"Dövlət qulluğu stajının hesablanması"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 14
2018 35
2019 107
2020 113
2021 24


Cari il (2021) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 7
fevral 4
mart 11
aprel 2