Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Göygöl Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Maliyyə-təsərrüfat sektoru, baş məsləhətçi - hüquqşünas

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. Dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların  formalaşdırılması qaydaları [1]  
  • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydası [2]
   • İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu [3]
    • Dövlət orqanlarında dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması qaydaları [4]
     • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydası [5]
      • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [6]
       • Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi [7]
        • Normativ hüquqi aktlar haqqında [8]
         • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə [9]: Ümumi normalar; Kollektiv müqavilə və saziş; Əmək müqaviləsi; İş vaxtı; İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları; Əmək və icra intizamı; Qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin və aqrar sahədə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri; Əmək mübahisələri.
          • Azərbaycan Respublikasinin vahid torpaq fondu. Kənd Təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar. Hüquqi və fiziki şəxslərin torpaq sahəsi üzrində hüquqları. Torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi [10]
           • Şəxslər. Əqdlər. İddia müddətləri.  Öhdəlik hüququnun ümumi hissəsi. Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər. Qanundan əmələ gələn öhdəliklər. Mülki hüquq pozuntularindan (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər [11]
            • Məhkəmə aidiyyəti; Ərazi aidiyyəti; Birinci instansiya məhkəməsində icraat; Apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat; Kassasiya instansiyası məhkəməsində icraat [12]
             • Dövlət qulluqçularının şəxsi işinin aparılması qaydaları [13]
              • Dövlət Qulluqçularının Reyestrinin aparılması qaydaları [14]
               • İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydaları [15]
                • Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydası [16]

                 Ədəbiyyat:

                 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların  formalaşdırılması Qaydaları”.
                 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”.
                 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”.
                 4. Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 1480 N-li Fərman
                 5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəclərinin verilməsi Qaydaları”.
                 6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”.
                 7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”.
                 8. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu.
                 9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
                 10.  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi.
                 11. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi.
                 12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi.
                 13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”.
                 14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”.
                 15. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 26 dekabr 186 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi Qaydaları”.
                 16.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 2014-cü il 10 fevral tarixli 021-Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”