2019/2020-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyi və şəhər (rayon) təhsil şöbələrində fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarı əsasında Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən buraxılış imtahanlarından azad edilmiş şagirdlərin siyahısı

Sıra №RayonÜmumtəhsil müəssisəsinin adıSinifİş nömrəsiSoyadıAdıAta adıDoğum tarixi
1ABŞERON RAYONUMasazır kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Vahid adına) (əvvəlki Masazır kənd orta məktəbi - Ə.Vahid adına)9 FT19113306QULİYEVAXAVƏREMİN09/08/2004
2ABŞERON RAYONUMehdiabad qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi9 EVT19387473TARVERDİYEVKAMRANVALERİY18/09/2005
3ABŞERON RAYONUQobu qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Xalıqov adına)9 FT19129670ƏLİCANOVİLKİNQILMAN01/04/2003
4ABŞERON RAYONUQobu qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Xalıqov adına)9 FT19137994ORUCOVXƏYYAMXANLAR24/08/2004
5ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi11 C17485146ADİLOVHƏSƏNAĞAELŞAD15/01/2002
6ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi9 T19595159İSMAYILOVİMRANELXAN24/09/2004
7ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 2 nömrəli orta məktəbi)11 S17190928TAĞIYEVRƏSULƏLİZAMİN13/08/2003
8ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbi (M.Adıgözəlov adına) (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 4 nömrəli orta məktəbi)9 F18216451TAHİRLİYAQUTASƏF05/09/2005
9AĞCABƏDİ RAYONU12 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Alıyev adına)9 FT15415036AĞAYEVSAMİRÜLFƏT29/04/2004
10AĞCABƏDİ RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)9 FT18475849BAĞIROVANURAYİLYAS24/10/2004
11AĞCABƏDİ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki 6 nömrəli şəhər əsas məktəbi )9 FT19564705RÜSTƏMOVMƏHƏMMƏDƏVƏZ19/06/2004
12AĞCABƏDİ RAYONUHindarx qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (E.İsmayılov adına) (əvvəlki Hindarx kənd orta məktəbi)11 FT15508422QASIMOVÜLVİŞÜKÜR07/06/2003
13AĞCABƏDİ RAYONUQaradolaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (H.Məmmədov adına)9 FT19240901MƏMMƏDOVAZÜMRÜDKƏNAN10/04/2005
14AĞCABƏDİ RAYONUSalmanbəyli kənd tam orta məktəbi (Ə.Məmmədov adına)9 FT18492519MUSAYEVNƏCMƏDDİNTAİR13/10/2004
15AĞDAM RAYONU1 nömrəli tam orta məktəb9 FT18496788ALLAHVERDİYEVZAURZAHİR05/08/2005
16AĞDAM RAYONU12 nömrəli tam orta məktəb9 18408399TÜRBƏNDƏZADƏAMİNÇİNGİZ29/11/2004
17AĞDAM RAYONU125 nömrəli tam orta məktəb11 FT15483327QULİYEVATOVUSYAQUB02/04/2003
18AĞDAM RAYONU137 nömrəli tam orta məktəb9 19343754RÜSTƏMLİGÜLXASPOLAD07/10/2003
19AĞDAM RAYONU137 nömrəli tam orta məktəb9 19449085RÜSTƏMLİXEYRANSAPOLAD28/08/2002
20AĞDAM RAYONU146 nömrəli tam orta məktəb11 A16242486ƏSƏDLİAYTACELNAR08/04/2001
21AĞDAM RAYONU18 nömrəli tam orta məktəb11 FT15658850SƏFƏROVSAMİRNİYAMƏDDİN10/08/2003
22AĞDAM RAYONU3 nömrəli tam orta məktəb11 15175673ABDULLAYEVNAMİQELDƏNİZ08/08/2003
23AĞDAM RAYONU3 nömrəli tam orta məktəb11 15155451MƏMMƏDOVASEVİNCELXAN11/08/2002
24AĞDAM RAYONU32 nömrəli tam orta məktəb9 A18407039MUSAYEVASƏLİMƏVALEH12/08/2005
25AĞDAM RAYONU33 nömrəli tam orta məktəb9 FT19274493SADIQLIRİADKƏRƏM19/04/2005
26AĞDAM RAYONU38 nömrəli tam orta məktəb9 18547352KƏRİMOVİSLAMNÜSRƏT26/04/2004
27AĞDAM RAYONU42 nömrəli tam orta məktəb9 19479763ƏHMƏDOVAVÜSALƏTALEH13/04/2004
28AĞDAM RAYONU49 nömrəli tam orta məktəb9 FT18301701KULİMOVAAYTƏNAZAD12/05/2003
29AĞDAM RAYONU50 nömrəli tam orta məktəb9 FT18664782MƏMMƏDLİELVİNXANPOLAD14/11/2004
30AĞDAM RAYONU51 nömrəli tam orta məktəb9 FT17208908ABBASOVAFƏRİDƏŞAHİN09/07/2004
31AĞDAM RAYONU67 nömrəli tam orta məktəb11 FT15628273HƏSƏNOVSAMİRELMİR03/09/2003
32AĞDAM RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 18633060İBRAHİMLİADİLİBRAHİM23/12/2003
33AĞDAM RAYONU73 nömrəli tam orta məktəb9 FT17238881İSMAYILOVMƏHƏMMƏDRƏHMAN22/04/2005
34AĞDAM RAYONU73 nömrəli tam orta məktəb9 FT17262490SƏFƏROVELNURNAMİQ17/06/2005
35AĞDAM RAYONU88 nömrəli tam orta məktəb9 FT15324662HACIYEVKƏNANƏLİ17/06/2005
36AĞDAM RAYONU96 nömrəli tam orta məktəb11 17479986ƏSGƏRLİƏLİRÖVŞƏN22/07/2003
37AĞDAM RAYONUDördyol qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT18316464NƏCƏFQULUYEVVÜSALTAHİR01/07/2003
38AĞDAM RAYONUEvoğlu kənd tam orta məktəbi9 FT18349580SƏFƏROVCAVİDANİSGƏNDƏR02/12/2004
39AĞDAM RAYONUII Baharlı qəsəbə tam orta məktəbi11 15251179TALIBOVAZEYNƏBƏFLATUN24/03/2002
40AĞDAM RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi9 FT18528673ƏLİZADƏEMİLYUSİF10/01/2005
41AĞDAŞ RAYONU5 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 FT19464084MEHDİYEVKƏNANQURBAN02/05/2005
42AĞDAŞ RAYONU9 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 F19643657QULİYEVAFİDANFAİQ12/01/2005
43AĞSTAFA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Hüseynov adına)11 FT15210673HEYDƏRLİDİLBƏRFƏRHAD03/07/2001
44AĞSTAFA RAYONUEynallı kənd tam orta məktəbi (X.İsmayılov adına)11 F15306167QƏRİBOVNURLANKƏNAN04/02/2003
45AĞSTAFA RAYONUHəsənsu kənd tam orta məktəbi (A. Mustafayev adına)11 F15177710HÜSEYNZADƏKAMİLPOLAD17/11/2001
46AĞSTAFA RAYONUYenigün kənd tam orta məktəbi (E.Mustafayev adına)9 B17396891NƏSİBOVAYTACASİF24/04/2004
47AĞSTAFA RAYONUYenigün kənd tam orta məktəbi (E.Mustafayev adına)9 F19608196TANIRVERDİYEVELVİNELNUR30/10/2005
48AĞSU RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A17557147KƏRİMLİORXANNATİQ02/12/2004
49AĞSU RAYONUÇaparlı kənd tam orta məktəbi9 F19527505RÜSTƏMOVARƏNARƏŞİD27/08/2005
50AĞSU RAYONUƏrəbuşağı kənd tam orta məktəbi9 FT18661965NURALİYEVAZEYNƏBDAĞISTAN02/03/2005
51AĞSU RAYONUQarabağlı kənd ümumi orta məktəbi9 F18403583XALIQOVCAMALXANXALIQ13/02/2002
52ASTARA RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ş.Qasımov adına)9 18560601QULİYEVARÜQAYƏFİZULİ02/02/2005
53ASTARA RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (F.Əliyarov adına) (əvvəlki 31 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)9 19123413MİRZƏYEVHÜSEYNELNUR07/12/2004
54ASTARA RAYONUƏrçivan qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi (N.Kərimov adına)9 B19333597HƏMİDZADƏSAÇLIMAHİR13/04/2005
55ASTARA RAYONUOvala kənd ümumi orta məktəbi9 18469086RƏHMƏTOVATÜRKANƏƏDALƏT16/09/2005
56ASTARA RAYONURudəkənar kənd ümumi orta məktəbi (Ş.Əliyev adına)9 FT18578171ƏZİMOVAHUMAYƏƏZİM03/06/2005
57ASTARA RAYONUSuparibağ kənd tam orta məktəbi (Aqşin Hüseynov adına)9 19577897MƏMMƏDOVRƏHMANARZUMAN05/06/2004
58BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb11 ET15266922NƏCƏFOVŞÜKÜRRƏHMAN07/12/2002
59BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb9 ETF18448018QARAZADƏAZƏRFƏRMAN28/10/2005
60BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb11 FT17433538MƏHƏRRƏMOVMURADMƏHYƏDDİN30/04/2003
61BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT18277837ƏSƏDLİNİYAZƏLİBAYRAM29/05/2004
62BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT19408433KƏRİMOVAYAZRÖVŞƏN09/11/2005
63BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT17633084SƏFƏROVƏLİƏLABBAS12/07/2005
64BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 A19613421MƏMMƏDOVİSMAYILAZƏR07/11/2004
65BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 E19284180POLADŞÜKRANELÇİN29/10/2005
66BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU178 nömrəli tam orta məktəb9 C17534775İSMAYILOVEMİNSİYAVUŞ20/02/2005
67BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU202 nömrəli tam orta məktəb9 FT19524988İSMAYILZADƏMƏHƏMMƏDVƏLİ09/09/2003
68BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU304 nömrəli məktəb-lisey9 FT17274519İBRAHİMLİEMİNVÜQAR29/08/2005
69BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU304 nömrəli məktəb-lisey9 FT16571850İBRAHİMZADƏDƏNİZELNUR12/04/2005
70BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU34 nömrəli tam orta məktəb9 A17288269ŞİRİNOVMEHDİƏYYUB12/08/2005
71BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 F|T17179270ASLANÜMÜDİSMAYIL30/06/2005
72BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 F|T19458125AXUNDOVMURADFAİQ18/10/2004
73BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU45 nömrəli tam orta məktəb11 C17115291RƏCƏBOVAFATİMƏMÜBARİZ21/06/2002
74BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONUMəktəb-Lisey Kompleksi (əvvəlki 200 nömrəli bağça-məktəb lisey kompleksi)9 L19221212MUSTAFAYEVAYXANORXAN08/11/2004
75BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU23 nömrəli tam orta məktəb9 C19444121ABBASOVƏLİRASİM29/11/2004
76BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU201 nömrəli tam orta məktəb9 A17449744BAYRAMOVHÜSEYNNƏRİMAN09/10/2005
77BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU210 nömrəli tam orta məktəb11 Ç17266623CİLQAMLIELDARSERQEYEVİÇ24/12/2002
78BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU220 nömrəli məktəb-lisey9 C18328421İSMAYILOVAƏFSANƏHAFİZ22/06/2004
79BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU227 nömrəli tam orta məktəb9 D19180886MAHMUDSAHİBSAHİB31/01/2002
80BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU238 nömrəli tam orta məktəb9 E17202703CAMALZADƏKƏNANELÇİN02/08/2005
81BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU242 nömrəli tam orta məktəb9 C19104135ƏMİRXANOVNİZAMİƏMİR07/04/2005
82BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU272 nömrəli tam orta məktəb9 D18240567HƏSƏNOVAAYDANCEYHUN22/07/2001
83BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 A19345780ƏLİYEVAAFAQYALÇIN22/03/2005
84BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B18419875MUSAYEVAMARALRAMİN21/08/2004
85BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B16464732NƏZƏROVABUZƏRMUBARİZ11/05/2005
86BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 C17477111RÜSTƏMOVƏLİƏKBƏRRÜSTƏM15/12/2004
87BAKI ŞƏHƏRİ PİRALLAHI RAYONU186 nömrəli tam orta məktəb11 C17238109QARAXANOVARSİMALİKOVİÇ11/08/2002
88BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU106 nömrəli tam orta məktəb9 A17279697ADIGÖZƏLOVAMƏDİNƏFUAD18/05/2003
89BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb11 FT16361428ABDURRƏHMANOVFƏRİDZAUR07/05/2003
90BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb11 FT17108873SADIQOVELGÜNXASİ07/08/2001
91BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb11 FT17342822YUSİFOVAAYGÜNVAQİF03/01/2001
92BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəb9 FT19164635OSMANLINİHADMÜBARİZ08/05/2004
93BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT15339763BEHBUDOVANURAYRAMİZ20/07/2004
94BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19551329CƏNNƏTƏLİYEVALUMUALLAHVERDİ01/03/2004
95BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19657027ƏLİZADƏSƏBİNƏABİL01/03/2003
96BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19208972HACIYEVCƏSURAKİF01/07/2002
97BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19530488MƏMMƏDOVELÇİNRAMİL15/09/2002
98BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19600752MITSYEKATERİNADMİTRİYEVNA21/02/2005
99BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19684533MÜTƏLLİMOVƏLƏSKƏRELŞƏN11/10/2003
100BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19297288QUSEVİQORVADİM01/01/2004
101BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT19481704SƏFƏROVAZƏRRAFİQ05/10/2004
102BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 XT15581703TƏHMƏZOVHƏSƏNTURAL02/02/2005
103BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb11 A17546061ABDULLAYEVİLHAMETİBAR18/09/2001
104BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb11 A15220053MƏMMƏDOVİSİRÜSTƏM03/06/2003
105BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 B19503287TALIBOVAJALƏELDƏNİZ20/10/2004
106BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C19634274BABAYEVNATİQMUSA22/10/2005
107BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C18349640HƏSƏNLİMƏRUZƏƏDALƏT08/03/2003
108BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C18169120HÜSEYNOVAĞARƏHİMAFƏT23/09/2005
109BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C19390515MƏHƏRRƏMOVAGÜNELMƏHƏRRƏM10/10/2004
110BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C19406757QULİYEVAAYTACELMAR30/06/2004
111BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C18645116SÜLEYMANOVAZƏRİFƏTALEH19/10/2005
112BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 C17600433VƏLİZADƏORUCİLHAM06/12/2004
113BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU310 nömrəli tam orta məktəb11 C15565420HƏSƏNOVNİCATSƏFƏRƏLİ18/04/2003
114BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU67 nömrəli tam orta məktəb11 E17586111DƏMİRÇİZADƏMƏHƏMMƏDNAZİM04/08/2002
115BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU96 nömrəli tam orta məktəb11 A15405728İSMAYILZADƏİSMAYILBAYRAM15/03/2002
116BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17107458AKBULUTSİBELÜMİT18/08/2002
117BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17580312ƏLİYEVAAYSELRAFİQ08/01/2003
118BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17451516ƏLİYEVARƏHİLƏKAMİL18/11/2001
119BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17142942İMANOVAFATİMƏŞAHİN11/10/2002
120BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17270072İSMAYILOVMURADHAFİZ23/05/2002
121BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17664580MAHMUDOVAROZAVÜQAR30/04/2002
122BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17383508QULİYEVELGÜNASƏF10/09/2002
123BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17216251QULİYEVAELNURƏELNUR30/11/2002
124BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A17417683QURBANOVMURADEMİL16/10/2003
125BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 A15225562QURBANOVMURADŞAHİN09/02/2002
126BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17412137ABDULLAZADƏANARŞAHİN27/10/2002
127BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17369940ARANOVİÇARİNASERGEYEVNA10/12/2002
128BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15399601ƏLƏKBƏRLİSƏİDEMİN27/11/2002
129BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15606850ƏLİYEVMURADRÖVŞƏN01/08/2003
130BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15168109FƏRZƏLİYEVTEYMURZAUR07/08/2002
131BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15531109HÜSEYNOVALEYLATALEH26/04/2002
132BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B15418885MƏMMƏDOVAFƏRİDƏEHTİBAR27/05/2002
133BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17444068SULTANOVAEVİLİNAELDAR02/07/2002
134BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 B17668543XƏLİLOVTAMERLANMAHMUD19/05/2001
135BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A18229633AĞAYEVSULTANMÜŞVİQ10/06/2005
136BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19436846DADAŞLIMİRƏMRƏMİRHÜSEYN25/05/2003
137BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A18100662ƏLİYEVADİLBƏRNİZAMİ28/11/2004
138BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A17428342MƏHƏRRƏMOVAARZUELDƏNİZ17/01/2000
139BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19258678MƏMMƏDLİZƏHRAANAR14/03/2005
140BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19683318MƏMMƏDOVMUSALAÇIN23/06/2005
141BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19196412MƏMMƏDOVAZEYNƏBTOFİQ07/06/2005
142BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19113511MİKAYILZADƏRƏNACEYHUN15/10/2004
143BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19414781NƏSİRLİPÜNHANSAHİB17/12/2003
144BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19483459NOVRUZOVYUSİFRAQİF26/09/2003
145BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19120887SƏMƏDOVAFƏRİDƏFİZULİ02/07/2005
146BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 A19367571ZEYNALOVELŞƏNELÇİN26/01/2005
147BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19166251ABBASOVRİADETİBAR08/12/2005
148BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B18242849ABDULLAYEVMƏTİNANAR07/03/2004
149BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17655624BAYRAMOVARƏNARƏSUL06/11/2004
150BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17665377GƏRAYZADƏNİGARFUAD20/12/2005
151BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17362576HACIƏLİBƏYOVCAHANGİRRÜFƏT27/05/2005
152BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B15597671HÜSEYNLİFİDANANAR13/06/2004
153BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19415029HÜSEYNOVASƏİDƏFƏRİD31/01/2005
154BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19213709İSBƏNDİYARZADƏAMİNRÜFƏT01/03/2005
155BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19480841MƏHƏRƏMOVAKƏMALƏELŞƏN26/07/2005
156BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19359376MƏMMƏDLİELMİRƏHMƏDAĞA27/11/2004
157BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B15506389MƏMMƏDOVİSMAYILRAFAEL02/07/2005
158BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B18433809MƏNSİMLİFUADANAR22/07/2005
159BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17641371NƏBİZADƏÜLVİYYƏANAR06/07/2005
160BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19408028SADIQOVSABİRRƏHİM11/04/2005
161BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19439491SƏFƏROVRƏVANASİF12/09/2004
162BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B19689900SULTANLICAVİDCAMAL26/11/2004
163BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B15280341XƏLİLOVAMİRKAMRAN20/03/2005
164BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 B17231253XUDİYEVASƏMAXUDADAD05/02/2005
165BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU196 nömrəli tam orta məktəb9 F18476420MAHMUDZADƏYAQUBADİL20/11/2004
166BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb11 B15559423NƏBİYEVELŞƏNALİM01/02/2000
167BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 A18180695ABBASZADƏŞAHBAZQORXMAZ10/04/2005
168BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 A17513955QƏNİZADƏƏSMASƏBUHİ29/04/2005
169BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 A19571833QUŞİYEVAAYSELARZUMAN25/10/2003
170BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 B19690262İSMAYILOVƏHMƏDRAMİZ15/04/2005
171BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 C19686553HACIYEVAAYTƏNADİL28/11/2004
172BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU116 nömrəli tam orta məktəb9 C18436704NOVRUZOVMİRPAŞAOQTAY21/03/2005
173BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU116 nömrəli tam orta məktəb9 C18575485SULTANZADƏKAMİLRÖVŞƏN09/10/2005
174BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT17461701ƏLƏSGƏROVDAVUDETİBAR26/08/2005
175BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT19451546FƏRMANOVELVİNELMAN29/04/2005
176BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT19217309HADILIAMMARFUAD24/09/2005
177BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU245 nömrəli tam orta məktəb9 FT18359658QƏDİRLİƏLƏKBƏRMƏLİK25/11/2005
178BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU29 nömrəli tam orta məktəb11 C15439447KAZIMOVMAHMUDEMİN11/07/2003
179BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb11 B15608936RÜSTƏMLİAYŞƏNELÇİN20/07/2002
180BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU55 nömrəli tam orta məktəb9 A18141249SAVALANKAMALİLKİN22/01/2004
181BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU55 nömrəli tam orta məktəb9 B16390756HACIYEVHACIBABAETİBAR03/11/2005
182BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU63 nömrəli tam orta məktəb11 B16447263MƏMMƏDOVXƏYYAMZAUR21/01/2003
183BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 FT19322974AĞAKİŞİYEVSƏİDNƏSİMİ15/10/2005
184BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 FT19653414NƏCƏFOVCEYHUNYUSİF16/05/2004
185BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU181 nömrəli tam orta məktəb9 A19602757İBRAHİMOVATEYRANTƏRLAN24/05/2005
186BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU183 nömrəli tam orta məktəb9 B17418129SÜLEYMANOVAKÖNÜLVİDADİ11/10/2004
187BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU206 nömrəli tam orta məktəb9 B19643808NAMAZOVYƏHYATARİYEL27/04/2005
188BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU26 nömrəli tam orta məktəb9 F18604717QULİYEVAFATİMƏMƏMMƏD03/11/2004
189BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUGindes adına uşaq sanatoriyası nəzdindəki orta məktəb9 17188360GÜNƏŞZADƏNİCATRÖVŞƏN12/05/2005
190BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19105144AĞAYEVTƏBRİZNURALI10/05/2004
191BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15689508ƏLİYEVƏLƏSGƏRƏLƏKBƏR05/04/2005
192BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19187146HƏMƏTİYEVANURAYSAMİR13/09/2005
193BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19302420HÜSEYNOVELCANRƏŞİD09/04/2004
194BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15100579HÜSEYNOVRƏFAİLZÜLFİQAR22/02/2004
195BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15371241KAZIMOVŞAİRŞAKİR01/07/2002
196BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19234522NAMAZOVSİRACSAHİB08/08/2003
197BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15147154QULİYEVAZEYNƏBRÖVŞƏN22/01/2005
198BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT15255260RAMAZANZADƏRƏVANRİZVAN20/06/2005
199BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 XT19176767SƏFƏROVASƏMARÖVŞƏN20/07/2005
200BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19171350ABAYEVQUVANCRƏCƏB01/01/2004
201BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19437446ABBASOVŞAMİLBƏHRUZ27/02/2004
202BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15684315ABDURAHMANZADƏİNTİQAMİLYAS26/02/1997
203BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15481748BƏDƏLOVASƏBİNƏMAİL02/10/2000
204BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15523475ƏLİYEVFƏQAN 02/10/2004
205BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15662500ƏMİNOVEMİNƏMRULLA07/10/2004
206BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15375525HÜMBƏTOVYUSİFƏLZAMAN18/01/2005
207BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15387963İSMAYILOVRÜFƏT 09/07/2003
208BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 18236905KƏRİMOVAFATİMƏNAMİQ25/03/2002
209BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15694490MƏCİDLİAYGÜLRÖVŞƏN28/03/2002
210BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15462675MƏMMƏDOVAYAMƏN 15/11/2003
211BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19424368MƏSİMOVHÜSEYNZAUR01/01/2004
212BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 18509052MURADOVAQƏMƏRANDREY06/03/2002
213BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19143533PİRMƏMMƏDOVAZƏRTELMAN03/07/2004
214BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 15370227QİYASOVTALEHSƏMƏNDƏR14/03/2003
215BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud valideyin himayəsindən məhrum olmuş üşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi9 19605859TEYMUROVVASİFELSEVƏR03/08/2000
216BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb11 R15459542HÜSEYNLİSƏMƏDRƏŞAD21/12/2002
217BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 P19491095ŞAXNOVSKAYADARYAVLADİMİROVNA17/06/2004
218BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R18597248DADAŞOVKAMRANFƏRİD12/04/2005
219BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R18112467SƏLİMOVAŞÜKRANDİRƏXŞAN22/03/2005
220BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU31 nömrəli tam orta məktəb11 15183811HÜSEYNOVMİRABBASBƏHRƏM20/04/2003
221BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU31 nömrəli tam orta məktəb9 A19649249HÜSEYNOVAMƏRYƏMRİZVAN17/11/2004
222BALAKƏN RAYONUGərəkli kənd tam orta məktəbi11 15344132ABDULLAYEVŞAMİLMÜHİDDİN27/10/2003
223BALAKƏN RAYONUGərəkli kənd tam orta məktəbi11 15185544ABDULLAYEVSEYMURSABİR06/08/2002
224BALAKƏN RAYONUQazbinə kənd tam orta məktəbi9 17666410TİNAYEVMƏHƏMMƏDMEHDİ15/06/2005
225BALAKƏN RAYONUQazbölük kənd tam orta məktəbi9 18333082TAŞRAYEVPAŞAŞAMİL19/03/2005
226BALAKƏN RAYONUŞəhər 1 saylı tam orta məktəbi (Nizami adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nizami adına))11 A15416457YETİMOVRƏŞADRƏŞİD15/05/2003
227BALAKƏN RAYONUŞəhər 1 saylı tam orta məktəbi (Nizami adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nizami adına))9 B17687906CANİYEVZAURFƏRHAD27/01/2005
228BALAKƏN RAYONUŞəhər 2 saylı tam orta məktəbi (Nəsimi adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nəsimi adına))11 A15235834BAYRAMOVANƏRMİNMAHİR26/02/2002
229BALAKƏN RAYONUTalalar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi11 15304607ƏSGƏROVAŞƏFAŞAHİN17/08/2003
230BALAKƏN RAYONUTalalar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi11 15471921ŞAHVERDİYEVMƏHƏMMƏDŞAHİN28/05/2003
231BƏRDƏ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Milli Qəhrəman S.Behbudov adına)9 F18123850SƏFİYAROVFƏRİDFAİQ20/07/2003
232BƏRDƏ RAYONUCumalar kənd tam orta məktəbi (İ.Məmmədov adına)9 F|T18387383MƏMMƏDOVAAYTƏNŞAHLAR24/03/2004
233BƏRDƏ RAYONUHacallı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Novruzov adına)9 FT18282639NURUYEVRƏVANİBADƏT10/05/2005
234BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))11 F16407214MƏMMƏDLİSƏFAŞƏRİF09/05/2002
235BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16323896AĞAYEVAAYŞƏNMƏNSUR30/05/2005
236BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16231954ATAYEVƏLİELŞƏN13/01/2005
237BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16103460BƏDƏLOVRƏHİMRAFİQ13/10/2004
238BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16689274BƏYLƏROVAYXANETİBAR10/12/2004
239BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F17544627ƏLİZADƏLƏMANVALEH01/01/2001
240BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16137472HÜSEYNOVAAYTƏNRÖVŞƏN25/10/2005
241BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16569174NURİYEVAAYSUVAZİQ16/07/2004
242BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16123300QURBANOVƏMRAHYASİN01/01/2003
243BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16319960QURBANOVASƏKİNƏTEHRAN03/09/2002
244BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16651979VƏLİYEVƏLİHÜSEYNKAZIM31/03/2005
245BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16117551VƏLİZADƏƏLİ-ƏKBƏRABUZƏR30/03/2004
246BƏRDƏ RAYONUTürkmən kənd tam orta məktəbi (E.Əsədov adına)9 FT16214742AĞAYEVABAHARMƏNSUR15/03/2004
247BƏRDƏ RAYONUTürkmən kənd tam orta məktəbi (E.Əsədov adına)9 FT16289218ƏMRAHLIHEYDƏRFƏXRƏDDİN10/05/2005
248BƏRDƏ RAYONUYeni Əyricə kənd tam orta məktəbi (B.Əjdəroğlu adına)9 FT17505842NAMAZOVAELNARƏRÖVŞƏN06/09/2003
249BEYLƏQAN RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (R.Abbasov adına)11 FT15542166NİYAZOVVASİFELNUR21/08/2003
250BEYLƏQAN RAYONUAraz qəsəbə tam orta məktəbi (F.Miriyev adına)9 FT17109915QASIMZADƏELTUNQİYAS03/10/2004
251BEYLƏQAN RAYONUI Şahsevən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Rüstəmov adına)9 B15373873KƏRİMLİAYNURİMAMƏDDİN16/03/2005
252BEYLƏQAN RAYONUI Şahsevən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Rüstəmov adına)9 FT15274434CƏFƏRLİRƏQSANƏFAİQ26/06/2005
253BEYLƏQAN RAYONUI Şahsevən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Rüstəmov adına)9 FT15104920ƏKBƏRLİDUYĞUANAR12/04/2005
254BEYLƏQAN RAYONUII Aşıqlı kənd tam orta məktəbi (İ.Qurbanov adına)9 FT17436560ABBASOVKƏNANİNTİQAM20/03/2005
255BEYLƏQAN RAYONUII Şahsevən kənd tam orta məktəbi (D.Əliyev adına)9 FT18428172HÜSEYİNOVTELMANFARİZ04/09/2004
256BEYLƏQAN RAYONUQarallar kənd tam orta məktəbi11 FT15114002QULUYEVKƏNANTOFİQ12/10/2002
257BİLƏSUVAR RAYONUAğalıkənd kənd tam orta məktəbi9 B19373780ABASOVAAYSUNNİYAMƏDDİN12/08/2004
258BİLƏSUVAR RAYONUAğalıkənd kənd tam orta məktəbi9 FERDİ19252392SƏDİYEVANİGARMUSA18/07/2004
259BİLƏSUVAR RAYONUÇaylı kənd tam orta məktəbi (Ə.Hüseynov adına) (əvvəlki Fioletovka kənd orta məktəbi)9 18415159ƏLİYEVSADİQRAFİQ12/12/2004
260BİLƏSUVAR RAYONUGünəşli (əvvəlki Kirovka) kənd ümumi orta məktəbi (F.Hökməliyev adına)9 FT16489129HÖKÜMƏLİYEVRAHİLQƏDİR29/04/2005
261BİLƏSUVAR RAYONUZəhmətabad kənd tam orta məktəbi (Ə.Rəhmətov adına)11 B16657590CƏFƏRLİAYSELELNUR10/01/2002
262CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 FT15631865ƏLİZADƏFƏRİDHÜSEYN27/01/2003
263CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 FT15169176QULİYEVTACİRTARİYEL26/01/2003
264CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb9 FT19128412QULİYEVAMƏNZURƏMƏHƏMMƏD24/09/2005
265CƏBRAYIL RAYONUBöyük Mərcanlı kənd tam orta məktəbi (İ.Quliyev adına)9 FT18392074BAYRAMOVAFƏRQANƏNƏBİ05/07/2005
266CƏBRAYIL RAYONUMinbaşı kənd tam orta məktəbi (R.Xudiyev adına)11 FT17101683ƏLİYEVƏMRAHNƏSİB29/10/2002
267CƏBRAYIL RAYONUSirik kənd tam orta məktəbi (Ə.Veysəlov adına)11 FT17413023QULİYEVAGÜNAYRAMİL31/03/2003
268CƏBRAYIL RAYONUSirik kənd tam orta məktəbi (Ə.Veysəlov adına)9 FT19456522QULİYEVELGÜNVÜQAR28/09/2003
269CƏLİLABAD RAYONU 3 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 D19641051NƏSİRLİŞƏBNƏMŞAHMİRZƏ24/12/2003
270CƏLİLABAD RAYONU Alar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Heydər Əliyev adına)9 B19654527ƏZİZOVBƏHRUZXALİD12/08/2004
271CƏLİLABAD RAYONU Alar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 B19541741ƏSGƏRLİAYTƏNPƏRVİZ04/04/2004
272CƏLİLABAD RAYONU Burovar kənd tam orta məktəbi11 16140484BABAŞOVAŞQINŞƏMSİ04/01/2003
273CƏLİLABAD RAYONU Cəfərxanlı kənd ümumi orta məktəbi9 A18694085PAŞAYEVŞAHÜSEYNMÜBARİZ02/07/2005
274CƏLİLABAD RAYONU Göytəpə 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 E17382101ADİYEVİBRAHİMHÜSEYNƏLİ21/01/2005
275CƏLİLABAD RAYONU Soyuqbulaq kənd tam orta məktəbi(Əvvəlki Kövüzbulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi)11 15671269İSMAYILOVALAMİYƏRAFİQ25/05/2000
276CƏLİLABAD RAYONU Soyuqbulaq kənd tam orta məktəbi(Əvvəlki Kövüzbulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi)9 18558208MƏMMƏDOVŞƏHRİYARFARİZ22/04/2004
277CƏLİLABAD RAYONU Uzuntəpə kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Novoqolovka kənd 1 nömrəli orta məktəbi)9 Ç19440175AĞAYEVYUSİFELNUR12/03/2005
278DAŞKƏSƏN RAYONUAlaxançallı kənd tam orta məktəbi11 FT15489051ALIYEVRUSLANMURAD02/10/2002
279DAŞKƏSƏN RAYONUAlunitdağ qəsəbə tam orta məktəbi (R.Qafarov adına)9 FT15198153QASIMOVAAYŞƏNDƏMİR16/02/2004
280DAŞKƏSƏN RAYONUDaşkəsən qəsəbə ümumi orta məktəbi9 FT18674069KƏRİMOVAELNURƏMÜSLÜM24/03/2004
281DAŞKƏSƏN RAYONUQuşçu kənd tam orta məktəbi (Ə.İsmayılov adına)9 FT18215155HƏSƏNLİELSUNİLHAM02/01/2002
282DAŞKƏSƏN RAYONUŞəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi (Anar Mürsəlov adına)11 FT14221937TAĞIYEVFƏXRƏDDİNZAUR11/07/2003
283DAŞKƏSƏN RAYONUYuxarı Daşkəsən qəsəbə tam orta məktəbi (Z.Bağırov adına)11 FT14617817BABAYEVBAKİRRÖVŞƏN10/02/2003
284FÜZULİ RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb11 F15177614MƏMMƏDOVCƏFƏRVASİF09/12/2001
285FÜZULİ RAYONU4 nömrəli tam orta məktəb9 F17108652ALLAHVERDİYEVRAZİLFAZİL19/06/2005
286FÜZULİ RAYONU45 nömrəli tam orta məktəb9 F17302314MİRSƏLİYEVANƏRGİZƏBİLFƏT02/03/2003
287FÜZULİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb11 F15187481RZAYEVƏŞRƏFYOLÇU03/06/2003
288FÜZULİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb9 F17379938RZAYEVBAYANDURYOLÇU06/09/2005
289FÜZULİ RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 F15482283YAQUBOVQİYASAYAZ30/10/2002
290FÜZULİ RAYONUBabı kənd tam orta məktəbi11 F17151581MƏMMƏDOVRİŞADZAHİD01/06/2003
291FÜZULİ RAYONUBöyük Bəhmənli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 F18153295HÜSEYNOVAƏZİZİSMAYIL27/02/2005
292FÜZULİ RAYONUƏhmədalılar kənd tam orta məktəbi9 18190606MAHMUDOVƏLİRAMİL24/09/2005
293FÜZULİ RAYONUHoradiz qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi9 F17687709ƏLİYEVANİGARVAQİF20/05/2005
294FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi9 F17121463CAMALOVHÜSEYNCAHİD05/03/2005
295FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 8 nömrəli tam orta məktəbi11 F15428721ƏLİZADƏELHUNƏMİRAĞA17/01/2003
296FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 8 nömrəli tam orta məktəbi9 F18630203BÖYÜKKİŞİLİELNURƏLİ15/03/2005
297FÜZULİ RAYONUŞükürbəyli kənd tam orta məktəbi9 F19326812BABAŞOVMURADELDƏNİZ20/04/2004
298GƏDƏBƏY RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (İ.Əliyev adına)9 E19111786MİRİYEVVİLAYƏTRƏŞAD05/06/2005
299GƏDƏBƏY RAYONU3 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 F19336167RÜSTƏMLİCANPOLADHAFİZ15/05/2004
300GƏDƏBƏY RAYONUArısu kənd ümumi orta məktəbi9 F19628567ƏLİYEVAQŞİNVÜQAR14/05/2004
301GƏDƏBƏY RAYONUÇaldaş kənd tam orta məktəbi (X.Haqverdiyev adına)11 F17599574ƏMİRLİZƏKARAFİK22/10/2003
302GƏDƏBƏY RAYONUQarıkənd kənd ümumi orta məktəbi9 FT19394647HÜSEYNOVYUSİFNADİR19/02/2005
303GƏDƏBƏY RAYONUSarıhəsənli kənd tam orta məktəbi9 F19448819ABUZƏROVAAYTƏKİNNOVRUZ17/11/2003
304GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU13 nömrəli şəhər orta məktəbi (Ş.İ.Xətai adına)9 F17131754MƏHƏRRƏMOVYUSİFXALİD07/08/2005
305GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU15 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT15427892ABDULLAYEVAJALƏNAMİQ03/09/2004
306GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU15 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT16264320MƏMMƏDOVMƏHƏMMƏDLÜTFİYAR07/08/2004
307GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU25 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına)9 A18234545RÜSTƏMLİRAMİLVÜSAL21/02/2004
308GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU26 nömrəli məktəb-lisey kompleksi (əvvəlki 17 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)11 FT15484759ƏHMƏDOVFƏRHADVÜQAR30/05/2002
309GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT17271986QULİYEVANURANƏNAİL08/05/2004
310GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU34 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Seymur Vəliyev adına)11 FT15616191ABDULLAYEVAKAMİLƏELXAN29/08/2003
311GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU36 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Aşıq Ələsgər adına)9 B19552993HƏSRƏTOVAMƏRYAMİSMAYIL22/03/2005
312GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU36 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Aşıq Ələsgər adına)9 B16200410RƏSULZADƏELNARƏŞAHİN24/06/2003
313GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 FT15437426BAYRAMOVAQİLİLQAR20/06/2003
314GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU12 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (V.Əliyev adına)11 FT15690668QASIMOVMƏHƏMMƏDRAFƏT30/04/2002
315GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT16550289ALIYEVAFATİMƏRAMİL01/05/2004
316GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT16510692HAQVERDİYEVAƏMİNƏİLQAR22/08/2002
317GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT16231071MƏMMƏDLİSÜBHANYUSİF16/08/2005
318GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Cavad adına)9 B16556149BAYRAMOVANURCANYUNİS26/08/2003
319GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Cavad adına)9 C17269763MƏMMƏDZADƏMİRDAVUDÇİNGİZ10/10/2005
320GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Cavad adına)9 Ç18107584PAŞAYEVRƏVANAYAZ21/11/2004
321GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU23 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Qasımov adına)11 FT15378905TAĞIYEVANURCANRAMİZ23/07/2003
322GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Ə.Sabir adına)9 C17519870İSMAYILOVFƏXRƏDDİNZAUR11/02/2005
323GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Ə.Sabir adına)9 FT17238714ŞİRİNOVAAYSUKƏNAN15/01/2005
324GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17139508ABBASOVAAYTƏNCABİR11/12/2001
325GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17286936ALIYEVELŞADİLQAR03/01/2004
326GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17243502CƏFƏROVQAMƏTBƏHMAN06/08/2000
327GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17313486ƏLİYEVAHİCRANALİK02/01/2003
328GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17133195ƏLİYEVAŞƏHANƏİLQAR04/02/2003
329GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17253591HƏSƏNOVFERUZƏLİASDAN02/09/2003
330GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17137100HEYDƏROVATÜKƏZBANARİF13/01/2004
331GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A18170571HÜSEYNOVAZƏRİLHAM02/04/2002
332GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A19599582MUSTAFAYEVMİRXƏLİLVÜQAR29/07/2002
333GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17581650NAMAZOVELŞƏNRÖVŞƏN13/12/2004
334GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A18386817NƏSİBOVAAYTACAKİF26/07/2000
335GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17104897NOVRUZOVPİRXANGƏRAY15/05/1999
336GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17637980ŞİRİNOVƏLİRASİM12/09/2004
337GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A17566352ŞÜKÜRZADƏHƏSƏNALXAN18/07/2004
338GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B16165246ABBASOVANARMALİK30/09/2005
339GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17512604CƏFƏROVSƏRXANCEYHUN29/10/2004
340GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17116926QASIMOVKƏNANİLHAM12/03/2004
341GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B18156276QULİYEVAMƏDİNƏMAARİF21/01/2004
342GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17202328QURBANOVASƏBİNƏRÖVŞƏN03/10/2000
343GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B18556262RZAYEVXƏYALFİRUZ03/10/2003
344GƏNCƏ ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B17552988TAĞIYEVİSLAMADİL21/02/2003
345GORANBOY RAYONUMuzdurlar kənd tam orta məktəbi (Hafiz Əliyev adına)9 B18526659ƏLİYEVANƏRMİNƏRÖVŞƏN10/07/2004
346GORANBOY RAYONUQızılhacılı qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (D.Qasımova adına)11 A17126729QURBANOVCƏLALYAŞAR28/10/2002
347GORANBOY RAYONUTap kənd tam orta məktəbi (F.Rüstəmov adına) (əvvəlki Komarov kənd orta məktəbi)11 17678190SÜLEYMANOVİLHAMVAHİD20/08/2001
348GORANBOY RAYONUXanqərvənd kənd tam orta məktəbi (M.Məmmədov adına)11 A17350621AĞALAROVNOVRUZELDƏNİZ21/03/2003
349GORANBOY RAYONUXanqərvənd kənd tam orta məktəbi (M.Məmmədov adına)9 B19358649BABAYEVASƏMASEYİD14/06/2005
350GÖYÇAY RAYONUCəyirli kənd ümumi orta məktəbi9 FT19195597NƏSİROVANİGARŞAFA26/08/2005
351GÖYÇAY RAYONUKürdəmiş kənd tam orta məktəbi11 FT17385280QƏHRƏMANOVFAİQELŞƏN15/05/2003
352GÖYÇAY RAYONUQarabağlar kənd tam orta məktəbi (O.Rəhimov adına)9 BFT19151051RƏHİMOVAAYŞƏNNİZAMİ17/08/2002
353GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19426264ABDURAHMANOVAMİNTƏVƏKKÜL27/09/2004
354GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19442134HƏMİDOVKƏNANPƏRVİZ29/12/2003
355GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19396708İSAPUROVKƏNANAYAZ01/01/2004
356GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19422749İSMAYILOVAAFİLƏQULU14/09/2004
357GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19210297KƏRİMOVƏLİKAMAL23/04/2004
358GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19289419MƏMMƏDOVFAİQYAŞAR02/03/2004
359GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19339771MƏMMƏDOVZAURRAQİF02/01/2002
360GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19670070ÖMƏROVBƏŞİRTƏLƏT10/07/2003
361GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19599148QAÇAYEVAFATİMƏSALMAN24/12/2002
362GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19400985QAFAROVRAUFİLHAM16/05/2004
363GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19422945SƏFƏROVİLKİNMÜBARİZ23/02/2004
364GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XT19396894SƏFƏROVANAZƏNİNFAMİL26/10/2000
365GÖYGÖL RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (İ.Hüseynov adına)11 FT15344023HƏŞİMOVELVİNİNTİQAM01/10/2001
366GÖYGÖL RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (İ.Hüseynov adına)11 FT15244175SƏLİMLİSƏBİNƏPƏRVİZ17/02/2002
367GÖYGÖL RAYONUŞəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (E.Vəliyev adına)9 FT19385637CAHANGİROVNİCATABDULLA16/12/2004
368GÖYGÖL RAYONUŞəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (E.Vəliyev adına)9 FT19173139MƏMMƏDOVAFƏDAYƏFƏDAİL18/01/2004
369GÖYGÖL RAYONUŞəhriyar kənd tam orta məktəbi9 FT18236340XƏLİLOVAKÖNÜLARİF13/10/2004
370İMİŞLİ RAYONU1 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (əvvəlki 1 nömrəli şəhər orta məktəbi) (N.Nərimanov adına)9 B17366451AĞAZADƏLƏMANMEHMAN30/04/2002
371İMİŞLİ RAYONU5 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (əvvəlki 5 nömrəli şəhər orta məktəbi) (N.Şirinov adına)11 A16289183MƏMMƏDZADƏÜLVİFƏRAHİM10/01/2003
372İMİŞLİ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Səmədov adına)11 17240805NAĞIZADƏTURALŞAHİN05/08/2002
373İMİŞLİ RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (A.Eminov adına) (əvvəlki 34 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 A17591879ƏSƏDLİSƏBİNƏARİF10/11/2002
374İMİŞLİ RAYONUAranlı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (N.Əsədov adına)9 F17264558İBAYEVSƏYYADDİNAR01/11/2003
375İMİŞLİ RAYONUBəhrəmtəpə qəsəbə tam orta məktəbi (R.Alışov adına)9 B15265579ATAKİŞİYEVSƏİDMEHTİ24/06/2004
376İMİŞLİ RAYONUHacalmuradlı kənd tam orta məktəbi (Q.Tarverdiyev adına)9 19260163TAĞIZADƏMİRKAMALSEYİDAĞA08/11/2004
377İMİŞLİ RAYONUQaravəlli kənd tam orta məktəbi (Q.Babaşov adına)9 19440907ZAHİDLİAYSUCAVİD20/04/2005
378İMİŞLİ RAYONUŞahverdili kənd tam orta məktəbi (F.Cəbrayılov adına)11 15579406CƏFƏRZADƏGÜNDÜZRAZİ03/10/2003
379İSMAYILLI RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT17515904İSGƏNDƏROVMƏTLƏBFƏRAHİM13/02/2005
380İSMAYILLI RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Behdiyev adına) (əvvəlki İsmayıllı kənd tam orta məktəbi (N.Behdiyev adın)9 FT17304731BABAYEVŞIXITƏRLAN07/11/2004
381İSMAYILLI RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT18324865BAXŞİYEVİSLAMRƏŞAD05/01/2004
382İSMAYILLI RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT16200991İSRAFİLOVİLKİNHİLAL03/06/2005
383İSMAYILLI RAYONUDiyallı kənd tam orta məktəbi9 FT16264574MƏMMƏDOVRƏHİMNURƏDDİN13/07/2005
384İSMAYILLI RAYONUQalacıq kənd tam orta məktəbi9 FT17457009BABAYEVELMƏDDİNNURƏDDİN31/08/2004
385İSMAYILLI RAYONURuşan kənd tam orta məktəbi9 FT19636756SƏMƏDOVELNURTELMAN02/04/2005
386İSMAYILLI RAYONURuşan kənd tam orta məktəbi9 FT16193360XASIYEVARƏVANƏFAZİL12/03/2005
387İSMAYILLI RAYONUTopçu kənd tam orta məktəbi9 FT18466021ZƏRBALİYEVFƏRİDRUSLAN07/08/2004
388İSMAYILLI RAYONUTopçu kənd tam orta məktəbi9 FT117567517ÇƏLƏBİYEVAAYDANHƏMZƏ09/12/2004
389KƏLBƏCƏR RAYONU101 nömrəli tam orta məktəb11 FT17450709QƏHRƏMANOVAKÖNÜLQUBAD15/11/2001
390KƏLBƏCƏR RAYONU104 nömrəli ümumi orta məktəb (əvvəllər orta məktəb olub)9 FT18116960VƏLİYEVSƏNANƏRƏSTUN20/03/2005
391KƏLBƏCƏR RAYONU111 nömrəli tam orta məktəb9 FT19324268ƏMİROVELMANİLHAM02/04/2004
392KƏLBƏCƏR RAYONU2 nömrəli tam orta məktəb9 FT15564257TAĞIYEVAAYTƏNNAMİQ10/10/2004
393KƏLBƏCƏR RAYONU43 nömrəli tam orta məktəb9 FT18480936ƏLİŞOVASƏBİNƏALLAHVERDİ21/01/2005
394KƏLBƏCƏR RAYONU65 nömrəli tam orta məktəb11 FT16274670MAMEDOVXASAYMÜŞVİQ19/09/2002
395KƏLBƏCƏR RAYONU67 nömrəli tam orta məktəb9 FT19490357RZAYEVAALBİNARAFİQ19/09/2003
396KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 FT19129597CAMALOVCABİRSƏDİR09/10/2005
397KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 FT19194965CƏBRAYILOVELŞADXOSROV24/01/2005
398KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb9 FT19220210ƏLİYEVAJALƏCƏLİL18/02/2005
399KƏLBƏCƏR RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 FT15512524ƏŞRƏFLİRAMİLCEYHUN07/03/2004
400KƏLBƏCƏR RAYONU96 nömrəli ümumi orta məktəb9 FT19464102MUSTAFAYEVZAURRƏFİ01/01/2005
401KƏLBƏCƏR RAYONU99 nömrəli tam orta məktəb11 FT17116637MÜRSƏLOVANİGARMALİK04/10/1996
402KÜRDƏMİR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A18187564HƏSƏNOVANƏRMİNHÜSEYN28/08/2004
403KÜRDƏMİR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A18103492ŞİRALIYEVAFİDANSƏFTƏR18/02/2004
404LAÇIN RAYONU35 nömrəli tam orta məktəb9 18632345QULUYEVAFATMAŞAKİR08/02/2004
405LAÇIN RAYONU8 nömrəli ümumi orta məktəb (əvvəllər orta məktəb olub)9 F19442022BƏNDƏLİYEVAAYTACSALEH24/04/2004
406LAÇIN RAYONUAğbulaq kənd tam orta məktəbi11 F15109149BAXŞALIYEVNAHİDƏHMƏD12/02/2003
407LAÇIN RAYONUDüşərgə qəsəbə tam orta məktəbi9 F19245140ƏHMƏDOVALLAHVERƏNNİYAZİ28/04/2005
408LAÇIN RAYONUFingə kənd tam orta məktəbi9 F18115017KƏRİMOVAAYGÜNHƏSƏN21/11/2000
409LAÇIN RAYONUMeşəçilik tam orta məktəbi9 F19480097ABBASOVELVİNMÜSLÜM01/01/2004
410LAÇIN RAYONUNurəddin kənd tam orta məktəbi11 FT15632462VƏLİYEVAİLKANƏELÇİN08/08/2003
411LAÇIN RAYONUNurəddin kənd tam orta məktəbi9 FT18674063İBRAHİMOVAƏFSANƏMURAD02/01/2005
412LAÇIN RAYONUOğuz tam orta məktəbi9 F19440328İSMAYILOVANARAZƏR15/10/2002
413LAÇIN RAYONUTaxtakörpü qəsəbə tam orta məktəbi9 FT19652027MƏMMƏDZADƏTALEHQƏRİB01/04/2005
414LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT17678784QULİYEVRƏVANRİZVAN07/04/2004
415LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17692497ƏBİLOVANƏRGİZİDRAK13/05/2004
416LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17592719ƏLİYEVSƏFTƏRBƏNDƏLİ23/12/2004
417LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 18592592GÖZƏLOVŞABALAZİYAD08/08/2005
418LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 19620750İSAYEVŞAHİNMİRZƏKİŞİ18/03/2003
419LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 19152533MƏHƏRRƏMOVMƏHƏMMƏDFAİQ30/08/2005
420LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17380231MƏMMƏDLİELSEVƏRELDAR17/11/2003
421LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 15628900MƏMMƏDOVSALEHVALEH04/03/2005
422LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 17498192MİRVERDİYEVSƏİDAMİD20/08/2005
423LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 19591963MÜSLÜMZADƏMÜSLÜMİQBAL05/03/2004
424LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 FT17617655ƏLİZADƏAYNURƏSAHİL26/02/2005
425LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 FT18198490HÜSEYNOVAZEYNƏBELŞƏN21/03/2004
426LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 FT17565497İSMAYILOVAĞARƏHMANELVİN19/09/2005
427LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİLiman 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki Port İliç)11 FT17237181FƏTULLAZADƏHÜSEYNVALEH06/05/2003
428LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİSeparadi kənd tam orta məktəbi9 FT19175219ƏZİMOVRİYADSEYMUR06/06/2004
429LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİSeparadi kənd tam orta məktəbi9 FT19101343HƏMİDZADƏFATİMƏRAFİQ12/02/2005
430LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİTükəvilə kənd tam orta məktəbi11 FT15184056ABBASZADƏVÜSALTOFİQ08/10/2003
431LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİViyən kənd tam orta məktəbi11 FT15372041İBRAHİMOVAFİRƏNGİZAQİL15/04/2003
432LERİK RAYONUAlmu kənd ümumi orta məktəbi9 18118582MƏLİKOVRAFİQBƏXTİYAR03/01/2005
433LERİK RAYONUGürdəsər kənd tam orta məktəbi9 18546100MİKAYILOVƏDAİLİLDIRIM24/05/2005
434LERİK RAYONUKələxan kənd ümumi orta məktəbi9 FT18122598QULİYEVQADİRVUQAR02/03/2005
435LERİK RAYONULerik şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qəsəbə 1 nömrəli orta məktəbi)9 18396822MƏMMƏDZADƏSEVİNCAQİL15/07/2005
436LERİK RAYONULerik şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvəlki Qəsəbə 3 nömrəli orta məktəbi, 2004-cü ilədək əsas məktəb olub)11 F15226248MƏMMƏDOVAQŞİNSEYFƏL25/04/2003
437LERİK RAYONULüləkəran kənd tam orta məktəbi9 FT18242333BABAYEVATUNZALƏELŞƏN14/08/2005
438LERİK RAYONUSiyov kənd tam orta məktəbi9 17688928BAYRAMOVAQŞİNMAHİR02/01/2005
439MASALLI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A18468771SADIXOVAFATİMƏHƏBİB21/09/2004
440MASALLI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B18363674CƏFƏRLİAMİNKƏRİM09/05/2004
441MASALLI RAYONUBinə Xocavar kənd tam orta məktəbi11 FTA15417396DADAŞOVİLQARZAMİN01/08/2003
442MASALLI RAYONUBoradigah qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi11 A16447372RÜKABZADƏNİHADRASİF07/09/2003
443MASALLI RAYONUÇayqıraq kənd ümumi orta məktəbi9 FT18180489RƏHİMOVAAYTƏNŞÜKÜR05/05/2005
444MASALLI RAYONUƏhmədli kənd ümumi orta məktəbi9 EV19501603CƏBRAYILOVAMAİSƏFAMİL03/07/2003
445MASALLI RAYONUƏrkivan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki C.Cabbarlı adına Ərkivan kənd orta məktəbi)9 FT19209274FƏRZİYEVFARİZFƏRASƏDDİN18/04/2005
446MASALLI RAYONUƏrkivan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki C.Cabbarlı adına Ərkivan kənd orta məktəbi)9 FT19624406MƏLİKOVCAVADƏŞRƏF12/06/2005
447MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 17256242ABBASOVALAMİYƏVƏLİCAN08/03/2003
448MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 16203064İSMAYILOVAXALİDƏZAUR29/03/2003
449MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 17129268KƏRİMOVMUHƏMMƏDAĞADDİN12/01/2003
450MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi11 17112288MƏMMƏDƏLİYEVAFATİMƏELŞƏN09/03/2003
451MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi9 19343643ABDULLAYEVAAYSUNRAFİQ22/11/2004
452MASALLI RAYONUGəyəçöl kənd tam orta məktəbi9 19109300TAĞIYEVPƏRVİZRƏŞADƏT29/05/2005
453MASALLI RAYONUHacıtəpə kənd tam orta məktəbi9 FT18186258HƏSƏNOVALƏMANSULİDDİN05/06/2005
454MASALLI RAYONUHəsənli kənd tam orta məktəbi11 17382497HÜSEYNOVRƏHİMQAFUR06/01/2003
455MASALLI RAYONUII Yeddioymaq kənd tam orta məktəbi11 FT16134050NƏSİROVANURANİYƏKƏMALƏDDİN25/03/2003
456MASALLI RAYONUKubin kənd ümumi orta məktəbi9 15391618NƏZƏROVAZƏRAZAD27/12/2003
457MASALLI RAYONUMəmmədxanlı kənd ümumi orta məktəbi9 18335384MİKAYILOVASÜDABƏMİRAĞA21/10/2004
458MASALLI RAYONUMollahəsənli kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Masallı qəsəbə tam orta məktəbi) (əvvəlki 29 N-li dəmiryolu orta məktəbi)9 FT18105477ƏŞRƏFOVCAVADCAVİD17/08/2005
459MASALLI RAYONUQarğalıq kənd tam orta məktəbi11 FT17271747MƏMMƏDOVFƏXRƏDDİNMƏTLƏB05/02/2003
460MASALLI RAYONUQarğalıq kənd tam orta məktəbi9 FT19510786HÜSEYNOVZAURHÜSEYNQULUYEVİÇ16/11/2003
461MASALLI RAYONUQasımlı kənd tam orta məktəbi11 16371414NƏCİYEVALEYLAATAŞ21/07/2003
462MASALLI RAYONUQasımlı kənd tam orta məktəbi11 17692200NURİYEVANƏNƏQIZRAFİQ27/11/2002
463MASALLI RAYONUQasımlı kənd tam orta məktəbi9 18656290AĞAYEVARAHİDƏMAHİR19/07/2003
464MASALLI RAYONUQızılavar kənd tam orta məktəbi9 FT18368299CAVADOVAAYSUƏLƏKBƏR11/11/2004
465MASALLI RAYONUŞərəfə kənd tam orta məktəbi11 FT16132873ƏBİLOVARÖYALƏGÜLAĞA18/04/2003
466MASALLI RAYONUŞərəfə kənd tam orta məktəbi11 FT17650869MƏMMƏDOVRAMİLXAQANİ10/07/2003
467MASALLI RAYONUŞıxlar kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbi9 FT18116782RZAYEVELMARASİM21/05/2005
468MASALLI RAYONUTəklə kənd tam orta məktəbi11 F16397246İBADOVRÖYALELMAN16/08/2003
469MASALLI RAYONUTəklə kənd tam orta məktəbi9 B19475461AĞAYEVVÜSALAYDIN27/02/2002
470MASALLI RAYONUTəklə kənd tam orta məktəbi9 B19144354İBAYEVSADİQAFİQ26/02/2005
471MASALLI RAYONUViləş kənd tam orta məktəbi (S.Hacıyev adına) (Əvvəlki Kalinovka kənd tam orta məktəbi)9 FT18289979BABAYEVUMUDVARNƏSİMİ07/12/2004
472MASALLI RAYONUViləş kənd tam orta məktəbi (S.Hacıyev adına) (Əvvəlki Kalinovka kənd tam orta məktəbi)9 FT18620378BAXŞƏLİYEVƏLİELMİDAR21/07/2004
473MASALLI RAYONUViləş kənd tam orta məktəbi (S.Hacıyev adına) (Əvvəlki Kalinovka kənd tam orta məktəbi)9 XT18411285EYVAZOVİLKİNASLAN27/08/2005
474MASALLI RAYONUXıl kənd tam orta məktəbi9 FT18194897CABBAROVAMƏDİNƏCABBAR18/10/2004
475MASALLI RAYONUXıl kənd tam orta məktəbi9 FT18215690HÜSEYNOVRAMİLELXAN05/02/2005
476MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ19 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B15649186HƏSƏNZADƏRÜFƏTAHUDAR31/10/2004
477MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Hüseynzadə adına)9 A18463786CƏFƏROVVAHİDMƏHƏMMƏD12/12/2004
478MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Hüseynzadə adına)9 Ç15354425MƏMMƏDOVAAYTƏKİNKƏRİM06/11/2004
479MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (B.Şıxəliyev adına)11 A17622062BƏKİROVYUSİFUĞUR13/05/2002
480NAFTALAN ŞƏHƏRİQaşaltı Qaraqoyunlu kənd tam orta məktəbi (Z.Rüstəmov adına) (24.01.2011-ci il tarixinədək Goranboy rayon Təhsil şöbəsinə tabe olub)9 FT15697884SÜLEYMANOVSEVİNDİKZİRƏDDİN12/11/2002
481NAXÇIVAN MR CULFA RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 A15404405YUNİSOVAGİLƏVÜQAR05/04/2002
482NAXÇIVAN MR CULFA RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C17667875ZEYNALOVAAYSUƏLƏKBƏR13/05/2004
483NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Şəhid T.Qasımoğlu adına)11 B15398857HÜSEYNQULİYEVANAİLƏQÜDRƏT15/09/2002
484NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Yayıcı 46 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 15425398İSMAYILOVORXANVƏLİ15/09/2001
485NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Yayıcı 46 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 15199559İSMAYILOVSƏRXANVƏLİ15/09/2001
486NAXÇIVAN MR KƏNGƏRLİ RAYONUQarabağlar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qarabağlar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (S.Səfərov adına))11 15464273ABDULLAYEVASEVCANRAMİN09/04/2003
487NAXÇIVAN MR KƏNGƏRLİ RAYONUQarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.İmanov adına))9 A17601086QURBANLIXƏYYAMAMİN18/08/2004
488NAXÇIVAN MR KƏNGƏRLİ RAYONUQarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Qarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.İmanov adına))9 B17581474ƏSGƏRZADƏHÜNƏRAZƏR27/08/2005
489NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONUTivi kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Tivi kənd tam orta məktəbi (M.Kərimov adına))11 15216155XƏLİLOVNİHADMÜŞFİQ26/01/2003
490NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUBadamlı qəsəbə tam orta məktəbi (F.İ.İsmayılov adına)11 15154486QƏNBƏROVAFƏRİDƏNAMİQ24/08/2000
491NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUBiçənək kənd tam orta məktəbi9 17559406HÜSEYNOVAGÜLCANABDÜLƏLİ16/03/2004
492NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUŞada kənd tam orta məktəbi11 17334409HƏSƏNOVMƏHƏRRƏMTƏVƏKGÜL01/03/2003
493NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəb (C.Məmmədquluzadə adına)9 B17182355YUSİBOVELBURUSEMİN23/09/2005
494NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUTürkeş kənd tam orta məktəbi11 17141436HÜSEYNOVAAMİNƏİBRAHİM10/10/2000
495NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına)9 B17268404ABBASOVRƏŞİDABBAS22/07/2001
496NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUQarxun kənd tam orta məktəbi9 17511381BABAYEVKAMALVƏLİ03/09/2004
497NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUYengicə kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Yengicə kənd tam orta məktəbi (K.Qafarov adına))9 B17649518QƏNBƏROVABBASQULUŞAHİN14/03/2005
498NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ4 nömrəli tam orta məktəb (M.T.Sidqi adına)11 B16389352MƏRDANLIƏZİZƏFQAN18/11/2001
499NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ6 nömrəli tam orta məktəb (V.Hüseynova adına) (əvvəlki Babək rayon V.Hüseynova adına Qaraxanbəyli kənd orta məktəbi)9 A17632113ƏKBƏROVƏLİMÜŞVİQ01/12/2003
500NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNaxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbi (əvvəlki 705 nömrəli hərbi hissənin 1 nömrəli tam orta məktəbi) (əvvəlki idman-hərbi təmayüllü oğlan gimnaziyası)9 A17483475SƏFƏRLİŞAHRUHCANPOLAD31/08/2004
501NEFTÇALA RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B18664690NOVRUZZADƏCAVİDAZƏR03/07/2003
502NEFTÇALA RAYONUAşağı Surra kənd tam orta məktəbi11 ST15469642GÜNƏŞOVAGÜNELİLQAR14/05/2002
503NEFTÇALA RAYONUMayak kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbi9 FT17584346SƏFƏROVDÜNYAMALICAVAD24/10/2004
504NEFTÇALA RAYONUMirzəqurbanlı kənd ümumi orta məktəbi9 FT18103437NƏCƏFOVAASİMANCOŞQUN03/05/2004
505NEFTÇALA RAYONUTataraməhlə kənd ümumi orta məktəbi9 FT17581777MƏMMƏDOVASAMİRƏZAUR20/06/2004
506OĞUZ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Abdullayev adına)9 19661603RÜSTƏMZADƏFƏRMANRÜSTƏM25/10/2004
507OĞUZ RAYONUƏrmənət kənd tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 19358256ƏBDÜRƏHİMOVPƏRVİZNƏSİB08/05/2003
508OĞUZ RAYONUPadar kənd tam orta məktəbi (A.Əliyev adına)9 C15339961YUSUBLUŞAHBAZVÜQAR23/06/2005
509QAX RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FƏRDİ16111821KƏRİMOVAAYSUİNTİQAM12/08/2004
510QAX RAYONUAlmalı kənd tam orta məktəbi9 FT15501621RƏHİMLİCOŞQUNTEYMUR16/02/2003
511QAZAX RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)11 F15622987DAVİDOVMƏHƏMMƏDVAQİF01/10/2002
512QAZAX RAYONUAşağı Əskipara kənd tam orta məktəbi (İ.Nəsibov adına)9 F19256427CƏFƏROVNİCATFƏRMUZ02/08/2003
513QAZAX RAYONUKosalar kənd tam orta məktəbi (İ.Şıxlı adına)9 FT19370507İBRAHİMOVKAMRANSADIQ06/12/2003
514QAZAX RAYONUYuxarı Salahlı kənd tam orta məktəbi (Z.Mahmudov adına)9 FT19134289VƏKİLOVAGÜLCANETİBAR31/03/2004
515QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 B17699964ZƏKƏRİYƏYEVAFİDANRÜFƏT18/04/2001
516QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B15563226MƏLİKOVAELVİRARAFƏT27/04/2004
517QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B19486775QƏRİBOVŞAHLARQƏRİBXAN27/11/2004
518QƏBƏLƏ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki əsas məktəb)9 B18697438BAYRAMOVATUTUMƏNAF12/02/2003
519QƏBƏLƏ RAYONUBum qəsəbə tam orta məktəbi (əvvəlki Bum kənd orta məktəbi)9 B18137924QULİYEVFƏQANZAUR28/09/2005
520QƏBƏLƏ RAYONUBum qəsəbə tam orta məktəbi (əvvəlki Bum kənd orta məktəbi)9 B18293024ŞƏFİYEVAZÜLFİYYƏİSLAM13/10/2004
521QƏBƏLƏ RAYONUKiçik Pirəlli kənd tam orta məktəbi9 15636895SURXAYEVAAYTACELNUR10/09/2004
522QƏBƏLƏ RAYONUVəndam qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Vəndam kənd 1 nömrəli orta məktəbi)9 A18535787AĞAYEVŞAHİNİLKİN21/12/2003
523QƏBƏLƏ RAYONUVəndam qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Vəndam kənd 1 nömrəli orta məktəbi)9 FT19226896NƏSİBOVAGÜLZARVÜQAR29/11/2004
524QOBUSTAN RAYONUBəklə kənd tam orta məktəbi9 18254507İSMAYILOVYALÇINALXAS24/09/2003
525QOBUSTAN RAYONUGöydərə kənd ümumi orta məktəbi9 19699877GÜLALİYEVASƏBİNƏFAİQ21/02/2005
526QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 C18219389DAVİDOVELCANMURAD01/01/2005
527QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19439300ABDULLAYEVCAVİDCAVAD24/09/2002
528QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19436461AĞAYEVFƏRİDFİRQƏT08/11/2005
529QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19492227CƏFƏROVAVALİDƏCEYHUN10/10/2005
530QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 F19252881MURADOVŞAHİNELŞAN09/07/2005
531QUBA RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Z.Cəfərov adına)9 B19388311AĞAKİŞİYEVƏMİRSƏLİM01/11/2004
532QUBA RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT18384702DƏMİROVAHUMAYSALİK13/08/2004
533QUBA RAYONUAşağı Xuc kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 FT17403996FAYAZOVƏZİZBAHADİR29/01/2005
534QUBA RAYONUAşağı Xuc kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 FT17148222HƏSƏNOVELVİNBƏYLƏR17/09/2005
535QUBA RAYONUBağbanlı kənd tam orta məktəbi (R.Mütəllimov adına)9 FT17218095KƏRİMOVANİGARTAHİR08/10/2003
536QUBA RAYONUBağbanlı kənd tam orta məktəbi (R.Mütəllimov adına)9 FT18427869MUŞTAQOVELVİNRÖVŞƏN03/11/2004
537QUBA RAYONUƏliməmmədoba kənd tam orta məktəbi (A.Əliyev adına)9 FT17410701FEYZULLAYEVRÖYALİLKİN28/04/2005
538QUBA RAYONUHacıqayıb kənd tam orta məktəbi9 F19608480MƏHƏRRƏMOVAAKSANAARİF16/02/2004
539QUBA RAYONUHumanitar fənlər üzrə təmayüllü 4 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (H.Hüseynov adına) (əvvəlki 4 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT19660023MÜZƏFFƏRLİCABBARSEYFƏL25/05/2005
540QUBA RAYONUİsnovqışlaq kənd tam orta məktəbi (S. və Ş.Şəmiyev qardaşları adına)9 FT17155051MƏMMƏDOVNİCATRUFƏDDİN01/09/2005
541QUBA RAYONUİspik kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 18453372ƏMİRXANOVRAMİNRASİM17/12/2004
542QUBA RAYONUKüpçal kənd ümumi orta məktəbi (M.Pavşayev adına)9 FT19407603İSBATOVABAHARİSBAT02/02/1999
543QUBA RAYONUQəçrəş kənd tam orta məktəbi (İ.Şahmərdanov adına)9 FT17305311AĞAYEVRƏCƏBHÜMMƏT28/10/2004
544QUBA RAYONUQımılqışlaq kənd ümumi orta məktəbi9 FT16698050HÜSEYNOVMƏLİKASƏF03/12/2003
545QUBA RAYONUTülər kənd ümumi orta məktəbi9 FT19392422KASIBOVASAHİLƏQOŞQAR21/01/2006
546QUBA RAYONUVladimirovka kənd tam orta məktəbi (İ.Hümmətov adına)9 FT19143274İBRAHİMOVRƏVANMƏCİD08/07/2005
547QUBA RAYONUZərdabi kənd tam orta məktəbi (B.Şıxəmirov adına)11 F15544708MƏMMƏDSALAHOVALƏMANASLAN29/06/2002
548QUSAR RAYONUAtlıxan kənd tam orta məktəbi9 18362258RƏSULOVMURADƏMRULLA04/01/2004
549QUSAR RAYONUBədişqala kənd tam orta məktəbi9 18302475ABASOVANƏZRİNŞÖVQİ25/12/2002
550QUSAR RAYONUKuzun-Qışlaq kənd tam orta məktəbi9 19685042TURABOVMƏTLƏBELMİYAR17/10/2004
551QUSAR RAYONUZuxul kənd ümumi orta məktəbi9 19133668ƏMİROVXANKİŞİXƏLƏF17/06/2005
