Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Ağdaş Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri [1]
  • Bitkiçilik məhsulları istehsalçılarının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər [2,3,4,5,6]
   • Bitki mühafizəsi və karantini sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi, bitki və bitki mühafizəsi anlayışları [7]
    • Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi qaydası [8]
     • Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya üzrə [9]
      • Məqsəd və öhdəliklər;
      • Tətbiq sahəsi; 
      • Əlavə sazişlər; 
      • Bitki mühafizəsi üzrə milli təşkilat; 
      • Fitosanitar vəsiqələri;
      • İdxal olunan yüklərə dair tələblər; 
      • Beynəlxalq əməkdaşlıq; 
      • Mübahisələrin həlli.
     • Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadə edilməsi [10]
      • Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi [11]
       • Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında [12]
        • Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda, çəltik, pambıq və tütün əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi qaydası, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması qaydası [13]
         • “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [14]
          • Toxumçuluğun dövlət idarəçiliyi;
          • Toxumçuluq müəssisələri və toxumçuluqda sahibkarlıq fəaliyyəti;
          • Toxumların dövriyyəsi
         • Dövlət Toxum Fondunun hüquqları, vəzifələri, maliyyə təminatı, fəaliyyət istiqamətləri və fəaliyyətinin təşkili [15]
          • Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi [16]
           • Dövlət taxıl fondu, onun yaradılması və istifadəsi; Taxıl bazarı; Taxıl məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi [17]
            • Buğda toxumunun istehsalı ilə məşğul olan dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına dövlət vəsaiti hesabına idxal olunan rayonlaşdırılmış yüksək reproduksiyalı buğda toxumunun güzəştli şərtlərlə satılması qaydası [18]
             • Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində aparılan institusional islahatların əsasları, mahiyyəti və aqrar sektorun inkişafında əhəmiyyəti [19]
              • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili [20]
               • "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması qaydası [21]

                Ədəbiyyat:

                1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2014-ci il 27 fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”.
                2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli Sərəncamı.
                3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli Sərəncamı.
                4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 16 yanvar tarixli 221 nömrəli Sərəncamı.
                5. “Bitkiçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 15 aprel tarixli Sərəncamı.
                6. “Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 2 mart  tarixli 1081 nömrəli Sərəncamı.
                7. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli 102-IIIQ nömrəli Qanunu.
                8. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2012-ci il 2 may tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə”.
                9. “Bitki mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 14 mart tarixli 831-IQ nömrəli Qanunu.
                10. “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 13 dekabr tarixli 273-IVQ nömrəli Qanunu.
                11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 11 dekabr tarixli 291 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi Qaydası”.
                12. “Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 1 sentyabr tarixli 498-IIQ nömrəli Qanunu.
                13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda, çəltik, pambıq və tütün əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları”nın və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları”.
                14. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 11 mart tarixli 257-IQ nömrəli Qanunu.
                15. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 21Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Toxum Fondu haqqında Əsasnamə”.
                16. “Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 8 dekabr tarixli 377 nömrəli qərarı.
                17. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 iyun tarixli 898-IQ nömrəli qanunu.
                18. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Buğda toxumunun istehsalı ilə məşğul olan dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına dövlət vəsaiti hesabına idxal olunan rayonlaşdırılmış yüksək reproduksiyalı buğda toxumunun güzəştli şərtlərlə satılması qaydaları”.
                19. “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanı.
                20. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04-Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”.
                21. Azərbaycan Respublikası Nazirlət Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda, çəltik, pambıq və tütün əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları"nın və "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları".