına)9 B18526659ƏLİYEVANƏRMİNƏRÖVŞƏN10/07/2004
366GORANBOY RAYONUQızılhacılı qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (D.Qasımova adına)11 A17126729QURBANOVCƏLALYAŞAR28/10/2002
367GORANBOY RAYONUTap kənd tam orta məktəbi (F.Rüstəmov adına) (əvvəlki Komarov kənd orta məktəbi)11 17678190SÜLEYMANOVİLHAMVAHİD20/08/2001
368GORANBOY RAYONUXanqərvənd kənd tam orta məktəbi (M.Məmmədov adına)11 A17350621AĞALAROVNOVRUZELDƏNİZ21/03/2003
369GORANBOY RAYONUXanqərvənd kənd tam orta məktəbi (M.Məmmədov adına)9 B19358649BABAYEVASƏMASEYİD14/06/2005
370GÖYÇAY RAYONUCəyirli kənd ümumi orta məktəbi9 FT19195597NƏSİROVANİGARŞAFA26/08/2005
371GÖYÇAY RAYONUKürdəmiş kənd tam orta məktəbi11 FT17385280QƏHRƏMANOVFAİQELŞƏN15/05/2003
372GÖYÇAY RAYONUQarabağlar kənd tam orta məktəbi (O.Rəhimov adına)9 BFT19151051RƏHİMOVAAYŞƏNNİZAMİ17/08/2002
373GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19426264ABDURAHMANOVAMİNTƏVƏKKÜL27/09/2004
374GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19442134HƏMİDOVKƏNANPƏRVİZ29/12/2003
375GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19396708İSAPUROVKƏNANAYAZ01/01/2004
376GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19422749İSMAYILOVAAFİLƏQULU14/09/2004
377GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19210297KƏRİMOVƏLİKAMAL23/04/2004
378GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19289419MƏMMƏDOVFAİQYAŞAR02/03/2004
379GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19339771MƏMMƏDOVZAURRAQİF02/01/2002
380GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19670070ÖMƏROVBƏŞİRTƏLƏT10/07/2003
381GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19599148QAÇAYEVAFATİMƏSALMAN24/12/2002
382GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19400985QAFAROVRAUFİLHAM16/05/2004
383GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19422945SƏFƏROVİLKİNMÜBARİZ23/02/2004
384GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19396894SƏFƏROVANAZƏNİNFAMİL26/10/2000
385GÖYGÖL RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (İ.Hüseynov adına)11 FT15344023HƏŞİMOVELVİNİNTİQAM01/10/2001
386GÖYGÖL RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (İ.Hüseynov adına)11 FT15244175SƏLİMLİSƏBİNƏPƏRVİZ17/02/2002
387GÖYGÖL RAYONUŞəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (E.Vəliyev adına)9 FT19385637CAHANGİROVNİCATABDULLA16/12/2004
388GÖYGÖL RAYONUŞəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (E.Vəliyev adına)9 FT19173139MƏMMƏDOVAFƏDAYƏFƏDAİL18/01/2004
389GÖYGÖL RAYONUŞəhriyar kənd tam orta məktəbi9 FT18236340XƏLİLOVAKÖNÜLARİF13/10/2004
390İMİŞLİ RAYONU1 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (əvvəlki 1 nömrəli şəhər orta məktəbi) (N.Nərimanov adına)9 B17366451AĞAZADƏLƏMANMEHMAN30/04/2002
391İMİŞLİ RAYONU5 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (əvvəlki 5 nömrəli şəhər orta məktəbi) (N.Şirinov adına)11 A16289183MƏMMƏDZADƏÜLVİFƏRAHİM10/01/2003
392İMİŞLİ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Səmədov adına)11 17240805NAĞIZADƏTURALŞAHİN05/08/2002
393İMİŞLİ RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (A.Eminov adına) (əvvəlki 34 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 A17591879ƏSƏDLİSƏBİNƏARİF10/11/2002
394İMİŞLİ RAYONUAranlı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (N.Əsədov adına)9 F17264558İBAYEVSƏYYADDİNAR01/11/2003
395İMİŞLİ RAYONUBəhrəmtəpə qəsəbə tam orta məktəbi (R.Alışov adına)9 B15265579ATAKİŞİYEVSƏİDMEHTİ24/06/2004
396İMİŞLİ RAYONUHacalmuradlı kənd tam orta məktəbi (Q.Tarverdiyev adına)9 19260163TAĞIZADƏMİRKAMALSEYİDAĞA08/11/2004
397İMİŞLİ RAYONUQaravəlli kənd tam orta məktəbi (Q.Babaşov adına)9 19440907ZAHİDLİAYSUCAVİD20/04/2005
398İMİŞLİ RAYONUŞahverdili kənd tam orta məktəbi (F.Cəbrayılov adına)11 15579406CƏFƏRZADƏGÜNDÜZRAZİ03/10/2003
399İSMAYILLI RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT17515904İSGƏNDƏROVMƏTLƏBFƏRAHİM13/02/2005
400İSMAYILLI RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Behdiyev adına) (əvvəlki İsmayıllı kənd tam orta məktəbi (N.Behdiyev adın)9 FT17304731BABAYEVŞIXITƏRLAN07/11/2004
401İSMAYILLI RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT18324865BAXŞİYEVİSLAMRƏŞAD05/01/2004
402İSMAYILLI RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT16200991İSRAFİLOVİLKİNHİLAL03/06/2005
403İSMAYILLI RAYONUDiyallı kənd tam orta məktəbi9 FT16264574MƏMMƏDOVRƏHİMNURƏDDİN13/07/2005
404İSMAYILLI RAYONUQalacıq kənd tam orta məktəbi9 FT17457009BABAYEVELMƏDDİNNURƏDDİN31/08/2004
405İSMAYILLI RAYONURuşan kənd tam orta məktəbi9 FT19636756SƏMƏDOVELNURTELMAN02/04/2005
406İSMAYILLI RAYONURuşan kənd tam orta məktəbi9 FT16193360XASIYEVARƏVANƏFAZİL12/03/2005
407İSMAYILLI RAYONUTopçu kənd tam orta məktəbi9 FT18466021ZƏRBALİYEVFƏRİDRUSLAN07/08/2004
408İSMAYILLI RAYONUTopçu kənd tam orta məktəbi9 FT117567517ÇƏLƏBİYEVAAYDANHƏMZƏ09/12/2004
409KƏLBƏCƏR RAYONU101 nömrəli tam orta məktəb11 FT17450709QƏHRƏMANOVAKÖNÜLQUBAD15/11/2001
410KƏLBƏCƏR RAYONU104 nömrəli ümumi orta məktəb (əvvəllər orta məktəb olub)9 FT18116960VƏLİYEVSƏNANƏRƏSTUN20/03/2005
411KƏLBƏCƏR RAYONU111 nömrəli tam orta məktəb9 FT19324268ƏMİROVELMANİLHAM02/04/2004
412KƏLBƏCƏR RAYONU2 nömrəli tam orta məktəb9 FT15564257TAĞIYEVAAYTƏNNAMİQ10/10/2004
413KƏLBƏCƏR RAYONU43 nömrəli tam orta məktəb9 FT18480936ƏLİŞOVASƏBİNƏALLAHVERDİ21/01/2005
414KƏLBƏCƏR RAYONU65 nömrəli tam orta məktəb11 FT16274670MAMEDOVXASAYMÜŞVİQ19/09/2002
