"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2021 12930
2019 35059
2020 28103
2018 12566


Cari il (2021) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 2964
fevral 4777
mart 4167
aprel 1022