Energetika Nazirliyi
Energetika şöbəsi, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. Energetika sahəsinə dair qanunlar  [10,12]
  • Elektroenergetika sahəsinə dair qaydalar [10,12]
   • «Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı»nın icrası ilə bağlı elektroenergetika sahəsində həyata keçirilmiş mühüm layihələr barədə ümumi məlumat [1]
    • Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinə dair ümumi məlumat [9]
     • Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinə dair ümumi məlumat [9]
      • Ümumi elektrotexnika [2,3,4]
       • Qapalı elektrik dövrələri üçün Om və Kirxqof qanunları [3,4]
        • Generator və transformatorun iş prinsipi [3,4,6,7]
         • Energetika Nazirliyinin Əsasnaməsində nazirliyinin əsas vəzifə və hüquqları [10]
          • Elektrik enerjisi itkiləri və onların azaldılması üsulları [7,8]
           • Elektrik mühafizə sistemləri haqqında ümumi anlayış [5]
            • Energetika sahəsi üzrə beynəlxalq təşkilatlara dair ümumi anlayış [10,11]

             Ədəbiyyat:

             1. «Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı»
             2. Kazımzadə Z. İ., Elektrotexnikanın nəzəri əsasları, Bakı, 2010
             3. Kazımzadə Z. İ.. Ümumi elektrotexnika, Bakı, 1965
             4. Kazımzadə R.Z, Əsgərov C.S., Elektrotexnika, Bakı, 2008
             5. Hüseynov A., Rele mühafizəsi, Bakı, 2009
             6. Костенко М.П., Пиотровский Л.М., Электрические машины,                     Л.: Энергия, 1973
             7. Баламетов А.Б., Методы расчета потерь мощности и энергии в электрических сетях энергосистем, Баку, 2006
             8. Ф.Н. Раджабов, Потери электроэнергии и методы их снижения, Баку, 1983
             9. www.president.az
             10. www.minenergy.gov.az
             11.  www.azerenerji.gov.az
             12.  www.e-qanun.az