Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
İmişli regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1,2,3]- qanunun məqsədi- informasiya əldə etmək azadlığı- informasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri- informasiya əldə etmənin formaları- informasiyanın əldə edilməsi haqqında sorğu- informasiya sorğusunun icra müddəti- xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyanın qorunması- qanunun icrasına nəzarət
  • Elektron xidmət: E-xidmət anlayışı. Elektron xidmət nümunələri, digər dövlətlərdə tətbiq olunmuş e-xidmət sistemləri haqqında məlumatlar. E-xidmətin iş prinsipləri və növləri. [ 4,5,6,7]
   • “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Milli arxiv fonduna daxil edilən sənədlərin təsnifatı, Milli arxiv fondunun sənədlərindən istifadə qaydaları, Milli arxiv fondu sənədlərinin xaricə müvəqqəti aparılması. [8]
    • “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Əmək pensiyasının növləri və tərkibi, Əmək pensiyasının təyin edilməsi [9]
     • “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Dövlət torpaq kadastrı; Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə: Torpaq fondunun istifadəsi və mühafizəsinin dövlət tənzimləməsi [10,11]
      • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi üzrə: Əmək Miqrasiyası bölməsi  [12]
       • Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi üzrə: Gömrük rəsmiləşdirilməsi [13]
        • AR Mülki Məcəllə üzrə: Əmlak hüququ; “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Ümumi müddəalar [14, 15]
         • Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi üzrə: Vergi nəzarəti, vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar [16]
          • “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi [17,18,19]
           • “Şəxslərə məhkumluğun olması (olmaması) barədə arayışların verilməsinə dair Təlimat” üzrə: Məhkumluq barədə arayışların verilməsi [20]
            • “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Notariat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi [21]
             • “Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi və qaytarılması qaydaları haqqında Təlimat” üzrə: Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi [22]
              • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi üzrə: Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları  [23, 24]
               • “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatının aparılması Qaydası” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı üzrə: Yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alındığı və ya qeydiyyatdan çıxarıldığı hallarda çağırışçıların və hərbi vəzifəli vətəndaşların hərbi qeydiyyata alınması və hərbi qeydiyyatdan çıxarılması [26,27]
                • “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları [25]
                 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Aparatının şöbələrinin və tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin əsasnamələri – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi haqqında nümunəvi əsasnaməsi [28]
                  • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində qulluq keçən dövlət qulluqçularının etik davranış Qaydaları [29]

                   Ədəbiyyat:

                   1. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30.09.2005-ci il № 1024-IIQ)
                   2. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. (30.09.2015-ci il, № 1308-IVQ)
                   3. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 2016-cı il tarixli 950 nömrəli Fərmanı
                   4. “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 sentyabr 2012-ci il tarixli 692 nömrəli Fərmanı
                   5. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 9 mart 2004-cü il, № 602-IIQ
                   6. “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 nömrəli Fərmanı
                   7. "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (24 noyabr 2011 №191)
                   8. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22.06.1999 № 694-IQ)
                   9. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (07.02.2006 № 54-IIIQ)
                   10. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( 22 dekabr 1998-ci il, № 593-IQ)
                   11. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi (25.06.1999 №695-IQ)
                   12. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (2 iyul 2013-cü il № 713-IVQ)
                   13. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (24.06.2011-ci il №164-IVQ)
                   14. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi (20.09.2005-ci il №995-IIQD)
                   15. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (29.06.2004 №713-IIQ)
                   16. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (11 iyul 2000-ci il №905-IQ)
                   17. “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14.06.1994 № 813)
                   18. “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (04.04.1996 №55-IQ);
                   19. “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (14.06.1994 № 817)
                   20. Şəxslərə məhkumluq barədə arayışların verilməsinə dair Təlimat (Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının 2013-cü il 17 yanvar tarixli Q2-001-13 nömrəli Qərarı)
                   21. “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26.11.1999 762-IQ)
                   22. “Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi və qaytarılması qaydaları haqqında Təlimat” (Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 2012-ci il 04 avqust tarixli Q16-001-12 nömrəli Qərarı)
                   23. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi (28.12.1999 781-IQ)
                   24. “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 31.10.2003-cü il 31 oktyabr tarixli №145 Qərarı)
                   25. “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının 2013-cü il 06 iyun tarixli 1/1-03 nömrəli Qərarı )
                   26. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (23.12.2011-ci il №274-IVQ )
                   27. “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatının aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (26.09. 2012-ci il № 213)
                   28. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Aparatının şöbələrinin və tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin əsasnamələri (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının 2013-cü il 04 oktyabr tarixli 9/14-05 nömrəli Qərarı)
                   29. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində qulluq keçən dövlət qulluqçularının etik davranış Qaydaları (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2012-ci il 21 dekabr tarixli 04-AS nömrəli Qərarı)