Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Bakı regional bölmə, Monitorinq və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu üzrə [1]
  • Qanunun məqsədi.Normativ hüquqi aktın anlayışı. Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi.
  • Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi. Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi.
  • Normativ hüquqi aktların kolliziyası və onun həlli yolları və kolliziyanın aradan qaldırılması üsulları. Qanunvericilikdə boşluqlar.
  • Normativ hüquqi aktların növləri. Normativ hüquqi aktın tərtib edilməsi üslubu və rekvizitləri.
  • Normativ hüquqi aktlarda sui-istifadə amilləri və onların növləri.Normativ hüquqi aktların layihələrinə baxılması və onların qəbul edilməsi qaydası.
  • Hüquqi aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydası. Normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi. Normativ hüquqi aktların zamana, məkana və şəxslərə görə qüvvəsi.
 2. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2,3]
  • “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4,5,6]
   • “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7,8,9,10]
    • Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları [11]
     • Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları [12]
      • “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1013-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında [13]
       • “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;[14]
        • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarlar, maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;[15,16]
         • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəllə üzrə [17]
          • Əsas qaydalar,
          • məhkəmənin tərkibi
          • etirazlar, aidiyyət, məhkəmə aidiyyəti,
          •  işdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları,
          • məhkəmədə nümayəndəlik
          • sübutlar, məhkəmə xərcləri, prosessual müddətlər,
          • məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi, iddianın verilməsi, iddianın təmin edilməsi, məhkəmə baxışı
          • məhkəmənin qətnaməsi, qiyabi icraat və qiyabi qətnamə,
          • iş üzrə icraatın dayandırılması, iş üzrə icraata xitam verilməsi,
          • məhkəmə qərardadları, protokollar, əmr icraatı.
          • məhkəmə aktlarına yenidən baxılması
         • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [18]
          • Mülki qanunvericiliyin prinsipləri.
          • Mülki hüquq münasibətlərinin obyektləri və subyektləri.
          • Mülki hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti.
          • Fiziki və hüquqi şəxsin anlayışı. İddia müddəti.
          • Öhdəlik anlayışı. Öhdəliklərin əmələ gəlməsi əsasları. Öhdəliyin tərəfləri. 

         Ədəbiyyat:

         1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 21.12.2010
         2. ”Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası 18 noyabr 1999-cu il tarixli 759-IQ saylı Qanunu;
         3. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1012-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 aprel tarixli 1923 nömrəli Fərmanı
         4. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2005-ci il
         5. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1010-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 aprel tarixli 1921 nömrəli Fərmanı
         6. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1010-VQD nömrəli Qanunu
         7. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 12 may 2006-cı il
         8. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1011-VQD nömrəli Qanunu
         9. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1011-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 aprel tarixli 1922 nömrəli Fərmanı
         10. “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2006-cı il tarixli 280 nömrəli Qərarı
         11. “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 iyul 2018-ci il tarixli 302 nömrəli Qərarı
         12. “Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 iyul 2018-ci il tarixli 303 nömrəli Qərarı
         13. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1013-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 aprel tarixli 3900 nömrəli Sərəncamı
         14. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 19 sentyabr 1995-ci il tarixli 1113 nömrəli Qanunu;
         15. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarlar, maraqlarının müdafiəsi haqqında” AR Qanunu
         16. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanunu;
         17. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəllə, 28 dekabr 1999-cu il
         18. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 28 dekabr 1999-cu il