Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Siyəzən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Heyvandarlıq sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi/ İnsan resurslarının idarəedilməsi şöbəsi/aparıcı məsləhətçi
Talıbova Diləfruz Abit qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: dilafruz.talibova@agro.gov.az
Telefon: (012)498 08 44 daxili: 1266
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə [1]
  • Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi. Ümumi müddəalar [2]
   • Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı [3]
    • Azərbaycan Respublikasının Baytarlıq haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [4]
     • Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar nəzarəti haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [5]
      • Azərbaycan Respublikasının Toxumçuluq haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [6]
       • Azərbaycan Respublikasının Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [7]
        • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi . Ümumi müddəalar [8]
         • “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu. Ümumi müddəalar [9]
          • “Aqrar islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. Ümumi müddəalar [10]
           • “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu [11]

            Ədəbiyyat:

            1. "Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 20 aprel 2005-ci il, № 226  
            2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”
            3. "Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 2 mart 2001-ci il, № 640
            4. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 31 may 2005-ci il  № 922-IIQ
            5. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.12 may 2006-cı il № 102-IIQ
            6. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11 mart 1997-ci il № 257-IQ
            7. “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 iyun 2008-ci il № 650-IIIQ
            8. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
            9. “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 14 iyun 2005-ci il № 926-IIQ    
            10. “Aqrar islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 18 fevral 1995-ci il tarixli № 976.
            11. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 27 iyun 2019-cu il tarixli №1617-VQ