Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Ucar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Maliyyə-təsərrüfat sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. İnformasiyanın anlayışı. İnformasiyanın növləri, təqdimolunma formaları [1,3,10,11,16]
  • Fərdi kompüterin növləri, quruluşu və iş prinsipi. Əsas qurğuları və onların təyinatı. Yaddaş qurğuları. Periferiya qurğuları (printer, skaner, proyektor və s.), onların təyinatı [3,4,9]
   • Sistem və tətbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatının elementləri: əməliyyat sistemləri, xidməti proqramlar, arxivatorlar, antiviruslar və s. Tətbiqi proqram təminatının elementləri: mətn prosessorları, cədvəl prosessorları, elektron təqdimat proqramları, verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri, şəbəkə proqramları və s. [5,6,7,8,13]
    • SQL server üzrə (2000, 2005): Verilənlər bazası, onun quruluşu. Sorğuların hazırlanması. Hesabatların hazırlanması. Verilənlərin daxil edilməsi, axtarışı, silinməsi [7,12,14]
     • Windows Active Directory üzrə: Active directory anlayışı, qurulma prinsipləri və istifadə zərurəti, Workgroup anlayışından fərqlənməsi. Group policy anlayışı və onun istifadə prinsipləri, təhlükəsizliyin təmin edilməsi [13]
      • İnternet üzrə:WAN anlayışı. WWW xidməti. Əsas anlayışlar: hiper-mətn, hiper-keçid, veb-səhifə, veb-sayt, URL ünvan, domen adı, protokol (HTTP, FTP, SMTP, POP3, SPX, RDP, Telnet, UDP, SSL və s.). Web-bələdçi. Elektron poçt. İnformasiya axtarışı sistemləri [1,3,4,15]
       • Elektron hökumət üzrə: Elektron dövlət anlayışı. Elektron dövlətin elementləri. Elektron dövlətin qurulması istiqamətində beynəlxalq təcrübə. Azərbaycan Respublikasında elektron dövlətin qurulması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasəti. Elektron Azərbaycan. Elektron imza və elektron sənəd [2,17,18,19,20]
        • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin  dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları, fəaliyyətinin təşkili [21]

         Ədəbiyyat:

         1. Abbasov Ə. M, Əlizadə M. N, Seyidzadə E. V, Salmanova M. Ə, İnformatika və kompüterləşmənin əsasları. Bakı, “MSV Nəşr”, 2006
         2.  “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanı.
         3. Əliyev A.Y. İnformatika və proqramlaşdırma. Bakı, “Mütərcim”, 2008, 404s.
         4. Əliyev Ə. Ə, Əliyev A. Y, Kazımov C. K, İnformatikanın əsasları. Bakı, Mütərcim, 2008, 298 s.
         5. Seyidzadə E. V, Əlizadə M. N, Microsoft Windows XP Bakı, “MSV Nəşr”, 2007, 236 s.
         6. Abbasov Ə. M, Quliyev R. A, Kərimov Ə. K, Azadova M. H, MS Access, Bakı, 2005, 304 s.
         7. Abbasov B. A, Microsoft Access. Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemi. Bakı, “ADPU mətbəəsi”, 2009, 237 s.
         8. İbrahimzadə T, Sərdarov Y. Kompüter şəbəkələrinin əsasları və proqram təminatı. Bakı 2008
         9. Calallı İ. C, Kompüter. Bunu öyrənməyə nə var ki!. Bakı, “NURLAR” NPM, 2008, 384 s.
         10. Gündüz O, Əfəndiyev Q, Rüstəmov N, Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları. Bakı, 2006, 304 s.
         11. Gündüz O, Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları. Bakı, 2009, 104 s.
         12. Ms SQL SERVER 7.0. Стефан Винкоп. Издательский дом “Вильямс”, Санкт-Петербург, 1999, 816 с.
         13. Роджер Абель, Герман Найф, Эндрю Даниэльс, Джеффри Грэхем. Служба DNS в Windows 2000. – Санкт-Петербург, 2001, 496 с.
         14. Мамаев Е., Вишневский А. Microsoft SQL Server 7 для профессионалов-СПб: Питер, 2001. 896 с.
         15. Əliquliyev R. M, Mahmudova R. Ş, İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti, formalaşdırılması problemləri və həlli yolları. Bakı 2008, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1. s.137-145.
         16. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004.-400с.
         17. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı 2008
         18. Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)
         19. Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiya (2003-2012-ci illər)hər) kənd təsərrüfatı idarəsinin Əsasnaməsi”.
         20. “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı.
         21. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04-Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”.