5 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(22.09.2021)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru baş məsləhətçi 1 3 3.00
2 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru böyük məsləhətçi 1 3 3.00
3 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Risklərin və böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi sektoru böyük məsləhətçi 2 2 1.00
4 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Risklərin və böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi sektoru aparıcı məsləhətçi 1 13 13.00
5 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru aparıcı məsləhətçi 2 18 9.00
6 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sektoru məsləhətçi 3 18 6.00
7 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Sertifikatlaşdırma sektoru böyük məsləhətçi 2 0 0
8 Aparat, Qida təhlükəsizliyi şöbəsi, Sertifikatlaşdırma sektoru aparıcı məsləhətçi 2 12 6.00
9 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, Qida məhsullarının idxalına nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
10 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, Qida məhsullarının idxalına nəzarət sektoru məsləhətçi 2 5 2.50
11 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, İxrac məsələləri üzrə iş sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
12 Aparat, İdxal və ixraca nəzarət şöbəsi, İxrac məsələləri üzrə iş sektoru aparıcı məsləhətçi 1 2 2.00
13 Aparat, Daxili nəzarət və regional bölmələrlə iş şöbəsi, Regional bölmələr və tabeli qurumlarla iş sektoru baş məsləhətçi 1 1 1.00
14 Aparat, Daxili nəzarət və regional bölmələrlə iş şöbəsi, Regional bölmələr və tabeli qurumlarla iş sektoru böyük məsləhətçi 2 1 0.50
15 Aparat, Daxili nəzarət və regional bölmələrlə iş şöbəsi, Daxili nəzarət sektoru məsləhətçi 1 11 11.00
16 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Qeydiyyat sektoru baş məsləhətçi 1 2 2.00
17 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Qeydiyyat sektoru məsləhətçi 1 12 12.00
18 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Sahibkarlarla iş sektoru böyük məsləhətçi 1 1 1.00
19 Aparat, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş şöbəsi, Sahibkarlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi 1 12 12.00
20 Aparat, Maliyyə və təminat şöbəsi, Mühasibat uçotu sektoru aparıcı məsləhətçi 2 9 4.50
21 Aparat, Maliyyə və təminat şöbəsi, Maliyyə sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
22 Aparat, Maliyyə və təminat şöbəsi, Təchizat sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
23 Aparat, Maliyyə və təminat şöbəsi, Təchizat sektoru aparıcı məsləhətçi 1 5 5.00
24 Aparat, Beynəlxalq əlaqələr və protokol şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr sektoru aparıcı məsləhətçi 1 6 6.00
25 Aparat, Beynəlxalq əlaqələr və protokol şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr sektoru məsləhətçi 1 6 6.00
26 Aparat, Beynəlxalq əlaqələr və protokol şöbəsi, Protokol sektoru aparıcı məsləhətçi 1 5 5.00
27 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Hüquqi təminat və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
28 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Hüquqi təminat və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sektoru aparıcı məsləhətçi 2 9 4.50
29 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Dövlət qulluğu və kadr məsələləri sektoru məsləhətçi 1 44 44.00
30 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Kargüzarlıq sektoru böyük məsləhətçi 1 4 4.00
31 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Kargüzarlıq sektoru aparıcı məsləhətçi 1 26 26.00
32 Aparat, Hüquq, kadr və icraya nəzarət şöbəsi, Kargüzarlıq sektoru məsləhətçi 1 27 27.00
33 Aparat, İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi, İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
34 Aparat, İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları və innovativ həllər sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
35 Aparat, İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları və innovativ həllər sektoru məsləhətçi 1 4 4.00
36 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Xüsusi təhlükəli və zoonoz xəstəliklərə epidemioloji nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
37 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Xüsusi təhlükəli və zoonoz xəstəliklərə epidemioloji nəzarət sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0
38 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin tənzimlənməsi sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
39 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 2 0 0
40 Aparat, Heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti şöbəsi, Heyvanların identifikasiyası sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
41 Aparat, Strateji təhlil və planlaşdırma sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
42 Aparat, Strateji təhlil və planlaşdırma sektoru aparıcı məsləhətçi 1 9 9.00
43 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
44 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sektoru aparıcı məsləhətçi 2 0 0
45 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 2 0 0
46 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin monitorinqi sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
47 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin monitorinqi sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0
48 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin monitorinqi sektoru məsləhətçi 1 0 0
49 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Bitki mühafizəsi vasitələri, gübrələr və pestisidlərin tənzimlənməsi sektoru aparıcı məsləhətçi 1 3 3.00
50 Aparat, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti şöbəsi, Bitki mühafizəsi vasitələri, gübrələr və pestisidlərin tənzimlənməsi sektoru məsləhətçi 2 4 2.00
51 Aparat, Satınalmalar sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
52 Aparat, Satınalmalar sektoru məsləhətçi 1 1 1.00