Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Lənkəran regional bölmə, Qeydiyyat və sahibkarlarla iş sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
    • "Inzibati akt" anlayışı
    • İnzibati icraat
    • İnzibati aktlar
    • İnzibati şikayətlər üzrə icraat
    • İnzibati aktın icra edilməsi
   • "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
    • Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilmə proseduraları [5]
     • Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması [6]
      • Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [7]
       • “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [8]
        • Azərbaycan Respublikasında baytarlıq xidmətinin quruluşu
        • Baytarlıq sahəsində dövlətin vəzifələri
        • Dövlət baytarlıq nəzarətinin əhatə dairəsi
        • Baytarlıq tədbirləri
       • “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə;[9]
        • Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri:
        • Pestisidlərə, bioloji preparatlara və aqrokimyəvi maddələrə qeydiyyat şəhadətnaməsinin, idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün dövlət rüsumları:
        • Fitosanitar sertifikatlarının verilməsi üçün dövlət rüsumları:
        • qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına görə dövlət rüsumları:

       Ədəbiyyat:

       1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 noyabr 1999-cu il № 759-IQ
       2. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15 mart 2016-cı il  № 176-VQ
       3. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 21 oktyabr 2005-ci il  1036-IIQ nömrəli Qanunu
       4. "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  12 may 2006-cı il № 102-IIIQ
       5. “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 302 nömrəli qərarı
       6. “Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 303 nömrəli qərarı
       7. "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu 15 dekabr 1992-ci il, № 405
       8. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2005-ci il
       9. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 4 dekabr 2001-ci il № 223-IIQ