Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Daşkəsən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri [1]
  • Bitkiçilik məhsulları istehsalçılarının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər [2, 3, 4, 5, 6]
   • Bitki mühafizəsi və karantini sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi, bitki və bitki mühafizəsi anlayışları [7]
    • Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi qaydası [8]
     • Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi [9]
      • Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında [10]
       • “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [11]
        • Toxumçuluğun dövlət idarəçiliyi
        • Toxumçuluq müəssisələri və toxumçuluqda sahibkarlıq fəaliyyəti
        • Toxumların dövriyyəsi
       • Dövlət taxıl fondu, onun yaradılması və istifadəsi [12]
        • Taxıl bazarı
        • Taxıl məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi
       • Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində aparılan institusional islahatların əsasları, mahiyyəti və aqrar sektorun inkişafında əhəmiyyəti [13]
        • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili [14]
         • Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində idarəetmə: [15]
          • Heyvanlar aləmindən istifadə
          • Heyvanlar aləminin mühafizəsi
          • Heyvanlar aləminin mühafizəsinə və istifadəsinə nəzarət
          • Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsinin iqtisadi tənzimlənməsi
         • Damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi: [16]
          • Damazlıq işinin təşkili
          • Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları və onların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri
          • Damazlıq heyvandarlığın maliyyələşdirilməsi, kadr və elmi təminatı
         • Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınması [17]
          • Ev heyvanlarının saxlanmasi prinsipləri, Sahibsiz heyvanlar üçün əlavə tədbirlər [18]
           • Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanlar, habelə onların saxlanılması, mühafizəsi və istifadəsinə dair tələblər [19]
            • Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması qaydası [20]
             • Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında [21]

              Ədəbiyyat:

              1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
              2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli Sərəncamı
              3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli Sərəncamı
              4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 16 yanvar tarixli 221 nömrəli Sərəncamı
              5. “Bitkiçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 15 aprel tarixli 1175 nömrəli Sərəncamı
              6. “Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 2 mart  tarixli 1081 nömrəli Sərəncamı
              7. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli 102-IIIQ nömrəli Qanunu
              8. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2012-ci il 2 may tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə”
              9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 11 dekabr tarixli 291 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi Qaydası”
              10. “Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 1 sentyabr tarixli 498-IIQ nömrəli Qanunu
              11. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 11 mart tarixli 257-IQ nömrəli Qanunu
              12. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 iyun tarixli 898-IQ nömrəli Qanunu
              13. “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanı
              14. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”
              15. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 4 iyun tarixli 675-IQ nömrəli Qanunu
              16. “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 18 dekabr tarixli 516-IIIQ nömrəli Qanunu
              17. “Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 22 may tarixli 222 nömrəli Sərəncamı
              18. “Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 354-IIIQ nömrəli Qanunu
              19. “Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların Siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair Tələblər”in təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 may tarixli 86 nömrəli qərarı
              20. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 9 mart tarixli 38 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması Qaydaları”
              21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında”