Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Hacıqabul Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Heyvandarlıq sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində idarəetmə; Heyvanlar aləmindən istifadə; Heyvanlar aləminin mühafizəsi; Heyvanlar aləminin mühafizəsinə və istifadəsinə nəzarət; Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsinin iqtisadi tənzimlənməsi [1]
  • Damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi; Damazlıq işinin təşkili; Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları və onların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri; Damazlıq heyvandarlığın maliyyələşdirilməsi, kadr və elmi təminatı [2]
   • Baytarlıq sahəsində profilaktikası, diaqnostikası və ləğvi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin Siyahısı [3]
    • Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması, istehsalı, idxalı, saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi Qaydaları [4]
     • Karantin və məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilən yoluxucu heyvan xəstəliklərinin Siyahısı [5]
      • Heyvanların və əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə törədən xüsusi təhlükəli xəstəliklərin Siyahısı [6]
       • Heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və xammal istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışına, habelə yem və yem əlavələrinin dövriyyəsinə dövlət baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları [7]
        • Baytarlıq tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi Qaydaları [8]
         • Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar [9]
          • Damazlıq heyvanların dövlət reyestrinin və dövlət damazlıq kitabının tərtib edilməsi və aparılması 
          • Damazlıq ehtiyatlarının sertifikatlaşdırılması, sertifikatların növləri və verilməsi
         • Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili qaydaları [10] 
          • Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınması [11]
           • Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi [12]
            • “Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatlarının attestasiyadan keçirilməsi və onların damazlıq təsərrüfat növünün müəyyən edilməsi qaydaları [13]
             • Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması [14]
              • Ümumi müddəalar 
              • Subsidiyaların verilməsinin təşkili 
              • Heyvandarlıq sahəsi üzrə subsidiyaların verilməsi
              • Monitorinq və qiymətləndirmə
             • Ev heyvanlarinin saxlanmasi prinsipləri; Sahibsiz heyvanlar üçün əlavə tədbirlər [15]
              • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin  fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları, fəaliyyətinin təşkili [16]
               • Atçılığın dövlət tənzimlənməsi, atçılıqla məşğul olan subyektlər, atçılıqda damazlıq işi, atçılıq biznesinin təşkili [17]
                • Arıçılıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi, arıçılığın təşkili, arıçılıq məhsullarının dövriyyəsi, bal arılarının mühafizəsi [18]

                 Ədəbiyyat:

                 1. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 4 iyun tarixli 675-IQ nömrəli Qanunu
                 2. “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 18 dekabr tarixli 516-IIIQ nömrəli Qanunu
                 3. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli Qərarı
                 4. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 66 nömrəli Qərarı
                 5. "Karantin və məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilən yoluxucu heyvan xəstəliklərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 19 oktyabr tarixli 228 nömrəli Qərarı
                 6. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il  7 iyul tarixli 167 nömrəli Qərarı
                 7. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il  5 oktyabr tarixli 156 nömrəli Qərarı
                 8. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il  23 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarı
                 9. "Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il  31 iyul tarixli 175 nömrəli Qərarı
                 10. “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanı
                 11. “Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 22 may tarixli 222 nömrəli Sərəncamı
                 12. “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı
                 13. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 26 aprel 2012-ci il tarixli 03Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatlarının attestasiyadan keçirilməsi və onların damazlıq təsərrüfat növünün müəyyən edilməsi Qaydaları”
                 14. "Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
                 15. “Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 354-IIIQ nömrəli Qanunu
                 16. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”
                 17. “Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 27 fevral tarixli 255-IIIQ nömrəli Qanunu
                 18. “Arıçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 2 fevral tarixli 765-IIIQ nömrəli Qanunu