Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Şəki regional bölmə, Qida təhlükəsizliyinə nəzarət sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. ”Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu; [1]
  • “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu; [2]
   • “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu [3]
    • “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;[5]
      • Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi [6]
       • "Üzümçülük və şərabçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə [7]
        • Üzüm əkini materiallarının yetişdirilməsi, üzümlüklərin salınması, əmtəəlik üzüm istehsalı texnologiyaları üzrə fitosanitar vəziyyətə nəzarət
       • “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə [8]
        • Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə dövlət nəzarəti və həmin məhsulların dövlət reyestrinin aparılması
       • “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu üzrə [9]
        • əsas anlayışlar
        • süni qidalanmanın tənzimlənməsi
        • süni qida məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti
       • Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası [10]
        • Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilməsi qaydaları [11]
         • Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı [12]
          • Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi qaydaları [13]
           • Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət qaydaları [14]
            • Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları [15]
             • Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası [16]
              • “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu üzrə [17]
               • Ümumi müddəalar
               • Agentliyin fəaliyyət sahəsinə aid olan hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri
              • Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər [18]

               Ədəbiyyat:

               1. "Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası 18 noyabr 1999-cu il tarixli 759-IQ saylı Qanunu;
               2. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu;
               3. “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan. Respublikasının 1992-ci il 10 noyabr tarixli 371 nömrəli Qanunu;
               4. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 19 sentyabr 1995-ci il tarixli 1113 nömrəli Qanunu;
               5. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanunu;
               6. “Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 noyabr tarixli 12 nömrəli Fərmanı;
               7. "Üzümçülük və şərabçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli 667 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 may 2018-ci il tarixli 35 saylı Fərmanı;
               8. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 959 nömrəli Fərmanı;
               9. “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli 25 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 may 2018-ci il tarixli 36 nömrəli Fərmanı;
               10. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli Fərmanı;
               11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 16.07.2018-ci il tarixli 302 saylı Qərarı;
               12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə 2016-cı il 17 iyun tarixli 231 nömrəli Qərarı;
               13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 2014-cü il 22 iyul tarixli 263 nömrəli Qərarı;
               14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 3 aprel 2014-cü il tarixli 94 saylı Qərarı;
               15. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 16 avqust 2005-ci il tarixli 154 saylı Qərarı;
               16. “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 dekabr 2017-ci il tarixli 542 nömrəli Qərarı. 
               17. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli 223-IIQ saylı Qanunu;
               18. "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya epidemioloji qaydalar və normativlərin təsdiq edilməsi haqqında  Səhiyyə nazirliyinin 30 aprel 2010-cu il tarixli, 25 nömrəli Əmri http://www.sehiyye.gov.az/files/pdf/qida_mehsullari_tehlukesizlik.pdf