Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Samux Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri [1]
  • Bitkiçilik məhsulları istehsalçılarının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər [2, 3, 4, 5, 6]
   • Bitki mühafizəsi və karantini sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi, bitki və bitki mühafizəsi anlayışları [7]
    • Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi qaydası [8]
     • Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya [9]
      • Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadə edilməsi [10]
       • Məqsəd və öhdəliklər
       • Tətbiq sahəsi
       • Əlavə sazişlər
       • Bitki mühafizəsi üzrə milli təşkilat
       • Fitosanitar vəsiqələri
       • İdxal olunan yüklərə dair tələblər
       • Beynəlxalq əməkdaşlıq
       • Mübahisələrin həlli
      • Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi [11]
       • Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında [12]
        • Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi qaydası [13]
         • “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [14]
          • Toxumçuluğun dövlət idarəçiliyi
          • Toxumçuluq müəssisələri və toxumçuluqda sahibkarlıq fəaliyyəti
          • Toxumların dövriyyəsi
         • Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi [15]
          • Dövlət taxıl fondu, onun yaradılması və istifadəsi [16]
           • Taxıl bazarı
           • Taxıl məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi
          • Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində aparılan institusional islahatların əsasları, mahiyyəti və aqrar sektorun inkişafında əhəmiyyəti [17]
           • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili [18]
            • Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası [19]
             • Ümumi müddəalar
             • Subsidiyaların verilməsinin təşkili
             • Bitkiçilik sahəsi üzrə subsidiyaların verilməsi
             • Monitorinq və qiymətləndirmə
            • Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında [20]
             • “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [21]

              Ədəbiyyat:

              1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”
              2. “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli Sərəncamı
              3. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli Sərəncamı
              4. “Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 yanvar tarixli 221 nömrəli Sərəncamı
              5. "Bitkiçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 15 aprel tarixli 1175 nömrəli Sərəncamı
              6. “Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 2 mart  tarixli 1081 nömrəli Sərəncamı
              7. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli 102-IIIQ nömrəli Qanunu
              8. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2012-ci il 2 may tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə”
              9. “Bitki mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 14 mart tarixli 831-IQ nömrəli Qanunu
              10. “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 13 dekabr tarixli 273-IVQ nömrəli Qanunu
              11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 11 dekabr tarixli 291 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi Qaydası”
              12. “Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 1 sentyabr tarixli 498-IIQ nömrəli Qanunu
              13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları”
              14. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 11 mart tarixli 257-IQ nömrəli Qanunu
              15. “Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 8 dekabr tarixli 377 nömrəli qərarı
              16. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 iyun tarixli 898-IQ nömrəli Qanunu
              17. “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanı
              18. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”
              19. “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
              20. “Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 iyun tarixli 139 nömrəli Qərarı 
              21. “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarıxlı 1012-IIIQ nömrəli Qanunu