Dövlət Turizm Agentliyi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, şöbə müdirinin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
şöbə müdiri
Talıbzadə Cəmilə
Əlaqə vasitələri:
Email: jamila.talibzada@tourism.gov.az
Telefon: 5058704(1400)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq [1]
  • “Beynəlxalq müqavilə” anlayışı [2]
   • Turizm sahəsində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq hüquqi sənədlər [2]
    • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları [3]
     • "Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
      • Beynəlxalq münasibətlərdə turizm amili [5, 6, 10]
       • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Protokolunun əsas qaydaları [7]
        • Diplomatiya anlayışı. Diplomatiyanın əsas prinsipləri [8]
         • Diplomatik korpus. Səfirlik, səfirliyin strukturu, funksiyaları və vəzifələri. Duayen [8]
          • Beynəlxalq əlaqələrdə diplomatik protokolun əhəmiyyəti [8]
           • Diplomatik yazışmalar. Diplomatik sənədlərin növləri və formaları [8]
            • Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) xarici siyasəti və diplomatiyası [9]
             • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2012) [9]
              • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlarla turizm sahəsində həyata keçirdiyi proqram və layihələr [11, 13, 18, 19. 20, 21, 22, 23]
               • Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində beynəlxalq təşkilatların yeri və rolu [13]
                • Beynəlxalq təşkilatlar. Beynəlxalq təşkilatların anlayışı və təsnifatı: İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) və s. təşkilatlar. Turizm sahəsində əməkdaşlıq [13, 14, 15, 16]
                 • Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT): məqsəd və prinsipləri, strukturu, ixtisaslaşmış idarələri. Azərbaycanın BMÜTT ilə əməkdaşlığı [12]
                  • Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB). Turizm sahəsində MDB ilə əməkdaşlıq [17]

                   Ədəbiyyat:

                   1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Azərbaycan Arasında əməkdaşlıq
                   2. Ə. Əliyev, E. Aslanov "Beynəlxalq turizm hüququ", Bakı-2011
                   3. “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2011-ci il tarixli 373 nömrəli Fərmanı
                   4. "Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 25 aprel 2008-ci il tarixli 597-IIIQ nömrəli Qanunu
                   5. A. Abasbəyli, “Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi”, Mütərcim, Bakı, 2007
                   6. Ə. Həsənov, “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti”, Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005
                   7. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Protokolunun Əsas Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2004-cü il tarixli 97 nömrəli Fərmanı
                   8. Mahmudlu Y., Azərbaycan diplomatiyası, Bakı, 1996
                   9. Həsənov Ə., Azərbaycanın xarici siyasəti. Avropa dövlətləri və ABŞ, Bakı, 1998
                   10. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi, Rəcəbli A.Ə., Bakı
                   11. Rəcəbli H, İbayev V., Avropa beynəlxalq təşkilatları, Bakı, 1999
                   12. Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT)
                   13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi - Azərbaycan beynəlxalq arenada
                   14. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
                   15. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
                   16. Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat-GUAM
                   17. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)
                   18. https://www.unwto.org/silk-road
                   19. http://www.azerbaijans.com/content_911_az.html
                   20. https://www.turkkon.org/en/isbirligi-alanlari/tourism_6/modern-silk-road-joint-tour-package_13
                   21. http://www.bsec-organization.org/areas-of-cooperation/tourism/information
                   22. http://www.comcec.org/en/a-site-visit-was-performed-in-azerbaijan-within-the-scope-of-the-project-titled-destination-management-organization-conceptual-framework-for-azerbaijan-cameroon-and-iran-2018-azet/
                   23. https://www.unwto.org/ethics-convention