Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Lerik Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Maliyyə-təsərrüfat sektoru, baş məsləhətçi - mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartları (büdcədən maliyyələşən, idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar planı) [2]
   • Büdcə sistemi haqqında qanunvericilik üzrə əsas anlayışlar. Dövlət büdcəsinin icrası. Büdcə gəlirləri və büdcә xərcləri [3,8]
    • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı. Büdcədənkənar əməliyyatlar [9]
     • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna hesablanan əmək haqqı fondunun məbləğinin müəyyən olunması [11,12,14]
      • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi [13]
       • Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar  [4]
        • Əmək məzuniyyətinin hesablanması. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər (son haqq-hesab). Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar. Orta əmək haqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar [5,7]
         • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [10]
          • Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin uçotu. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası) normaları [15,16]
           • Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması [17]
            • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə [6]
             • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi;  
             • Vergi ödəyiciləri, gəlir vergisinin dərəcəsi, gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər;
             • Vergi sisteminə daxil olan digər vergi növləri və onların dərəcələri.
            • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili [18,19]
             • Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi qaydası [20]

              Ədəbiyyat:

              1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ nömrəli Qanunu.
              2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin  2012-ci il 9 fevral tarixli Q-02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair Təlimat”.
              3. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 2 iyul tarixli 358-IIQ nömrəli Qanunu.
              4. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 18 fevral tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”.
              5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin Siyahısı”. 
              6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.
              7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
              8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”. 
              9. “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı.
              10. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 18 yanvar tarixli Q-01 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.
              11. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 dekabr tarixli 203 nömrəli qərarı.
              12. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı.
              13. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”.
              14. “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 31 may tarixli 334-IIQ nömrəli Qanunu.
              15. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 2013-cü il 16 iyul tarixli Q-17 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”.
              16. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli Q-12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasubat Uçotu Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarıni tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat”. 
              17. Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli qərarı. “Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 2013-cü il 9 yanvar tarixli Q-02 nömrəli qərarı.
              18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”. 
              19. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04-Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”.
              20. Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 24 dekabr tarixli 401 nömrəli qərarı.