415KƏLBƏCƏR RAYONU67 nömrəli tam orta məktəb9 FT19490357RZAYEVAALBİNARAFİQ19/09/2003
416KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 FT19129597CAMALOVCABİRSƏDİR09/10/2005
417KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 FT19194965CƏBRAYILOVELŞADXOSROV24/01/2005
418KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 FT19220210ƏLİYEVAJALƏCƏLİL18/02/2005
419KƏLBƏCƏR RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 FT15512524ƏŞRƏFLİRAMİLCEYHUN07/03/2004
420KƏLBƏCƏR RAYONU96 nömrəli ümumi orta məktəb9 FT19464102MUSTAFAYEVZAURRƏFİ01/01/2005
421KƏLBƏCƏR RAYONU99 nömrəli tam orta məktəb11 FT17116637MÜRSƏLOVANİGARMALİK04/10/1996
422KÜRDƏMİR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A18187564HƏSƏNOVANƏRMİNHÜSEYN28/08/2004
423KÜRDƏMİR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A18103492ŞİRALİYEVAFİDANSƏFTƏR18/02/2004
424LAÇIN RAYONU35 nömrəli tam orta məktəb9 18632345QULUYEVAFATMAŞAKİR08/02/2004
425LAÇIN RAYONU8 nömrəli ümumi orta məktəb (əvvəllər orta məktəb olub)9 F19442022BƏNDƏLİYEVAAYTACSALEH24/04/2004
426LAÇIN RAYONUAğbulaq kənd tam orta məktəbi11 F15109149BAXŞALIYEVNAHİDƏHMƏD12/02/2003
427LAÇIN RAYONUDüşərgə qəsəbə tam orta məktəbi9 F19245140ƏHMƏDOVALLAHVERƏNNİYAZİ28/04/2005
428LAÇIN RAYONUFingə kənd tam orta məktəbi9 F18115017KƏRİMOVAAYGÜNHƏSƏN21/11/2000
429LAÇIN RAYONUMeşəçilik tam orta məktəbi9 F19480097ABBASOVELVİNMÜSLÜM01/01/2004
430LAÇIN RAYONUNurəddin kənd tam orta məktəbi11 FT15632462VƏLİYEVAİLKANƏELÇİN08/08/2003
431LAÇIN RAYONUNurəddin kənd tam orta məktəbi9 FT18674063İBRAHİMOVAƏFSANƏMURAD02/01/2005
432LAÇIN RAYONUOğuz tam orta məktəbi9 F19440328İSMAYILOVANARAZƏR15/10/2002
433LAÇIN RAYONUTaxtakörpü qəsəbə tam orta məktəbi9 FT19652027MƏMMƏDZADƏTALEHQƏRİB01/04/2005
434LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT17678784QULİYEVRƏVANRİZVAN07/04/2004
435LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17692497ƏBİLOVANƏRGİZİDRAK13/05/2004
436LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17592719ƏLİYEVSƏFTƏRBƏNDƏLİ23/12/2004
437LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 18592592GÖZƏLOVŞABALAZİYAD08/08/2005
438LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 19620750İSAYEVŞAHİNMİRZƏKİŞİ18/03/2003
439LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 19152533MƏHƏRRƏMOVMƏHƏMMƏDFAİQ30/08/2005
440LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17380231MƏMMƏDLİELSEVƏRELDAR17/11/2003
441LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 15628900MƏMMƏDOVSALEHVALEH04/03/2005
442LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17498192MİRVERDİYEVSƏİDAMİD20/08/2005
443LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 19591963MÜSLÜMZADƏMÜSLÜMİQBAL05/03/2004
444LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 FT17617655ƏLİZADƏAYNURƏSAHİL26/02/2005
445LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 FT18198490HÜSEYNOVAZEYNƏBELŞƏN21/03/2004
446LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 FT17565497İSMAYILOVAĞARƏHMANELVİN19/09/2005
447LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİLiman 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki Port İliç)11 FT17237181FƏTULLAZADƏHÜSEYNVALEH06/05/2003
448LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİSeparadi kənd tam orta məktəbi9 FT19175219ƏZİMOVRİYADSEYMUR06/06/2004
449LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİSeparadi kənd tam orta məktəbi9 FT19101343HƏMİDZADƏFATİMƏRAFİQ12/02/2005
450LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİTükəvilə kənd tam orta məktəbi11 FT15184056ABBASZADƏVÜSALTOFİQ08/10/2003
451LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİViyən kənd tam orta məktəbi11 FT15372041İBRAHİMOVAFİRƏNGİZAQİL15/04/2003
452LERİK RAYONUAlmu kənd ümumi orta məktəbi9 18118582MƏLİKOVRAFİQBƏXTİYAR03/01/2005
453LERİK RAYONUGürdəsər kənd tam orta məktəbi9 18546100MİKAYILOVƏDAİLİLDIRIM24/05/2005
454LERİK RAYONUKələxan kənd ümumi orta məktəbi9 FT18122598QULİYEVQADİRVUQAR02/03/2005
455LERİK RAYONULerik şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qəsəbə 1 nömrəli orta məktəbi)9 18396822MƏMMƏDZADƏSEVİNCAQİL15/07/2005
456LERİK RAYONULerik şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvəlki Qəsəbə 3 nömrəli orta məktəbi, 2004-cü ilədək əsas məktəb olub)11 F15226248MƏMMƏDOVAQŞİNSEYFƏL25/04/2003
457LERİK RAYONULüləkəran kənd tam orta məktəbi9 FT18242333BABAYEVATUNZALƏELŞƏN14/08/2005
458LERİK RAYONUSiyov kənd tam orta məktəbi9 17688928BAYRAMOVAQŞİNMAHİR02/01/2005
459MASALLI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A18468771SADIXOVAFATİMƏHƏBİB21/09/2004
460MASALLI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B18363674CƏFƏRLİAMİNKƏRİM09/05/2004
461MASALLI RAYONUBinə Xocavar kənd tam orta məktəbi11 FTA15417396DADAŞOVİLQARZAMİN01/08/2003
462MASALLI RAYONUBoradigah qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi11 A16447372RÜKABZADƏNİHADRASİF07/09/2003
463MASALLI RAYONUÇayqıraq kənd ümumi orta məktəbi9 FT18180489RƏHİMOVAAYTƏNŞÜKÜR05/05/2005
464MASALLI RAYONUƏhmədli kənd ümumi orta məktəbi9 EV19501603CƏBRAYILOVAMAİSƏFAMİL03/07/2003
465MASALLI RAYONUƏrkivan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki C.Cabbarlı adına Ərkivan kənd orta məktəbi)9 FT19209274FƏRZİYEVFARİZFƏRASƏDDİN18/04/2005
466MASALLI RAYONUƏrkivan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki C.Cabbarlı adına Ərkivan kənd orta məktəbi)9 FT19624406MƏLİKOVCAVADƏŞRƏF12/06/2005
467MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 17256242ABBASOVALAMİYƏVƏLİCAN08/03/2003
468MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 16203064İSMAYILOVAXALİDƏZAUR29/03/2003
469MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 17129268KƏRİMOVMUHƏMMƏDAĞADDİN12/01/2003
470MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 17112288MƏMMƏDƏLİYEVAFATİMƏELŞƏN09/03/2003
471MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi9 19343643ABDULLAYEVAAYSUNRAFİQ22/11/2004
472MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi9 19109300TAĞIYEVPƏRVİZRƏŞADƏT29/05/2005
473MASALLI RAYONUHacıtəpə kənd tam orta məktəbi9 FT18186258HƏSƏNOVALƏMANSULİDDİN05/06/2005
474MASALLI RAYONUHəsənli kənd tam orta məktəbi11 17382497HÜSEYNOVRƏHİMQAFUR06/01/2003
475MASALLI RAYONUII Yeddioymaq kənd tam orta məktəbi11 FT16134050NƏSİROVANURANİYƏKƏMALƏDDİN25/03/2003
476MASALLI RAYONUKubin kənd ümumi orta məktəbi9 15391618NƏZƏROVAZƏRAZAD27/12/2003
477MASALLI RAYONUMəmmədxanlı kənd ümumi orta məktəbi9 18335384MİKAYILOVASÜDABƏMİRAĞA21/10/2004
478MASALLI RAYONUMollahəsənli kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Masallı qəsəbə tam orta məktəbi) (əvvəlki 29 N-li dəmiryolu orta məktəbi)9 FT18105477ƏŞRƏFOVCAVADCAVİD17/08/2005
479MASALLI RAYONUQarğalıq kənd tam orta məktəbi11 FT17271747MƏMMƏDOVFƏXRƏDDİNMƏTLƏB05/02/2003
480MASALLI RAYONUQarğalıq kənd tam orta məktəbi9 FT19510786HÜSEYNOVZAURHÜSEYNQULUYEVİÇ16/11/2003
481MASALLI RAYONUQasımlı kənd tam orta məktəbi11 16371414NƏCİYEVALEYLAATAŞ21/07/2003
482MASALLI RAYONUQasımlı kənd tam orta məktəbi11 17692200NURİYEVANƏNƏQIZRAFİQ27/11/2002
483MASALLI RAYONUQasımlı kənd tam orta məktəbi9 18656290AĞAYEVARAHİDƏMAHİR19/07/2003
484MASALLI RAYONUQızılavar kənd tam orta məktəbi9 FT18368299CAVADOVAAYSUƏLƏKBƏR11/11/2004
485MASALLI RAYONUŞərəfə kənd tam orta məktəbi11 FT16132873ƏBİLOVARÖYALƏGÜLAĞA18/04/2003
486MASALLI RAYONUŞərəfə kənd tam orta məktəbi11 FT17650869MƏMMƏDOVRAMİLXAQANİ10/07/2003
487MASALLI RAYONUŞıxlar kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbi9 FT18116782RZAYEVELMARASİM21/05/2005
488MASALLI RAYONUTəklə kənd tam orta məktəbi11 F16397246İBADOVRÖYALELMAN16/08/2003
489MASALLI RAYONUTəklə kənd tam orta məktəbi9 B19475461AĞAYEVVÜSALAYDIN27/02/2002
490MASALLI RAYONUTəklə kənd tam orta məktəbi9 B19144354İBAYEVSADİQAFİQ26/02/2005
491MASALLI RAYONUViləş kənd tam orta məktəbi (S.Hacıyev adına) (Əvvəlki Kalinovka kənd tam orta məktəbi)9 FT18289979BABAYEVUMUDVARNƏSİMİ07/12/2004
492MASALLI RAYONUViləş kənd tam orta məktəbi (S.Hacıyev adına) (Əvvəlki Kalinovka kənd tam orta məktəbi)9 FT18620378BAXŞƏLİYEVƏLİELMİDAR21/07/2004
493MASALLI RAYONUViləş kənd tam orta məktəbi (S.Hacıyev adına) (Əvvəlki Kalinovka kənd tam orta məktəbi)9 XT18411285EYVAZOVİLKİNASLAN27/08/2005
494MASALLI RAYONUXıl kənd tam orta məktəbi9 FT18194897CABBAROVAMƏDİNƏCABBAR18/10/2004
495MASALLI RAYONUXıl kənd tam orta məktəbi9 FT18215690HÜSEYNOVRAMİLELXAN05/02/2005
496MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ19 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B15649186HƏSƏNZADƏRÜFƏTAHUDAR31/10/2004
497MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Hüseynzadə adına)9 A18463786CƏFƏROVVAHİDMƏHƏMMƏD12/12/2004
498MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Hüseynzadə adına)9 Ç15354425MƏMMƏDOVAAYTƏKİNKƏRİM06/11/2004
499MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (B.Şıxəliyev adına)11 A17622062BƏKİROVYUSİFUĞUR13/05/2002
500NAFTALAN ŞƏHƏRİQaşaltı Qaraqoyunlu kənd tam orta məktəbi (Z.Rüstəmov adına) (24.01.2011-ci il tarixinədək Goranboy rayon Təhsil şöbəsinə tabe olub)9 FT15697884SÜLEYMANOVSEVİNDİKZİRƏDDİN12/11/2002
501NAXÇIVAN MR CULFA RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 A15404405YUNİSOVAGİLƏVÜQAR05/04/2002
502NAXÇIVAN MR CULFA RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C17667875ZEYNALOVAAYSUƏLƏKBƏR13/05/2004
503NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Şəhid T.Qasımoğlu adına)11 B15398857HÜSEYNQULİYEVANAİLƏQÜDRƏT15/09/2002
504NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Yayıcı 46 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 15425398İSMAYILOVORXANVƏLİ15/09/2001
505NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Yayıcı 46 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 15199559İSMAYILOVSƏRXANVƏLİ15/09/2001
506NAXÇIVAN MR KƏNGƏRLİ RAYONUQarabağlar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qarabağlar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (S.Səfərov adına))11 15464273ABDULLAYEVASEVCANRAMİN09/04/2003
507NAXÇIVAN MR KƏNGƏRLİ RAYONUQarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.İmanov adına))9 A17601086QURBANLIXƏYYAMAMİN18/08/2004
508NAXÇIVAN MR KƏNGƏRLİ RAYONUQarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.İmanov adına))9 B17581474ƏSGƏRZADƏHÜNƏRAZƏR27/08/2005
509NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONUTivi kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Tivi kənd tam orta məktəbi (M.Kərimov adına))11 15216155XƏLİLOVNİHADMÜŞFİQ26/01/2003
510NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUBadamlı qəsəbə tam orta məktəbi (F.İ.İsmayılov adına)11 15154486QƏNBƏROVAFƏRİDƏNAMİQ24/08/2000
511NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUBiçənək kənd tam orta məktəbi9 17559406HÜSEYNOVAGÜLCANABDÜLƏLİ16/03/2004
512NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUŞada kənd tam orta məktəbi11 17334409HƏSƏNOVMƏHƏRRƏMTƏVƏKGÜL01/03/2003
513NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəb (C.Məmmədquluzadə adına)9 B17182355YUSİBOVELBURUSEMİN23/09/2005
514NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUTürkeş kənd tam orta məktəbi11 17141436HÜSEYNOVAAMİNƏİBRAHİM10/10/2000
515NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına)9 B17268404ABBASOVRƏŞİDABBAS22/07/2001
516NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUQarxun kənd tam orta məktəbi9 17511381BABAYEVKAMALVƏLİ03/09/2004
517NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUYengicə kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Yengicə kənd tam orta məktəbi (K.Qafarov adına))9 B17649518QƏNBƏROVABBASQULUŞAHİN14/03/2005
518NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ4 nömrəli tam orta məktəb (M.T.Sidqi adına)11 B16389352MƏRDANLIƏZİZƏFQAN18/11/2001
519NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ6 nömrəli tam orta məktəb (V.Hüseynova adına) (əvvəlki Babək rayon V.Hüseynova adına Qaraxanbəyli kənd orta məktəbi)9 A17632113ƏKBƏROVƏLİMÜŞVİQ01/12/2003
520NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNaxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbi (əvvəlki 705 nömrəli hərbi hissənin 1 nömrəli tam orta məktəbi) (əvvəlki idman-hərbi təmayüllü oğlan gimnaziyası)9 A17483475SƏFƏRLİŞAHRUHCANPOLAD31/08/2004
521NEFTÇALA RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B18664690NOVRUZZADƏCAVİDAZƏR03/07/2003
522NEFTÇALA RAYONUAşağı Surra kənd tam orta məktəbi11 ST15469642GÜNƏŞOVAGÜNELİLQAR14/05/2002
523NEFTÇALA RAYONUMayak kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbi9 FT17584346SƏFƏROVDÜNYAMALICAVAD24/10/2004
524NEFTÇALA RAYONUMirzəqurbanlı kənd ümumi orta məktəbi9 FT18103437NƏCƏFOVAASİMANCOŞQUN03/05/2004
525NEFTÇALA RAYONUTataraməhlə kənd ümumi orta məktəbi9 FT17581777MƏMMƏDOVASAMİRƏZAUR20/06/2004
526OĞUZ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Abdullayev adına)9 19661603RÜSTƏMZADƏFƏRMANRÜSTƏM25/10/2004
527OĞUZ RAYONUƏrmənət kənd tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 19358256ƏBDÜRƏHİMOVPƏRVİZNƏSİB08/05/2003
528OĞUZ RAYONUPadar kənd tam orta məktəbi (A.Əliyev adına)9 C15339961YUSUBLUŞAHBAZVÜQAR23/06/2005
529QAX RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FƏRDİ16111821KƏRİMOVAAYSUİNTİQAM12/08/2004
530QAX RAYONUAlmalı kənd tam orta məktəbi9 FT15501621RƏHİMLİCOŞQUNTEYMUR16/02/2003
531QAZAX RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)11 F15622987DAVİDOVMƏHƏMMƏDVAQİF01/10/2002
532QAZAX RAYONUAşağı Əskipara kənd tam orta məktəbi (İ.Nəsibov adına)9 F19256427CƏFƏROVNİCATFƏRMUZ02/08/2003
533QAZAX RAYONUKosalar kənd tam orta məktəbi (İ.Şıxlı adına)9 FT19370507İBRAHİMOVKAMRANSADIQ06/12/2003
534QAZAX RAYONUYuxarı Salahlı kənd tam orta məktəbi (Z.Mahmudov adına)9 FT19134289VƏKİLOVAGÜLCANETİBAR31/03/2004
535QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 B17699964ZƏKƏRİYƏYEVAFİDANRÜFƏT18/04/2001
536QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B15563226MƏLİKOVAELVİRARAFƏT27/04/2004
537QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B19486775QƏRİBOVŞAHLARQƏRİBXAN27/11/2004
538QƏBƏLƏ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki əsas məktəb)9 B18697438BAYRAMOVATUTUMƏNAF12/02/2003
539QƏBƏLƏ RAYONUBum qəsəbə tam orta məktəbi (əvvəlki Bum kənd orta məktəbi)9 B18137924QULİYEVFƏQANZAUR28/09/2005
540QƏBƏLƏ RAYONUBum qəsəbə tam orta məktəbi (əvvəlki Bum kənd orta məktəbi)9 B18293024ŞƏFİYEVAZÜLFİYYƏİSLAM13/10/2004
541QƏBƏLƏ RAYONUKiçik Pirəlli kənd tam orta məktəbi9 15636895SURXAYEVAAYTACELNUR10/09/2004
542QƏBƏLƏ RAYONUVəndam qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Vəndam kənd 1 nömrəli orta məktəbi)9 A18535787AĞAYEVŞAHİNİLKİN21/12/2003
543QƏBƏLƏ RAYONUVəndam qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Vəndam kənd 1 nömrəli orta məktəbi)9 FT19226896NƏSİBOVAGÜLZARVÜQAR29/11/2004
544QOBUSTAN RAYONUBəklə kənd tam orta məktəbi9 18254507İSMAYILOVYALÇINALXAS24/09/2003
545QOBUSTAN RAYONUGöydərə kənd ümumi orta məktəbi9 19699877GÜLALİYEVASƏBİNƏFAİQ21/02/2005
546QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 C18219389DAVİDOVELCANMURAD01/01/2005
547QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19439300ABDULLAYEVCAVİDCAVAD24/09/2002
548QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19436461AĞAYEVFƏRİDFİRQƏT08/11/2005
549QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19492227CƏFƏROVAVALİDƏCEYHUN10/10/2005
550QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19252881MURADOVŞAHİNELŞAN09/07/2005
551QUBA RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Z.Cəfərov adına)9 B19388311AĞAKİŞİYEVƏMİRSƏLİM01/11/2004
552QUBA RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT18384702DƏMİROVAHUMAYSALİK13/08/2004
553QUBA RAYONUAşağı Xuc kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 FT17403996FAYAZOVƏZİZBAHADİR29/01/2005
554QUBA RAYONUAşağı Xuc kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 FT17148222HƏSƏNOVELVİNBƏYLƏR17/09/2005
555QUBA RAYONUBağbanlı kənd tam orta məktəbi (R.Mütəllimov adına)9 FT17218095KƏRİMOVANİGARTAHİR08/10/2003
556QUBA RAYONUBağbanlı kənd tam orta məktəbi (R.Mütəllimov adına)9 FT18427869MUŞTAQOVELVİNRÖVŞƏN03/11/2004
557QUBA RAYONUƏliməmmədoba kənd tam orta məktəbi (A.Əliyev adına)9 FT17410701FEYZULLAYEVRÖYALİLKİN28/04/2005
558QUBA RAYONUHacıqayıb kənd tam orta məktəbi9 F19608480MƏHƏRRƏMOVAAKSANAARİF16/02/2004
559QUBA RAYONUHumanitar fənlər üzrə təmayüllü 4 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (H.Hüseynov adına) (əvvəlki 4 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT19660023MÜZƏFFƏRLİCABBARSEYFƏL25/05/2005
560QUBA RAYONUİsnovqışlaq kənd tam orta məktəbi (S. və Ş.Şəmiyev qardaşları adına)9 FT17155051MƏMMƏDOVNİCATRUFƏDDİN01/09/2005
561QUBA RAYONUİspik kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 18453372ƏMİRXANOVRAMİNRASİM17/12/2004
562QUBA RAYONUKüpçal kənd ümumi orta məktəbi (M.Pavşayev adına)9 FT19407603İSBATOVABAHARİSBAT02/02/1999
563QUBA RAYONUQəçrəş kənd tam orta məktəbi (İ.Şahmərdanov adına)9 FT17305311AĞAYEVRƏCƏBHÜMMƏT28/10/2004
564QUBA RAYONUQımılqışlaq kənd ümumi orta məktəbi9 FT16698050HÜSEYNOVMƏLİKASƏF03/12/2003
565QUBA RAYONUTülər kənd ümumi orta məktəbi9 FT19392422KASIBOVASAHİLƏQOŞQAR21/01/2006
566QUBA RAYONUVladimirovka kənd tam orta məktəbi (İ.Hümmətov adına)9 FT19143274İBRAHİMOVRƏVANMƏCİD08/07/2005
567QUBA RAYONUZərdabi kənd tam orta məktəbi (B.Şıxəmirov adına)11 F15544708MƏMMƏDSALAHOVALƏMANASLAN29/06/2002
568QUSAR RAYONUAtlıxan kənd tam orta məktəbi9 18362258RƏSULOVMURADƏMRULLA04/01/2004
569QUSAR RAYONUBədişqala kənd tam orta məktəbi9 18302475ABASOVANƏZRİNŞÖVQİ25/12/2002
570QUSAR RAYONUKuzun-Qışlaq kənd tam orta məktəbi9 19685042TURABOVMƏTLƏBELMİYAR17/10/2004
571QUSAR RAYONUZuxul kənd ümumi orta məktəbi9 19133668ƏMİROVXANKİŞİXƏLƏF17/06/2005
572SAATLI RAYONUAzadkənd kənd tam orta məktəbi9 FT15527372KƏRİMOVSAMİRSADİQ05/01/2005
573SAATLI RAYONUDədə Qorqud kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Bayramovka kənd orta məktəbi)9 E15622313ATAKİŞİYEVANARZAUR05/08/2005
574SAATLI RAYONUFətəlikənd kənd tam orta məktəbi9 ET17301015RAMİZOVANƏRMİNRAMİZ06/09/2005
575SAATLI RAYONUMəmmədabad kənd tam orta məktəbi9 ET18275351İSAYEVAKƏMALƏBƏYMİRZƏ11/02/2005
576SAATLI RAYONUMircəlalkənd kənd tam orta məktəbi11 17382044ABASOVÜMÜDSAHİB18/07/2003
577SAATLI RAYONUMustafabəyli kənd tam orta məktəbi9 ET18389932ŞƏMMƏDOVAGÜNƏŞNAZİM10/12/2004
578SAATLI RAYONUQara Nuru kənd tam orta məktəbi9 ET19433386ŞÜKÜRLÜPÜNHANƏXANHÜSEYN17/07/2003
579SAATLI RAYONUQaracalar kənd tam orta məktəbi9 A18379803ƏLİYEVRƏVANASİF11/08/2004
580SAATLI RAYONUQazanbatan kənd ümumi orta məktəbi9 15636633SÜLEYMANOVÜLVİUMUDVAR17/04/2004
581SAATLI RAYONUQırağlı kənd ümumi orta məktəbi9 ET16509757ABBASOVAGÜNAYMÜRŞÜD11/06/2005
582SAATLI RAYONUSarıcalar kənd ümumi orta məktəbi9 E15683265ABASOVMUSAHƏMZAĞA29/02/2004
583SAATLI RAYONUSeyidoba kənd ümumi orta məktəbi9 ET15532351VƏLİYEVTURALELDƏNİZ01/03/2004
584SABİRABAD RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Müşfiq adına)9 FT17185140BAĞIROVSƏNANCEYHUN04/07/2005
585SABİRABAD RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Gəncəvi adına)9 FT15514381ATAKİŞİYEVVAHİDVİDADİ15/12/2004
586SABİRABAD RAYONUKovlar kənd tam orta məktəbi9 B18187170ŞİRMƏMMƏDLİPƏRİYAŞAR29/05/2005
587SABİRABAD RAYONUKovlar kənd tam orta məktəbi9 FT18438988NƏCƏFOVAĞASƏFOKTAY13/01/2005
588SABİRABAD RAYONUQalaqayın kənd tam orta məktəbi9 A18629840MİRİYEVRƏMALEHTİBAR06/09/2004
589SABİRABAD RAYONUQaragünə kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 18580992MUSAYEVSƏFƏRAĞAELŞƏN10/08/2005
590SABİRABAD RAYONUQasımbəyli kənd tam orta məktəbi9 A18697316ABUŞOVAĞAKƏRİMBAYRAMƏLİ28/07/2005
591SABİRABAD RAYONUSərxanbəyli kənd tam orta məktəbi9 FT15282266DÖVLƏTOVRÖYALTALEH18/08/2005
592SABİRABAD RAYONUSurra kənd tam orta məktəbi9 FT18276999ABDULLAYEVRÖVŞƏNİBADƏT12/02/2005
593SABİRABAD RAYONUYolçubəyli kənd tam orta məktəbi9 FT16225910BAYRAMOVRƏHMANQURBAN12/01/2005
594SABİRABAD RAYONUYolçubəyli kənd tam orta məktəbi9 FT18373985ƏLƏSGƏROVVƏLƏDDİNNAZİM07/12/2004
595SABİRABAD RAYONUZəngənə kənd tam orta məktəbi11 FT17310599NAĞIYEVHACIBALAƏLİ22/05/2003
596SALYAN RAYONUAşağı Kürkənd kənd tam orta məktəbi9 FT18614066ƏKBƏROVATƏBƏSSÜMMAHİR21/03/2005
597SALYAN RAYONUHumanitar fənlər təmayüllü 1 nömrəli məktəb-liseyi (əvvəlki 1 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT18527896ƏSGƏROVAXANIMƏLİRZA17/08/2003
598SALYAN RAYONUQırxçıraq kənd ümumi orta məktəbi (əvvəlki Dağüstü kənd əsas məktəbi)9 FT18699327CƏLALOVƏLİELMAN04/04/2003
599SALYAN RAYONUQızılağac kənd tam orta məktəbi9 FT18541896ŞIXƏLİYEVAXANIMBACIYALÇIN01/04/2003
600ŞAMAXI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 A19399748QULİYEVAFATİMƏÇİNGİZ03/04/2005
601ŞAMAXI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 C19317623BABAYEVRƏVANNATİQ25/04/2005
602ŞAMAXI RAYONUƏngəxaran kənd tam orta məktəbi (S.Əhmədov adına)9 18107425ŞIXALİYEVAAYSELRAHİD29/01/2004
603ŞAMAXI RAYONUMədrəsə qəsəbə tam orta məktəbi (E.Rzayev adına)9 16470149MUSTAFAYEVBAYRAMMURAD02/02/2004
604ŞAMAXI RAYONUNüydü kənd tam orta məktəbi9 18182355KƏRİMOVCAVADHİDAYƏT11/07/2004
605ŞAMAXI RAYONUNüydü kənd tam orta məktəbi9 18329677KƏRİMOVRAMİNHƏBİB16/08/2004
606ŞAMAXI RAYONUQızmeydan kənd tam orta məktəbi (1999/2000-ci dərs ilinədək Astraxanovka kənd orta məktəbi)9 19118614HÜMBƏTOVAAYŞƏNƏKBƏR01/04/2003
607ŞAMAXI RAYONUSabir qəsəbə tam orta məktəbi (A.Alxanov adına) (əvvəlki adı M.Ə.Sabir adına sovxoz orta məktəbi)9 B19243504BAYRAMOVNAMİQMƏMMƏD04/06/1997
608ŞAMAXI RAYONUSabir qəsəbə tam orta məktəbi (A.Alxanov adına) (əvvəlki adı M.Ə.Sabir adına sovxoz orta məktəbi)9 B19117692HƏMİDOVRUZİZAKİR23/01/2005
609SAMUX RAYONUFüzuli kənd ümumi orta məktəbi9 FT17636185ƏMİROVELCAN 21/09/2005
610SAMUX RAYONUSamux şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Kolayır kənd orta məktəbi)9 FT15518790ŞƏRİFOVSƏNANMƏHƏMMƏD15/09/2004
611ŞƏKİ ŞƏHƏRİ2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 19464855HƏSƏNOVARÜBABƏKAMRAN27/08/2004
612ŞƏKİ ŞƏHƏRİ8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT19198564GÜLMƏMMƏDOVAGÜNAYYUSİF14/02/2004
613ŞƏKİ ŞƏHƏRİBaltalı kənd tam orta məktəbi9 B19419022MƏNƏFZADƏTURANƏLÜTVƏLİ12/01/2002
614ŞƏKİ ŞƏHƏRİBaş Kəldək kənd ümumi orta məktəbi9 19264291CAMALZADƏRƏVANKAMRAN29/12/2003
615ŞƏKİ ŞƏHƏRİBaş Küngüt kənd tam orta məktəbi9 19511192HÜMMƏTOVHİLALZİYA01/06/2004
616ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19353139ALLAHVERDİYEVAGÜNELRƏHİM25/09/2001
617ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19511890ƏLİYEVELNURNƏBİ29/02/2004
618ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19398746ƏZİZLİÇƏLƏBİZAUR11/10/2004
619ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19611454MUSAYEVELNURMÜŞVİQ23/03/2003
620ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19383997MUSTAFAZADƏHİKMƏTELMAN27/06/2004
621ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19246590MÜTTƏLİBOVNİHATNAİL22/04/2002
622ŞƏKİ ŞƏHƏRİQaratorpaq kənd tam orta məktəbi9 19399128MUSTAFAYEVELVİNVÜQAR20/01/2004
623ŞƏKİ ŞƏHƏRİQoxmuq kənd tam orta məktəbi9 A19307807RƏSULOVAGÜLÇİNŞÜKÜR04/04/2004
624ŞƏMKİR RAYONUAbbaslı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT16315017RÜSTƏMOVAELMİRANATİQ27/02/2003
625ŞƏMKİR RAYONUAşağı Seyfəli kənd tam orta məktəbi (N.Abbasov adına)9 FT15574494MİRZƏYEVASƏNƏMAZƏR17/01/2004
626ŞƏMKİR RAYONUDəllər-Cəyir kənd tam orta məktəbi (B.Rüstəmov adına)9 FT19264958İBRAHİMOVDAVUDMƏHƏMMƏD10/12/2003
627ŞƏMKİR RAYONUKoltəhnəli kənd tam orta məktəbi (Y.Əsgərov adına)11 FT15446263CƏFƏROVAHÜSNİYYƏAZƏR19/11/2002
628ŞƏMKİR RAYONUKönüllü kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Z.Namazov adına)9 FT18278395ALIYEVAKÖNÜLELMAN28/07/2005
629ŞƏMKİR RAYONUKönüllü kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Z.Namazov adına)9 FT18629335MEHDİYEVRUSLANANAR01/04/2004
630ŞƏMKİR RAYONUM.Əzizbəyov kənd ümumi orta məktəbi9 FT18142338MAYILOVELGÜNNƏRİMAN05/05/2002
631ŞƏMKİR RAYONUQapanlı kənd tam orta məktəbi (İsrafil Məmmədov adına)9 FT15642409MƏMMƏDOVHÜSEYNCEYHUN16/06/2005
632ŞƏMKİR RAYONUQapanlı kənd tam orta məktəbi (İsrafil Məmmədov adına)9 FT17647118QASIMOVRUSLANRAMİN31/12/2002
633ŞƏMKİR RAYONUSabirkənd kənd tam orta məktəbi (S.Rüstəmov adına)9 FT18528727ALIRZAYEVAQŞİNAZƏR26/06/2005
634ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT17472932ƏLİYEVBABAAYXAN12/10/1998
635ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT17516855NƏSİROVAZEYNƏBSƏYYAD11/02/2002
636ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT17218631QULİYEVPƏRVİNMƏHƏRRƏM12/08/2000
637ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19587485ALLAHVERDİYEVARƏQSANƏARİF02/08/2003
638ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19199778ƏLİYEVAPƏRVANƏFÜZULİ12/06/2005
639ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19564135HÜSEYNLİSƏKİNƏNURƏDDİN29/05/2005
640ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19619919MƏMMƏDOVELŞADŞÖHRƏT25/01/2004
641ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19483779QULİYEVHƏSƏNÜRFƏT14/08/2003
642ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19317626QULİYEVHÜSEYNÜRFƏT06/12/2004
643ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Məmmədəli Əhmədov (əvvəlki Dzerjinski) adına)9 FT19106636ƏSGƏROVEYNURCEYHUN22/12/1999
644ŞƏMKİR RAYONUSərxan şəhər tam orta məktəbi (Q.Mirzəməmmədov adına)9 FT18270861MEJLUMOVÜLVİİSRAYIL10/07/2004
645ŞƏMKİR RAYONUŞiştəpə kənd tam orta məktəbi (Q.Allahverdiyev adına)9 FT19461802SALAHOVŞAHZADƏRAFİQ08/12/2003
646ŞİRVAN ŞƏHƏRİ11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (T.Bağırov adına)9 FT15642477BABAYEVAARZUFƏQAN06/12/2004
647ŞİRVAN ŞƏHƏRİ11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (T.Bağırov adına)9 FT15599708ƏLİYEVSƏDAYILMƏTLƏB28/08/2005
648ŞİRVAN ŞƏHƏRİ4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (A.Hüseynzadə adına)9 C18441094CƏLİLOVAZƏHRASÜLEYMAN10/10/2005
649SİYƏZƏN RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Əsədov adına)9 B18447379İSMAYILOVNADİRRÖVŞƏN10/10/2004
650SUMQAYIT ŞƏHƏRİ27 nömrəli tam orta məktəb9 C18639281ABUZƏROVVÜQARELÇİN11/03/2005
651SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19491243ABDULLAYEVKAZIMELMAN24/05/2004
652SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19405726BAXIŞOVƏHMƏDFİZULİ24/09/2002
653SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19432193BAYRAMOVALLAHVERDİVAQİF28/01/2005
654SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19392816CABBARLIİBRAHİMÇİNGİZ14/07/2004
655SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19263336İBRAHİMOVİBRAHİMVAQİF19/08/2004
656SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19434376İSLAMOVÜMÜDCAVİD10/01/2004
657SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19503409QURBANLIZÖHRABBAYRAM01/07/2004
658SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19604839TANRIVERDİYEVRAFİQRAUF15/06/2004
659SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19342079BABAYEVRUSLANİLHAM24/12/2004
660SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19202085CƏFƏROVPAŞASAHİB20/10/2005
661SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19565203ƏBİLOVANƏRMİNTACƏDDİN24/09/2004
662SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19354710ƏHMƏDLİHƏMİDƏNAMİQ17/02/2005
663SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19384785ƏHMƏDLİHİCRANAZƏR28/06/2005
664SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19420530ƏMİRXANOVANAZİLƏVÜQAR07/07/2005
665SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19128830İSGƏNDƏROVAARZUETİBAR18/04/2005
666SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19664919NURALIYEVKƏNANHABİL11/11/2003
667SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19298866ŞİRİNOVELVİNELÇİN03/08/2004
668SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19401001TAPDIQLIİSMAYILRÖVŞƏN30/05/2005
669SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19301218ADİLOVALAMİYƏSÜBHAN20/04/2005
670SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D15435354CƏBRAYILOVAAYŞƏNCƏBRAYIL03/10/2004
671SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19191070DADAŞOVASƏMİNƏNAMİQ10/03/2004
672SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19441074ƏKBƏROVYASƏFSADIQ03/11/2004
673SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19416089ƏLƏKPƏROVƏLİZAUR07/04/2005
674SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19336588ƏLİŞLİHACIBƏYİLKİN26/10/2002
675SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19563971ƏLİYEVARƏBİYƏMİRZƏ05/12/2003
676SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19483667HÜSEYNOVANƏZRİNNİZAMİ09/01/2005
677SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19419764NAĞIYEVÜLVİİLQAR29/12/2004
678SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19641340SƏFƏROVMƏHƏMMƏDƏLİETİBAR14/11/2003
679SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19121272ABBASOVARİFNİCAT16/02/2005
680SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19536195ƏHMƏDOVMURADRASİM10/02/2005
681SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19529872MƏMMƏDOVRƏSULSALEH25/09/2005
682SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19108585MƏMMƏDOVVƏFADARİLHAM26/07/2002
683SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19398504MİRZƏYEVASİMANZAUR20/08/2003
684SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19628154QASIMLIİLHAMQASIM16/10/2003
685SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19184858QULİYEVTACİRNAZİR04/04/2005
686SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19388249RZAYEVŞAHLARİLHAM17/06/2001
687SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A15678005QAFAROVRAUFMEHMAN31/12/2002
688SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 C15618484AĞADADAŞOVAKAMİLLARUSLANOVNA13/02/2003
689SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17647424BAYRAMOVƏLİBƏXTİYAR06/05/2005
690SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A18632706BAYRAMOVSÜLEYMANSALEH16/02/2005
691SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17507474BƏŞİRZADƏİNTİZARFAİQ10/11/2004
692SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17170174CƏFƏROVASİFVÜQAR02/09/2004
693SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A18195038ƏLİZADƏİMAMƏLİZABİT13/03/2005
694SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17571668ƏMİKİŞİLİABDULLAHASİF02/11/2004
695SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17323584QARAYEVAÖZLƏMİLQAR24/08/2004
696SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A15503777QULİYEVELTACCEYHUN15/03/2005
697SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A16520194RƏHİMLİDİLBƏRRÜFƏT15/05/2005
698SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A16386208ŞƏRİFZADƏFATİMƏAZƏR26/10/2004
699SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C17329472ABDULLAZADƏMEHRİBANSAMİR20/05/2004
700SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C15202633BAYRAMOVAGÜNAYQOŞQAR27/01/2004
701SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C17165447ƏLİXANLIZİYAELMAN21/07/2005
702ŞUŞA RAYONUMalıbəyli kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 A19220718RƏSULOVRƏSULTAHİR16/11/2004
703TƏRTƏR RAYONU2 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (İ.Məmmədov adına) (əvvəlki 2 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT18616012İSMAYILOVAMİTSAHİB02/11/2004
704TƏRTƏR RAYONUİsmayılbəyli kənd tam orta məktəbi (Ş.Quliyev adına)11 FT17323956HƏSƏNOVAÜLVİYYƏARAZ10/04/2002
705TƏRTƏR RAYONUİsmayılbəyli kənd tam orta məktəbi (Ş.Quliyev adına)9 FT18501035MUSTAFAYEVİLKİNSAKİN10/02/2004
706TƏRTƏR RAYONUQazyan kənd tam orta məktəbi (N.Quliyev adına)9 FT17628599BAYRAMOVRAMİNTAHİR17/06/2004
707TƏRTƏR RAYONUSarıcalı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (R.Səfərov adına)11 FT15527535MEHTİZADƏELDARİLQAR28/01/2003
708TƏRTƏR RAYONUSarıcalı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (R.Səfərov adına)9 FT19685386BAXŞALIYEVRƏHMANMOBİL10/06/2003
709TƏRTƏR RAYONUŞıxarx qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi (S.Quliyev adına)9 FT19278302RZAYEVAFƏRQANƏBƏXTİYAR05/11/2004
710TƏRTƏR RAYONUSöylən kənd tam orta məktəbi (R.Nəbiyev adına)9 FT19296017HƏSƏNOVHƏMİDPƏRVİZ01/02/2005
711TƏRTƏR RAYONUSöylən kənd tam orta məktəbi (R.Nəbiyev adına)9 FT19265300XUDAVERDİYEVSƏRXANRÖVŞƏN11/11/2002
712TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19277464BAĞIROVKAMALABİL30/04/2003
713TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19138351QARAYEVELSEVƏRQARA04/01/2005
714TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd tam orta məktəbi (İ.Mürşüdov adına)9 F18366921HÜSEYNOVXƏYALTALEH01/10/2005
