Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Ağdaş Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında əsasnamə  [1]
  • Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi [2]
   • Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı [3]
    • Azərbaycan Respublikasının Baytarlıq haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [4]
     • Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar nəzarəti haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [5]
      • Azərbaycan Respublikasının Toxumçuluq haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [6]
       • Azərbaycan Respublikasının Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [7]
        • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi haqqında Qanunu. Ümumi müddəalar [8]
         • Qrant haqqında [9]
          • İctimai iştirakçılıq haqqında [10]

           Ədəbiyyat:

           1. "Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 20 aprel 2005-ci il, №  226  
           2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”.
           3. "Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 2 mart 2001-ci il, № 640
           4. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 31 may 2005-ci il  № 922-IIQ
           5. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.12 may 3006-cı il № 102-IIQ
           6. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11 mart 1997-ci il № 257-IQ
           7. “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 iyun 2008-ci il № 650-IIIQ
           8. “Torpaq Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 25 iyun 1995-ci il № 695-IQ
           9. "Qrant haqqında" Azərbaycan Respublikasının 17 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanı.
           10. "İctimai iştirakçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 22 noyabr 2013-cü il  tarixli 816-VQ  .