552SAATLI RAYONUAzadkənd kənd tam orta məktəbi9 FT15527372KƏRİMOVSAMİRSADİQ05/01/2005
553SAATLI RAYONUDədə Qorqud kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Bayramovka kənd orta məktəbi)9 E15622313ATAKİŞİYEVANARZAUR05/08/2005
554SAATLI RAYONUFətəlikənd kənd tam orta məktəbi9 ET17301015RAMİZOVANƏRMİNRAMİZ06/09/2005
555SAATLI RAYONUMəmmədabad kənd tam orta məktəbi9 ET18275351İSAYEVAKƏMALƏBƏYMİRZƏ11/02/2005
556SAATLI RAYONUMircəlalkənd kənd tam orta məktəbi11 17382044ABASOVÜMÜDSAHİB18/07/2003
557SAATLI RAYONUMustafabəyli kənd tam orta məktəbi9 ET18389932ŞƏMMƏDOVAGÜNƏŞNAZİM10/12/2004
558SAATLI RAYONUQara Nuru kənd tam orta məktəbi9 ET19433386ŞÜKÜRLÜPÜNHANƏXANHÜSEYN17/07/2003
559SAATLI RAYONUQaracalar kənd tam orta məktəbi9 A18379803ƏLİYEVRƏVANASİF11/08/2004
560SAATLI RAYONUQazanbatan kənd ümumi orta məktəbi9 15636633SÜLEYMANOVÜLVİUMUDVAR17/04/2004
561SAATLI RAYONUQırağlı kənd ümumi orta məktəbi9 ET16509757ABBASOVAGÜNAYMÜRŞÜD11/06/2005
562SAATLI RAYONUSarıcalar kənd ümumi orta məktəbi9 E15683265ABASOVMUSAHƏMZAĞA29/02/2004
563SAATLI RAYONUSeyidoba kənd ümumi orta məktəbi9 ET15532351VƏLİYEVTURALELDƏNİZ01/03/2004
564SABİRABAD RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Müşfiq adına)9 FT17185140BAĞIROVSƏNANCEYHUN04/07/2005
565SABİRABAD RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Gəncəvi adına)9 FT15514381ATAKİŞİYEVVAHİDVİDADİ15/12/2004
566SABİRABAD RAYONUKovlar kənd tam orta məktəbi9 B18187170ŞİRMƏMMƏDLİPƏRİYAŞAR29/05/2005
567SABİRABAD RAYONUKovlar kənd tam orta məktəbi9 FT18438988NƏCƏFOVAĞASƏFOKTAY13/01/2005
568SABİRABAD RAYONUQalaqayın kənd tam orta məktəbi9 A18629840MİRİYEVRƏMALEHTİBAR06/09/2004
569SABİRABAD RAYONUQaragünə kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 18580992MUSAYEVSƏFƏRAĞAELŞƏN10/08/2005
570SABİRABAD RAYONUQasımbəyli kənd tam orta məktəbi9 A18697316ABUŞOVAĞAKƏRİMBAYRAMƏLİ28/07/2005
571SABİRABAD RAYONUSərxanbəyli kənd tam orta məktəbi9 FT15282266DÖVLƏTOVRÖYALTALEH18/08/2005
572SABİRABAD RAYONUSurra kənd tam orta məktəbi9 FT18276999ABDULLAYEVRÖVŞƏNİBADƏT12/02/2005
573SABİRABAD RAYONUYolçubəyli kənd tam orta məktəbi9 FT16225910BAYRAMOVRƏHMANQURBAN12/01/2005
574SABİRABAD RAYONUYolçubəyli kənd tam orta məktəbi9 FT18373985ƏLƏSGƏROVVƏLƏDDİNNAZİM07/12/2004
575SABİRABAD RAYONUZəngənə kənd tam orta məktəbi11 FT17310599NAĞIYEVHACIBALAƏLİ22/05/2003
576SALYAN RAYONUAşağı Kürkənd kənd tam orta məktəbi9 FT18614066ƏKBƏROVATƏBƏSSÜMMAHİR21/03/2005
577SALYAN RAYONUHumanitar fənlər təmayüllü 1 nömrəli məktəb-liseyi (əvvəlki 1 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT18527896ƏSGƏROVAXANIMƏLİRZA17/08/2003
578SALYAN RAYONUQırxçıraq kənd ümumi orta məktəbi (əvvəlki Dağüstü kənd əsas məktəbi)9 FT18699327CƏLALOVƏLİELMAN04/04/2003
579SALYAN RAYONUQızılağac kənd tam orta məktəbi9 FT18541896ŞIXƏLİYEVAXANIMBACIYALÇIN01/04/2003
580ŞAMAXI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 A19399748QULİYEVAFATİMƏÇİNGİZ03/04/2005
581ŞAMAXI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 C19317623BABAYEVRƏVANNATİQ25/04/2005
582ŞAMAXI RAYONUƏngəxaran kənd tam orta məktəbi (S.Əhmədov adına)9 18107425ŞIXALİYEVAAYSELRAHİD29/01/2004
583ŞAMAXI RAYONUMədrəsə qəsəbə tam orta məktəbi (E.Rzayev adına)9 16470149MUSTAFAYEVBAYRAMMURAD02/02/2004
584ŞAMAXI RAYONUNüydü kənd tam orta məktəbi9 18182355KƏRİMOVCAVADHİDAYƏT11/07/2004
585ŞAMAXI RAYONUNüydü kənd tam orta məktəbi9 18329677KƏRİMOVRAMİNHƏBİB16/08/2004
586ŞAMAXI RAYONUQızmeydan kənd tam orta məktəbi (1999/2000-ci dərs ilinədək Astraxanovka kənd orta məktəbi)9 19118614HÜMBƏTOVAAYŞƏNƏKBƏR01/04/2003
587ŞAMAXI RAYONUSabir qəsəbə tam orta məktəbi (A.Alxanov adına) (əvvəlki adı M.Ə.Sabir adına sovxoz orta məktəbi)9 B19243504BAYRAMOVNAMİQMƏMMƏD04/06/1997
588ŞAMAXI RAYONUSabir qəsəbə tam orta məktəbi (A.Alxanov adına) (əvvəlki adı M.Ə.Sabir adına sovxoz orta məktəbi)9 B19117692HƏMİDOVRUZİZAKİR23/01/2005
589SAMUX RAYONUFüzuli kənd ümumi orta məktəbi9 FT17636185ƏMİROVELCAN 21/09/2005
590SAMUX RAYONUSamux şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Kolayır kənd orta məktəbi)9 FT15518790ŞƏRİFOVSƏNANMƏHƏMMƏD15/09/2004
591ŞƏKİ ŞƏHƏRİ2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 19464855HƏSƏNOVARÜBABƏKAMRAN27/08/2004
592ŞƏKİ ŞƏHƏRİ8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT19198564GÜLMƏMMƏDOVAGÜNAYYUSİF14/02/2004
593ŞƏKİ ŞƏHƏRİBaltalı kənd tam orta məktəbi9 B19419022MƏNƏFZADƏTURANƏLÜTVƏLİ12/01/2002
594ŞƏKİ ŞƏHƏRİBaş Kəldək kənd ümumi orta məktəbi9 19264291CAMALZADƏRƏVANKAMRAN29/12/2003
595ŞƏKİ ŞƏHƏRİBaş Küngüt kənd tam orta məktəbi9 19511192HÜMMƏTOVHİLALZİYA01/06/2004
596ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19353139ALLAHVERDİYEVAGÜNELRƏHİM25/09/2001
597ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19511890ƏLİYEVELNURNƏBİ29/02/2004
598ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19398746ƏZİZLİÇƏLƏBİZAUR11/10/2004
599ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19611454MUSAYEVELNURMÜŞVİQ23/03/2003
600ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19383997MUSTAFAZADƏHİKMƏTELMAN27/06/2004
601ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT19246590MÜTTƏLİBOVNİHATNAİL22/04/2002
602ŞƏKİ ŞƏHƏRİQaratorpaq kənd tam orta məktəbi9 19399128MUSTAFAYEVELVİNVÜQAR20/01/2004
603ŞƏKİ ŞƏHƏRİQoxmuq kənd tam orta məktəbi9 A19307807RƏSULOVAGÜLÇİNŞÜKÜR04/04/2004
604ŞƏMKİR RAYONUAbbaslı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT16315017RÜSTƏMOVAELMİRANATİQ27/02/2003
605ŞƏMKİR RAYONUAşağı Seyfəli kənd tam orta məktəbi (N.Abbasov adına)9 FT15574494MİRZƏYEVASƏNƏMAZƏR17/01/2004
606ŞƏMKİR RAYONUDəllər-Cəyir kənd tam orta məktəbi (B.Rüstəmov adına)9 FT19264958İBRAHİMOVDAVUDMƏHƏMMƏD10/12/2003
607ŞƏMKİR RAYONUKoltəhnəli kənd tam orta məktəbi (Y.Əsgərov adına)11 FT15446263CƏFƏROVAHÜSNİYYƏAZƏR19/11/2002
608ŞƏMKİR RAYONUKönüllü kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Z.Namazov adına)9 FT18278395ALIYEVAKÖNÜLELMAN28/07/2005
609ŞƏMKİR RAYONUKönüllü kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Z.Namazov adına)9 FT18629335MEHDİYEVRUSLANANAR01/04/2004
610ŞƏMKİR RAYONUM.Əzizbəyov kənd ümumi orta məktəbi9 FT18142338MAYILOVELGÜNNƏRİMAN05/05/2002
611ŞƏMKİR RAYONUQapanlı kənd tam orta məktəbi (İsrafil Məmmədov adına)9 FT15642409MƏMMƏDOVHÜSEYNCEYHUN16/06/2005
612ŞƏMKİR RAYONUQapanlı kənd tam orta məktəbi (İsrafil Məmmədov adına)9 FT17647118QASIMOVRUSLANRAMİN31/12/2002
613ŞƏMKİR RAYONUSabirkənd kənd tam orta məktəbi (S.Rüstəmov adına)9 FT18528727ALIRZAYEVAQŞİNAZƏR26/06/2005
614ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT17472932ƏLİYEVBABAAYXAN12/10/1998
615ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT17516855NƏSİROVAZEYNƏBSƏYYAD11/02/2002
616ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT17218631QULİYEVPƏRVİNMƏHƏRRƏM12/08/2000
617ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19587485ALLAHVERDİYEVARƏQSANƏARİF02/08/2003
618ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19199778ƏLİYEVAPƏRVANƏFÜZULİ12/06/2005
619ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19564135HÜSEYNLİSƏKİNƏNURƏDDİN29/05/2005
620ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19619919MƏMMƏDOVELŞADŞÖHRƏT25/01/2004
621ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19483779QULİYEVHƏSƏNÜRFƏT14/08/2003
622ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT19317626QULİYEVHÜSEYNÜRFƏT06/12/2004
623ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Məmmədəli Əhmədov (əvvəlki Dzerjinski) adına)9 FT19106636ƏSGƏROVEYNURCEYHUN22/12/1999
624ŞƏMKİR RAYONUSərxan şəhər tam orta məktəbi (Q.Mirzəməmmədov adına)9 FT18270861MEJLUMOVÜLVİİSRAYIL10/07/2004
625ŞƏMKİR RAYONUŞiştəpə kənd tam orta məktəbi (Q.Allahverdiyev adına)9 FT19461802SALAHOVŞAHZADƏRAFİQ08/12/2003
626ŞİRVAN ŞƏHƏRİ11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (T.Bağırov adına)9 FT15642477BABAYEVAARZUFƏQAN06/12/2004
627ŞİRVAN ŞƏHƏRİ11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (T.Bağırov adına)9 FT15599708ƏLİYEVSƏDAYILMƏTLƏB28/08/2005
628ŞİRVAN ŞƏHƏRİ4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (A.Hüseynzadə adına)9 C18441094CƏLİLOVAZƏHRASÜLEYMAN10/10/2005
629SİYƏZƏN RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Əsədov adına)9 B18447379İSMAYILOVNADİRRÖVŞƏN10/10/2004
630SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19491243ABDULLAYEVKAZIMELMAN24/05/2004
631SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19405726BAXIŞOVƏHMƏDFİZULİ24/09/2002
632SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19432193BAYRAMOVALLAHVERDİVAQİF28/01/2005
633SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19392816CABBARLIİBRAHİMÇİNGİZ14/07/2004
634SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19263336İBRAHİMOVİBRAHİMVAQİF19/08/2004
635SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19434376İSLAMOVÜMÜDCAVİD10/01/2004
636SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19503409QURBANLIZÖHRABBAYRAM01/07/2004
637SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B19604839TANRIVERDİYEVRAFİQRAUF15/06/2004
638SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19342079BABAYEVRUSLANİLHAM24/12/2004
639SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19202085CƏFƏROVPAŞASAHİB20/10/2005
640SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19565203ƏBİLOVANƏRMİNTACƏDDİN24/09/2004
641SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19354710ƏHMƏDLİHƏMİDƏNAMİQ17/02/2005
642SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19384785ƏHMƏDLİHİCRANAZƏR28/06/2005
643SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19420530ƏMİRXANOVANAZİLƏVÜQAR07/07/2005
644SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19128830İSGƏNDƏROVAARZUETİBAR18/04/2005
645SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19664919NURALIYEVKƏNANHABİL11/11/2003
646SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19298866ŞİRİNOVELVİNELÇİN03/08/2004
647SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C19401001TAPDIQLIİSMAYILRÖVŞƏN30/05/2005
648SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19301218ADİLOVALAMİYƏSÜBHAN20/04/2005
649SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D15435354CƏBRAYILOVAAYŞƏNCƏBRAYIL03/10/2004
650SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19191070DADAŞOVASƏMİNƏNAMİQ10/03/2004
651SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19441074ƏKBƏROVYASƏFSADIQ03/11/2004
652SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19416089ƏLƏKPƏROVƏLİZAUR07/04/2005
653SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19336588ƏLİŞLİHACIBƏYİLKİN26/10/2002
654SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19563971ƏLİYEVARƏBİYƏMİRZƏ05/12/2003
655SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19483667HÜSEYNOVANƏZRİNNİZAMİ09/01/2005
656SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19419764NAĞIYEVÜLVİİLQAR29/12/2004
657SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 D19641340SƏFƏROVMƏHƏMMƏDƏLİETİBAR14/11/2003
658SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19121272ABBASOVARİFNİCAT16/02/2005
659SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19536195ƏHMƏDOVMURADRASİM10/02/2005
660SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19529872MƏMMƏDOVRƏSULSALEH25/09/2005
661SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19108585MƏMMƏDOVVƏFADARİLHAM26/07/2002
662SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19398504MİRZƏYEVASİMANZAUR20/08/2003
663SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19628154QASIMLIİLHAMQASIM16/10/2003
664SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19184858QULİYEVTACİRNAZİR04/04/2005
665SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 E19388249RZAYEVŞAHLARİLHAM17/06/2001
666SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A15678005QAFAROVRAUFMEHMAN31/12/2002
667SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 C15618484AĞADADAŞOVAKAMİLLARUSLANOVNA13/02/2003
668SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17647424BAYRAMOVƏLİBƏXTİYAR06/05/2005
669SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A18632706BAYRAMOVSÜLEYMANSALEH16/02/2005
670SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17507474BƏŞİRZADƏİNTİZARFAİQ10/11/2004
671SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17170174CƏFƏROVASİFVÜQAR02/09/2004
672SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A18195038ƏLİZADƏİMAMƏLİZABİT13/03/2005
673SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17571668ƏMİKİŞİLİABDULLAHASİF02/11/2004
674SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A17323584QARAYEVAÖZLƏMİLQAR24/08/2004
675SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A15503777QULİYEVELTACCEYHUN15/03/2005
676SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A16520194RƏHİMLİDİLBƏRRÜFƏT15/05/2005
677SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A16386208ŞƏRİFZADƏFATİMƏAZƏR26/10/2004
678SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C17329472ABDULLAZADƏMEHRİBANSAMİR20/05/2004
679SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C15202633BAYRAMOVAGÜNAYQOŞQAR27/01/2004
680SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C17165447ƏLİXANLIZİYAELMAN21/07/2005
681ŞUŞA RAYONUMalıbəyli kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 A19220718RƏSULOVRƏSULTAHİR16/11/2004
682TƏRTƏR RAYONU2 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (İ.Məmmədov adına) (əvvəlki 2 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT18616012İSMAYILOVAMİTSAHİB02/11/2004
683TƏRTƏR RAYONUİsmayılbəyli kənd tam orta məktəbi (Ş.Quliyev adına)11 FT17323956HƏSƏNOVAÜLVİYYƏARAZ10/04/2002
684TƏRTƏR RAYONUİsmayılbəyli kənd tam orta məktəbi (Ş.Quliyev adına)9 FT18501035MUSTAFAYEVİLKİNSAKİN10/02/2004
685TƏRTƏR RAYONUQazyan kənd tam orta məktəbi (N.Quliyev adına)9 FT17628599BAYRAMOVRAMİNTAHİR17/06/2004
686TƏRTƏR RAYONUSarıcalı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (R.Səfərov adına)11 FT15527535MEHTİZADƏELDARİLQAR28/01/2003
687TƏRTƏR RAYONUSarıcalı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (R.Səfərov adına)9 FT19685386BAXŞALIYEVRƏHMANMOBİL10/06/2003
688TƏRTƏR RAYONUŞıxarx qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi (S.Quliyev adına)9 FT19278302RZAYEVAFƏRQANƏBƏXTİYAR05/11/2004
689TƏRTƏR RAYONUSöylən kənd tam orta məktəbi (R.Nəbiyev adına)9 FT19296017HƏSƏNOVHƏMİDPƏRVİZ01/02/2005
690TƏRTƏR RAYONUSöylən kənd tam orta məktəbi (R.Nəbiyev adına)9 FT19265300XUDAVERDİYEVSƏRXANRÖVŞƏN11/11/2002
691TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19277464BAĞIROVKAMALABİL30/04/2003
692TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19138351QARAYEVELSEVƏRQARA04/01/2005
693TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd tam orta məktəbi (İ.Mürşüdov adına)9 F18366921HÜSEYNOVXƏYALTALEH01/10/2005
694TOVUZ RAYONUCəlilli kənd tam orta məktəbi (Elşad Tağıyev adına)11 F15286970MUSTAFAYEVAAYSELFAZİL25/06/2002
695TOVUZ RAYONUDönük Qırıqlı kənd tam orta məktəbi (D.Süleymanov adına)11 F15134932HƏSƏNOVHÜSEYNRAMİZ21/03/2003
696TOVUZ RAYONUHacıallı kənd tam orta məktəbi (Q.Rzayev adına)9 F18455219MUSTAFAYEVNİHADAYDIN24/08/2004
697TOVUZ RAYONUİbrahimhacılı kənd tam orta məktəbi (A.Sadıqov adına)11 FT17342677QASIMOVAAYGÜNSAKİT13/01/2002
698TOVUZ RAYONUKöhnəqala kənd tam orta məktəbi (Ş.İ.Xətai adına)9 A17128552SƏMƏDOVSULİDDİNİLQAR12/03/2004
699TOVUZ RAYONUKöhnəqala kənd tam orta məktəbi (Ş.İ.Xətai adına)9 F17341135HÜMBƏTLİMƏHƏMMƏDSƏMƏNDƏR20/02/2005
700TOVUZ RAYONUMəşədilər kənd tam orta məktəbi9 FT17681235ƏLƏKBƏRZADƏSƏBUHİRÖVŞƏN21/08/2005
701TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19529493İBRAHİMLİAYTACRƏFAYIL11/11/2003
702TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19364545MEHDİYEVASƏKİNƏKƏRİM28/06/2002
703TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT17156958MƏMİŞOVAAYSELNAMİQ16/09/2002
704TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT16461194MƏRDANOVANAZPƏRİHABİL25/03/2002
705TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (A.Qasımov adına)11 F15582720ƏSGƏROVAZƏRİFƏCAMALƏDDİN01/02/1999
706TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (A.S.Puşkin adına)9 FT19558717QULİYEVAYXANELXAN30/10/2001
707TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (M.Ələkbərov adına)9 F17434574MƏMMƏDOVELMİRİLQAR20/03/2003
708TOVUZ RAYONUYuxarı Öysüzlü kənd tam orta məktəbi (Müşfiq Əliyev adına)9 F19572763ABBASOVİLHAMNƏSİMİ18/10/2004
709UCAR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Gəncəvi adına)9 C19247455MƏMMƏDOVNAMİKALİM10/03/2004
710UCAR RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B18142124XOŞGƏLDİYEVAMƏRYƏMDÖVRAN02/09/2004
711UCAR RAYONUAlpout kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 18498344CƏBİYEVNİHADNƏSİR21/04/2005
712UCAR RAYONUBərgüşad kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (A.Mustafayev adına)9 B17263924QOCAMANOVMƏSİMSADİQ13/08/2005
713UCAR RAYONULək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (R.Abbasov adına)9 17310089ƏSGƏROVYAŞARBULUDXAN03/09/2004
714UCAR RAYONUQazıqumlaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (S.Salahov adına)9 FT19611414NURİYEVAAYGÜNƏFQAN24/01/2005
715XAÇMAZ RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Babayev adına)9 F19522939MÖVSÜMOVANARSAHİD04/06/2005
716XAÇMAZ RAYONUÇarxı kənd tam orta məktəbi11 15458574RƏCƏBOVAFƏZİLƏQƏNBƏR16/04/2002
717XAÇMAZ RAYONUHəbibkənd kənd ümumi orta məktəbi9 FT18469566ABDULADZEƏMİRŞAHMALİK29/10/2004
718XAÇMAZ RAYONUSayad kənd tam orta məktəbi11 FT16448324QURBANOVELMARRASİM23/06/2003
719XAÇMAZ RAYONUUzunoba kənd tam orta məktəbi (Z.Abdullayev adına)9 B19547023KƏRİMOVƏMRAHRAUF15/12/2004
720XIZI RAYONUFındığan kənd tam orta məktəbi9 18426908ƏLİYEVİMRANYADİGAR09/12/2004
721XOCALI RAYONUBaşkənd kənd tam orta məktəbi9 A18106736KAÇALİYEVAZƏRİFƏİSKANDAR01/06/2003
722XOCALI RAYONUCəmilli kənd tam orta məktəbi9 A18596625ŞÜKÜROVHƏSƏNRAMİL02/02/2004
723XOCAVƏND RAYONUƏmirallar kənd tam orta məktəbi9 A15527980ŞƏRİFOVAƏSMƏRŞƏRİF03/04/2003
724XOCAVƏND RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi9 17412952MƏMMƏDOVALƏTAFƏTHƏSƏN28/08/2004
725YARDIMLI RAYONUAlar kənd tam orta məktəbi11 FT15297404TAPDIQOVAKÖNÜLELDƏNİZ28/12/2002
726YARDIMLI RAYONUAstanlı kənd tam orta məktəbi9 FT18267204ƏSKƏRLİLƏMANAQİL23/08/2005
727YARDIMLI RAYONUAstanlı kənd tam orta məktəbi9 FT18463099MİRZƏLİNURLANHABİL17/06/2005
728YARDIMLI RAYONUÇayüzü kənd tam orta məktəbi11 FT17108102RZAZADƏGÜNELVİDADİ10/08/2003
729YARDIMLI RAYONUKeçələkəran kənd ümumi orta məktəbi9 FT16167719ƏSƏDLİMEHDİMİRXAN20/04/2005
730YEVLAX ŞƏHƏRİ1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C15428774QARAŞOVŞƏHRİYARTAHİR07/01/2004
731YEVLAX ŞƏHƏRİ2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A19162277HƏSƏNOVATOVUZDƏRYA17/11/2001
732YEVLAX ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 F17614270MƏMMƏDLİMƏRYƏMVİDADİ25/01/2002
733YEVLAX ŞƏHƏRİ3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 F19631358MƏMMƏDOVELVİNMAHİR13/04/2002
734YEVLAX ŞƏHƏRİ7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C19322884ƏZİZOVAAYGÜNSEYHUN24/12/2004
735YEVLAX ŞƏHƏRİ8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 F19474035ŞAHHÜSEYNLİUĞURVÜSAL28/11/2001
736YEVLAX ŞƏHƏRİHacıselli kənd tam orta məktəbi9 B19153783ATAKİŞİYEVKƏNANÇOBAN19/11/2004
737YEVLAX ŞƏHƏRİSəmədabad kənd tam orta məktəbi9 B18492602HÜSEYNOVRƏVANRAMİZ13/07/2004
738YEVLAX ŞƏHƏRİYuxarı Qarxun kənd tam orta məktəbi9 A15111222ƏHMƏDLİNURLANƏHMƏD07/11/2003
739ZAQATALA RAYONUQandax kənd tam orta məktəbi9 A18114927SÜLEYMANOVANURAYƏFSƏLƏDDİN12/11/2004
740ZAQATALA RAYONUÜçüncü tala kənd tam orta məktəbi (əv. Mamaqabinə)9 B18346395QAFLANOVŞAHİNFİKRƏT06/11/2004
741ZƏNGİLAN RAYONU22 nömrəli tam orta məktəb9 17615991MANAFZADƏFATİMƏELNUR16/01/2004
742ZƏRDAB RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT118684969CƏFƏROVARAZELSEVƏR25/03/2004
743ZƏRDAB RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT218161351YAHYAYEVELTUNƏLİBALA09/11/2001
744ZƏRDAB RAYONUDəkkəoba kənd tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT17408027ORUCLUƏVSANƏƏLİŞAH16/05/2000
745ZƏRDAB RAYONUƏlvənd kənd tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT18628918XASMƏMMƏDOVŞƏHRİYARGÜNDÜZ12/02/2003