715TOVUZ RAYONUCəlilli kənd tam orta məktəbi (Elşad Tağıyev adına)11 F15286970MUSTAFAYEVAAYSELFAZİL25/06/2002
716TOVUZ RAYONUDönük Qırıqlı kənd tam orta məktəbi (D.Süleymanov adına)11 F15134932HƏSƏNOVHÜSEYNRAMİZ21/03/2003
717TOVUZ RAYONUHacıallı kənd tam orta məktəbi (Q.Rzayev adına)9 F18455219MUSTAFAYEVNİHADAYDIN24/08/2004
718TOVUZ RAYONUİbrahimhacılı kənd tam orta məktəbi (A.Sadıqov adına)11 FT17342677QASIMOVAAYGÜNSAKİT13/01/2002
719TOVUZ RAYONUKöhnəqala kənd tam orta məktəbi (Ş.İ.Xətai adına)9 A17128552SƏMƏDOVSULİDDİNİLQAR12/03/2004
720TOVUZ RAYONUKöhnəqala kənd tam orta məktəbi (Ş.İ.Xətai adına)9 F17341135HÜMBƏTLİMƏHƏMMƏDSƏMƏNDƏR20/02/2005
721TOVUZ RAYONUMəşədilər kənd tam orta məktəbi9 FT17681235ƏLƏKBƏRZADƏSƏBUHİRÖVŞƏN21/08/2005
722TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19529493İBRAHİMLİAYTACRƏFAYIL11/11/2003
723TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19364545MEHDİYEVASƏKİNƏKƏRİM28/06/2002
724TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT17156958MƏMİŞOVAAYSELNAMİQ16/09/2002
725TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT16461194MƏRDANOVANAZPƏRİHABİL25/03/2002
726TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (A.Qasımov adına)11 F15582720ƏSGƏROVAZƏRİFƏCAMALƏDDİN01/02/1999
727TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (A.S.Puşkin adına)9 FT19558717QULİYEVAYXANELXAN30/10/2001
728TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (M.Ələkbərov adına)9 F17434574MƏMMƏDOVELMİRİLQAR20/03/2003
729TOVUZ RAYONUYuxarı Öysüzlü kənd tam orta məktəbi (Müşfiq Əliyev adına)9 F19572763ABBASOVİLHAMNƏSİMİ18/10/2004
730UCAR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Gəncəvi adına)9 C19247455MƏMMƏDOVNAMİKALİM10/03/2004
731UCAR RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B18142124XOŞGƏLDİYEVAMƏRYƏMDÖVRAN02/09/2004
732UCAR RAYONUAlpout kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 18498344CƏBİYEVNİHADNƏSİR21/04/2005
733UCAR RAYONUBərgüşad kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (A.Mustafayev adına)9 B17263924QOCAMANOVMƏSİMSADİQ13/08/2005
734UCAR RAYONULək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (R.Abbasov adına)9 17310089ƏSGƏROVYAŞARBULUDXAN03/09/2004
735UCAR RAYONUQazıqumlaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (S.Salahov adına)9 FT19611414NURİYEVAAYGÜNƏFQAN24/01/2005
736XAÇMAZ RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Babayev adına)9 F19522939MÖVSÜMOVANARSAHİD04/06/2005
737XAÇMAZ RAYONUÇarxı kənd tam orta məktəbi11 15458574RƏCƏBOVAFƏZİLƏQƏNBƏR16/04/2002
738XAÇMAZ RAYONUHəbibkənd kənd ümumi orta məktəbi9 FT18469566ABDULADZEƏMİRŞAHMALİK29/10/2004
739XAÇMAZ RAYONUSayad kənd tam orta məktəbi11 FT16448324QURBANOVELMARRASİM23/06/2003
740XAÇMAZ RAYONUUzunoba kənd tam orta məktəbi (Z.Abdullayev adına)9 B19547023KƏRİMOVƏMRAHRAUF15/12/2004
741XIZI RAYONUFındığan kənd tam orta məktəbi9 18426908ƏLİYEVİMRANYADİGAR09/12/2004
742XOCALI RAYONUBaşkənd kənd tam orta məktəbi9 A18106736KAÇALİYEVAZƏRİFƏİSKANDAR01/06/2003
743XOCALI RAYONUCəmilli kənd tam orta məktəbi9 A18596625ŞÜKÜROVHƏSƏNRAMİL02/02/2004
744XOCAVƏND RAYONUƏmirallar kənd tam orta məktəbi9 A15527980ŞƏRİFOVAƏSMƏRŞƏRİF03/04/2003
745XOCAVƏND RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi9 17412952MƏMMƏDOVALƏTAFƏTHƏSƏN28/08/2004
746YARDIMLI RAYONUAlar kənd tam orta məktəbi11 FT15297404TAPDIQOVAKÖNÜLELDƏNİZ28/12/2002
747YARDIMLI RAYONUAstanlı kənd tam orta məktəbi9 FT18267204ƏSKƏRLİLƏMANAQİL23/08/2005
748YARDIMLI RAYONUAstanlı kənd tam orta məktəbi9 FT18463099MİRZƏLİNURLANHABİL17/06/2005
749YARDIMLI RAYONUÇayüzü kənd tam orta məktəbi11 FT17108102RZAZADƏGÜNELVİDADİ10/08/2003
750YARDIMLI RAYONUKeçələkəran kənd ümumi orta məktəbi9 FT16167719ƏSƏDLİMEHDİMİRXAN20/04/2005
751YEVLAX ŞƏHƏRİ1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C15428774QARAŞOVŞƏHRİYARTAHİR07/01/2004
752YEVLAX ŞƏHƏRİ2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A19162277HƏSƏNOVATOVUZDƏRYA17/11/2001
753YEVLAX ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 F17614270MƏMMƏDLİMƏRYƏMVİDADİ25/01/2002
754YEVLAX ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 F19631358MƏMMƏDOVELVİNMAHİR13/04/2002
755YEVLAX ŞƏHƏRİ7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C19322884ƏZİZOVAAYGÜNSEYHUN24/12/2004
756YEVLAX ŞƏHƏRİ8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 F19474035ŞAHHÜSEYNLİUĞURVÜSAL28/11/2001
757YEVLAX ŞƏHƏRİHacıselli kənd tam orta məktəbi9 B19153783ATAKİŞİYEVKƏNANÇOBAN19/11/2004
758YEVLAX ŞƏHƏRİSəmədabad kənd tam orta məktəbi9 B18492602HÜSEYNOVRƏVANRAMİZ13/07/2004
759YEVLAX ŞƏHƏRİYuxarı Qarxun kənd tam orta məktəbi9 A15111222ƏHMƏDLİNURLANƏHMƏD07/11/2003
760ZAQATALA RAYONUQandax kənd tam orta məktəbi9 A18114927SÜLEYMANOVANURAYƏFSƏLƏDDİN12/11/2004
761ZAQATALA RAYONUÜçüncü tala kənd tam orta məktəbi (əv. Mamaqabinə)9 B18346395QAFLANOVŞAHİNFİKRƏT06/11/2004
762ZƏNGİLAN RAYONU22 nömrəli tam orta məktəb9 17615991MANAFZADƏFATİMƏELNUR16/01/2004
763ZƏRDAB RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT118684969CƏFƏROVARAZELSEVƏR25/03/2004
764ZƏRDAB RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT218161351YAHYAYEVELTUNƏLİBALA09/11/2001
765ZƏRDAB RAYONUDəkkəoba kənd tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT17408027ORUCLUƏVSANƏƏLİŞAH16/05/2000
766ZƏRDAB RAYONUƏlvənd kənd tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT18628918XASMƏMMƏDOVŞƏHRİYARGÜNDÜZ12/02/2003